ptak na vetvi
Kontakt Dokumenty

Aktuality > zobrazit všechny

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 16.6.2021 v 15.30 proběhne setkání paní učitelky Lenky Pechové s rodiči budoucích prvňáčků. 

zveřejněno: 09.06.2021, 8:06, admin

Ochranné prostředky

MŠMT informuje, že od 8.6.2021 dle rozhodnutí MZ ČR žáci a žákyně nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 

Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává režim stejný jako doposud. 

zveřejněno: 08.06.2021, 7:28, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 1.6. 2021 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 21.05.2021, 8:03, admin

Dorotováno!

Vládním rozhodnutím bude od pondělí 24.5.2021 na obou stupních obnovena výuka v plném rozsahu. Začínáme v 7.15!  

zveřejněno: 18.05.2021, 9:08, admin

1. stupeň již dorotoval

Od 17.5.2021 se vrací 1. stupeň v kompletní sestavě, 2. stupeň v našem kraji rotuje dál - na řadě je tedy osmý a devátý ročník. 
17.5. - 21.5. 2021
1. ročník - prezenční výuka
2. ročník - prezenční výuka
3. ročník - prezenční výuka
4. ročník - prezenční výuka
5. ročník - prezenční výuka
6. ročník - povinná distanční výuka
7. ročník - povinná distanční výuka
8. ročník - prezenční výuka
9. ročník - prezenční výuka

zveřejněno: 12.05.2021, 10:26, admin

Rotace nabírá na obrátkách

Od pondělí 10. května 2021 se i v našem kraji vrací střídavá výuka na 2. stupeň, "rotace" bude vypadat následovně:

 • 1. stupeň - povinná střídavá výuka
 • 2. stupeň - povinná střídavá výuka
 10.5. - 14.5.2021 17.5. - 21.5.2021
 1. ročník - prezenční výuka 1. ročník - distanční výuka
 2. ročník - prezenční výuka 2. ročník - distanční  výuka
 3. ročník - prezenční výuka 3. ročník - distanční  výuka
 4. ročník - distanční výuka 4. ročník - prezenční výuka
 5. ročník - distanční výuka 5. ročník - prezenční výuka

 10.5. - 14.5.2021 17.5. - 21.5.2021
 6. ročník - prezenční výuka6. ročník - distanční výuka
 7. ročník - prezenční výuka7. ročník - distanční výuka
8.A + 8.B - distanční výuka8.A + 8.B prezenční výuka
 9. ročník - distanční výuka 9. ročník - prezenční výuka

V následujících týdnech by mělo být střídání zachováno.  Buďme však ostražití, od 17.5. může být vše zase jinak... 

Výuka bude organizována podle rozvrhu, tělesná výchova bude probíhat venku. 

Žáci 1. stupně budou testováni v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve středu. 

zveřejněno: 07.05.2021, 7:48, admin

Testování

Podle názoru Mgr. Miluše Málkové (ministerský rada, MŠMT) mohou rodiče k testování svých dětí kromě testů dodávaných do škol použít i testy ze seznamu Ministerstva zdravotnictví ČRhttps://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Náklady spojené s nákupem "vlastního" testu škola neproplácí. 

zveřejněno: 04.05.2021, 9:48, admin

Výuka v týdnu od 3.5.2021

Dle vládního rozhodnutí nepatří Kraj Vysočina mezi kraje, ve kterých se mají žáci 2. stupně od pondělí 3.5.2021 vrátit do školy. Stále tak pro ně platí povinná distanční výuka, žáci 1. stupně pak pokračují v "rotování". 

Od 3.5. budou děti na 1. stupni testovány jen jednou týdně - v pondělí. 

zveřejněno: 30.04.2021, 8:10, admin

Výstavba terminálu a cesta do školy

Vážení a milí rodiče,

zvažte prosím, zda je nutné vozit děti až ke škole v situaci, kdy na návsi probíhají práce na výstavbě dopravního terminálu. Nebylo by lepší zastavit u čerpací stanice a nechat děti jít po cestičce do školy? 

Dle informací od paní starostky by měla být do 14 dnů položena "balená", následovat bude osazení dopravními značkami, potom bude již průjezdnost snazší. Přesto zůstane stavba až do kolaudace staveništěm. 

Děkujeme za pochopení. 

zveřejněno: 28.04.2021, 18:23, admin

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 - podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění čínským koronavirem (COVID 19).

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZ, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.  Testování umožní ZŠ, ve které se žáci vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE. 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:48, admin

Hodnocení ve 3. čtvrtletí

Na svém včerejším jednání pedagogická rada rozhodla, že ve 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nebudou žáci klasifikováni celkovou známkou v předmětu. Známky udělené v období distanční výuky mají pouze orientační charakter a nelze z nich vyvodit celkové hodnocení v předmětu. 

