ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty

Vítejte na webu Základní školy Bobrová

Vítáme Vás na nových stránkách naší školy


Aktuality2. stupeň - návrat do školních lavic

Od 8. června by se do školy měli vrátit i žáci 2. stupně. Konkrétní podoba tohoto "návratu" bude předmětem jednání pedagogické rady dne 2.6.2020

Zde jsou prozatím informace z dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (27.5.2020):

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace  (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny
 • socializační aktivity
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Jedná se o možnost realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat

zveřejněno: 28.05.2020, 9:15, admin

1. stupeň - návrat do školních lavic

Podle vládního harmonogramu dojde 25. května 2020  k dobrovolnému "návratu" žáků 1. stupně do škol. V naší škole tento "návrat" bude mít následující podobu:
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den  (zahájeny budou 25.5.2020 v 7.15
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků  (bez hodin tělesné výchovy) 
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků - tuto část bude zajišťovat školní družina (děti budou zařazeny do skupin, viz níže) 
 • děti budou rozděleny do 6  skupin: 
 • 1. třída - 15 dětí (paní učitelka Smažilová) + 1 žák (sl. asistentka Šoustarová)
 • 2. třída - 10 dětí (paní učitelka Tatíčková)
 • 3. třída - 19 dětí - 2 skupiny 9 + 10 dětí ( paní učitelka Čermáková a paní asistentka Oravcová)
 • 4. třída - 15 dětí (paní učitelka Pechová)
 • 5. třída - 13 dětí + 2 děti ze 4. třídy (paní učitelka Trčková)
 • pro děti přihlášené do školní jídelny budou zajištěny obědy - nebudete-li mít o obědy zájem, je nutné odběr obědů odhlásit na telefonním čísle 566 673 958
 • z hygienických důvodů nebude škola zajišťovat pitný režim (děti si musí nosit vlastní pití)
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (v souladu s rozhodnutím MŠMT)
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin; v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti  a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet; absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka (citováno z materiálu MŠMT)
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020  (citováno z materiálu MŠMT)
Dle vyjádření MŠMT bylo povinností zákonných zástupců vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020 (e-mailem třídním učitelkám). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení, které žáci odevzdají první den příchodu do školy. 
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

zveřejněno: 06.05.2020, 16:32, admin

Známky budou - hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vypracovalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., která se týká hodnocení výsledků vzdělávání žáků v aktuálním pololetí. Touto vyhláškou se tedy bude řídit i pedagogický sbor ZŠ Bobrová.

TEXT VYHLÁŠKY

zveřejněno: 06.05.2020, 16:02, admin
zobrazit starší aktuality ...