ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty

Vítejte na webu Základní školy Bobrová

Vítáme Vás na nových stránkách naší školy


AktualityInformace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 - podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění čínským koronavirem (COVID 19).

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZ, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.  Testování umožní ZŠ, ve které se žáci vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE. 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:48, admin

Hodnocení ve 3. čtvrtletí

Na svém včerejším jednání pedagogická rada rozhodla, že ve 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nebudou žáci klasifikováni celkovou známkou v předmětu. Známky udělené v období distanční výuky mají pouze orientační charakter a nelze z nich vyvodit celkové hodnocení v předmětu. 

Z důvodu vládních protiepidemických opatření také v tomto čtvrtletí neproběhne obvyklé konzultační odpoledne. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem, přes žákovský účet v aplikaci Teams či v programu Bakaláři (přístupové údaje rodiče obdrželi před vysvědčením za 1. pololetí). 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:17, admin

Testování ve školách

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
PRAVIDLA TESTOVÁNÍ V ZŠ BOBROVÁ NAJDETE ZDE

zveřejněno: 08.04.2021, 12:46, admin
zobrazit starší aktuality ...