Z důvodu vládních protiepidemických opatření také v tomto čtvrtletí neproběhne obvyklé konzultační odpoledne. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem, přes žákovský účet v aplikaci Teams či v programu Bakaláři (přístupové údaje rodiče obdrželi před vysvědčením za 1. pololetí). 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:17, admin

Testování ve školách

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. 
PRAVIDLA TESTOVÁNÍ V ZŠ BOBROVÁ NAJDETE ZDE

zveřejněno: 08.04.2021, 12:46, admin

Výuka od 12. dubna 2021

V pondělí 12. dubna se obnovuje provoz škol, výuka bude vypadat následovně:

 • 1. stupeň - povinná střídavá výuka
 • 2. stupeň - povinná distanční výuka

 12.4. - 16.4.2021 19.4. - 23.4.2021
 1. ročník - prezenční výuka 1. ročník - distanční výuka
 2. ročník - prezenční výuka 2. ročník - distanční  výuka
 3. ročník - prezenční výuka 3. ročník - distanční  výuka
 4. ročník - distanční výuka 4. ročník - prezenční výuka
 5. ročník - distanční výuka 5. ročník - prezenční výuka

V následujících týdnech by mělo být střídání zachováno. 

Neoddělitelnou součástí návratu žáků do škol je i testování dětí, tím je podmíněna jejich účast na prezenční výuce.  O pravidlech testování vás budeme informovat ve  zvláštním článku. 

zveřejněno: 08.04.2021, 10:23, admin

Testování

Tady najdete odpovědi týkající se testování, dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve školehttps://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy?fbclid=IwAR1rlo_NAP6bfaDKgqAy0S0N6deko3xZ6gnBJu8ZwkvA3tkrB7u-oiFKowM

zveřejněno: 07.04.2021, 13:11, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/22  - zapsáno bylo 22 dětí (13 chlapců a 9 dívek), rodiče osmi dětí požádali o odklad povinné školní docházky, ve dvou případech není správní řízení uzavřeno - výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 07.04.2021, 8:57, admin

MŠMT informuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení 
o do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

zveřejněno: 27.03.2021, 12:19, admin

MŠMT informuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021
o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

zveřejněno: 20.03.2021, 16:32, admin

Zápis do 1. ročníku

Dle rozhodnutí MŠMT mají zápisy do 1. ročníku proběhnout v řádném termínu - tj. v dubnu 2021. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová proběhne dne 6. dubna 2021 v době od 12.00 do 17.00.  K zápisu s sebou prosím přineste: žádost o přijetí, zápisový lístek a kopii rodného listu. 

Vzhledem k pandemii čínského koronaviru se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí, rodiče prosíme, aby se podle časového rozpisu dostavili do ředitelny, kde jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí. Pokud vám uvedený termín nevyhovuje, můžete si domluvit individuální termín zápisu, k tomu prosím použijte osobní e-mailovou adresu ředitele školy (najdete ji v kolonce Zaměstnanci).  Pokud vám nevyhovuje osobní předání žádosti o přijetí, je možné zvolit některý z následujících způsobů:

a) doručení žádosti o přijetí do datové schránky školy

b) doručení žádosti o přijetí e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 

Doplňující informace: 

1) k žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

2) žádost o přijetí 

3) zápisový lístek

zveřejněno: 11.03.2021, 10:41, admin

Přijímací zkoušky - termíny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

zveřejněno: 11.03.2021, 7:58, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, tak i v této nelehké době pandemie čínského koronaviru bude na naší škole dne 10. března 2021 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 09.03.2021, 8:10, admin

Informace MŠMT k uzavření škol

Informace MŠMT k uzavření škol (včetně informace o ošetřovném) od 1.3.2021 najdete ZDE

zveřejněno: 28.02.2021, 8:37, admin

Konec prezenční výuky

Vzhledem k stále rostoucí epidemii čínského koronaviru budou od 1.3. 2021 uzavřeny základní školy, žáci a žákyně 1. i 2. ročníku přejdou na distanční výuku

zveřejněno: 27.02.2021, 11:20, admin

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)
Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

zveřejněno: 24.02.2021, 7:40, admin

On-line kroužky

Více informací se dozvíte níže nebo na webu https://www.berukrouzky.cz/…zky.
 
Informace o on-line kroužcích
 Druhy on-line kroužků:
-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou

zveřejněno: 23.02.2021, 8:57, admin

Povinnost respirátoru je od 15 let

Děti do 15 let musí od tohoto čtvrtka (25.2.2021)  také nosit pouze chirurgické roušky, povinnost mít respirátor se na ně ale nevztahuje.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skoly-vlada-jednani-blatny-rousky-navrat-respiratory.A210222_223848_domaci_baky

zveřejněno: 23.02.2021, 8:55, blat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

zveřejněno: 14.02.2021, 19:18, admin

Plaga: Školy budou fungovat jako dosud i bez nouzového stavu

Praha - Školy budou i po skončení nouzového stavu fungovat ve stejném režimu jako dosud, uvedl dnes ráno na twitteru ministr školství Robert Plaga (ANO) bez dalších podrobností. 

zveřejněno: 12.02.2021, 11:11, admin

Beze změny

Dle  informací z MŠMT je zřejmé, že do 14.února budou mít prezenční výuku pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce.  Ovšem my máme od 1.2. do 7.2.2021 jarní prázdniny. 

zveřejněno: 28.01.2021, 12:39, admin

Statistika za 1.pololetí

Podivné první pololetí školního roku 2020/2021 skrze distanční i prezenční výuku doklopýtalo ke svému závěru, a tak se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 28.01.2021, 10:41, admin

Předání vysvědčení

Žáci a žákyně 1. a 2. ročníku obdrží dne 28.1.2021 výpisy z vysvědčení. 

Žáci a žákyně 9. ročníku obdrží výpis z vysvědčení spolu s přihláškou na střední školu.  Oba dokumenty si mohou vyzvednout ve škole u třídního učitele v průběhu čtvrtka 28.1.2021.

Ostatní ročníky - nejpozději 28.1.2021 rozešlou třídní učitelky prostřednictvím e-mailů či aplikace Teams rodičům (zákonným zástupcům) hesla s přístupem do programu Bakaláři. Po zadání přístupových údajů se zobrazí klasifikace za aktuální pololetí.

Výpisy z vysvědčení budou předány žákům a žákyním po jejich návratu do školy. 

zveřejněno: 27.01.2021, 7:48, admin

Do února stejně

Podle informací z médií se zdá, že do konce ledna budou mít prezenční výuku pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce. 

Způsob předání vysvědčení za 1. pololetí bude oznámen na těchto stránkách po jednání pedagogické rady, které se uskuteční v úterý 26.1.2021. 

zveřejněno: 22.01.2021, 12:18, admin

PES pustí do školy jen první a druhý ročník

A to znamená, že do 22.1.2021 se prezenční výuka týká pouze žáků a žákyň 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky pokračují v  povinné distanční výuce.   Z důvodu vládních protiepidemických opatření také neproběhne obvyklé konzultační odpoledne plánované na 12.1.2021. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem či přes žákovský účet v aplikaci Teams. 

zveřejněno: 08.01.2021, 7:29, admin

PES jde do pětky

A to znamená, že 4.1.2021 se do školy vrátí pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky čeká povinná distanční výuka. Toto opatření platí zatím do 10.1.2021. 

zveřejněno: 23.12.2020, 18:30, admin

Vánoční přání a PF 2021

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2021 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová. Zde si můžete prohlédnout naše PF 2021. 

zveřejněno: 18.12.2020, 7:29, admin

Vánoční prázdniny prodlouženy

Vládním rozhodnutím se prodlužují prázdniny o pondělí 21.12. a úterý 22.12. Dle vyjádření vlády budou tyto dny "dny boje proti covidu". Děti tedy půjdou naposledy do školy v pátek 18. prosince.

14.12. ministr Plaga na svém Twitteru uvedl, že do "konce tohoto týdne se v režimu škol nic nemění."  Pokud se nic nezmění ani v lednu 2021, bude výuka vypadat následovně: 

 • 1. stupeň - povinná prezenční výuka
 • 9. třída - povinná prezenční výuka
 • ostatních tříd 2. stupně se zavádí povinná střídavá výuka (jinými slovy - stále platí, že distanční výuka je pro žáky povinná)

   4.1. - 8.1.2021  11.1. - 15.1.2021
 6. ročník - distanční výuka 6. ročník - prezenční výuka
 7. ročník - distanční výuka 7. ročník - prezenční výuka
 8.A a 8. B - prezenční výuka 8.A a 8.B - distanční výuka

Ale kdo ví...

zveřejněno: 15.12.2020, 7:43, admin

Aktualizace školního řádu

Od zítřejšího dne, tj. od 1.12.2020, vstupuje v platnost aktualizovaný školní řád. Nové znění školního řádu vychází z nejnovější verze školského zákona (zavedení povinné distanční výuky) a byl schválen pedagogickou radou dne 25.11.2020 a následně i školskou radou dne 30.11.2020
Aktualizovanou verzi školního řádu najdete v záložce Dokumenty. 

zveřejněno: 30.11.2020, 10:47, admin

Klasifikace ve čtvrtletí

Na svém včerejším jednání pedagogická rada rozhodla, že v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nebudou žáci klasifikováni celkovou známkou v předmětu. Známky udělené v období distanční výuky mají pouze orientační charakter a nelze z nich vyvodit celkové hodnocení v předmětu. 

Z důvodu vládních protiepidemických opatření také v tomto čtvrtletí neproběhne obvyklé konzultační odpoledne. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem či přes žákovský účet v aplikaci Teams. 

zveřejněno: 26.11.2020, 10:14, admin

Upozornění školní jídelny

Děti, které jsou běžně přihlášené na obědy, budou mít v době výuky ve škole zajištěné obědy,  pokud o ně nemají zájem, je nutné si je odhlásit.

Pokud by měly o obědy zájem i děti z distanční výuky, je i toto možné,  ale pouze odběr do jídlonosičů (bez možnosti přístupu do jídelny) a to po předešlé domluvě s vedoucí ŠJ.

zveřejněno: 24.11.2020, 12:08, šj

Organizace výuky ve dnech 30.11. - 18.12.2020

Vzhledem k rozhodnutí MŠMT o návratu žáků základních škol  bude v naší škole od 30.11.2020 výuka rozvržena takto:

 • 1. stupeň - povinná prezenční výuka
 • 9. třída - povinná prezenční výuka
 • u ostatních tříd 2. stupně se zavádí povinná střídavá výuka (jinými slovy - stále platí, že distanční výuka je pro žáky povinná)

30.11. - 4.12.  7. - 11.12. 14. - 18.12.
6. třída - výuka ve škole6. třída - distanční výuka6. třída - výuka ve škole
7. třída - výuka ve škole7. třída - distanční výuka7. třída - výuka ve škole
8.A - distanční výuka8.A - výuka ve škole8.A - distanční výuka
8.B - distanční výuka8.B - výuka ve škole8.B - distanční výuka

 • dle rozhodnutí MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnosti (rozvrh hodin však bude dodržen)
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Věříme, jak se dnes často opakuje, že vzájemná spolupráce nám umožní toto nelehké období úspěšně zvládnout.

zveřejněno: 23.11.2020, 13:35, admin

Do škol se vrátí i další ročníky

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd až od pondělí 30. listopadu. „Je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na jejich přípravu. Aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu,“ uvedl Plaga. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat.
echo24.cz
Přesný rozpis střídání tříd 2. stupně zveřejníme příští týden.  

zveřejněno: 19.11.2020, 18:44, admin

Aktualita k problematice on-line výuky

Citováno z e-mailu Mgr. et Bc. Luboše Klimenta, pověřence pro ochranu osobních údajů: 

„Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce),“ upozorňuje MŠMT.

zveřejněno: 13.11.2020, 10:54, admin

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020

Provoz základních škol

 • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole 
 • žáci i zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
 • je umožněn provoz školní družiny (za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy) 

zveřejněno: 12.11.2020, 10:33, admin

První a druhá třída se vrací 18.11.

"18. listopadu se do škol vrací žáci prvních a druhých tříd, přípravných tříd základních škol a žáci speciálních škol se vrací do výuky," řekl dnes ministr školství Robert Plaga (za ANO). "Vrátí se celé třídy, ale žáci budou muset mít roušku po celou dobu výuky, větší apel bude také na větrání. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat," doplnil Plaga. 
"Hudební výchova a tělocvik povolené zatím nebudou," upřesnil ministr školství Robert Plaga. Podle ministra je ale žádoucí například výuka venku.
aktualne.cz 

zveřejněno: 11.11.2020, 14:00, admin

Uzavření škol pokračuje

Podle usnesení vlády  s účinností od 2.11.2020 do 20.11.2020 (včetně) platí následující:

U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem beze zpěvu). 

zveřejněno: 31.10.2020, 18:10, admin

Ošetřovné - další informace

Nový formulář k žádosti o ošetřovné byl zveřejněn na stránkách ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m). MPSV také upřesnilo, že ošetřovné náleží i za 26. a 27. 10. 2020, nenáleží za 29. 10. a 30. 10. 2020 (původní termín prázdnin).

Rodič vyplní formulář Žádosti včetně uvedení dnů péče za daný kalendářní měsíc a předá tiskopis zaměstnavateli. Zaměstnavatel doplní svou část a předá příslušné OSSZ k proplacení. 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

zveřejněno: 26.10.2020, 8:42, admin

MŠMT informuje o čínském koronaviru

LETÁK PRO 1. STUPEŇ

LETÁK PRO 2. STUPEŇ

DOPORUČENÉ ODKAZY

zveřejněno: 22.10.2020, 19:30, admin

Distanční výuka

Dovolujeme si upozornit, že podle ŠKOLSKÉHO ZÁKONA  ve znění  účinném od 25.8. 2020 je distanční výuka pro žáky základních škol povinná.

§ 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí,

žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

zveřejněno: 21.10.2020, 11:18, admin

Ošetřovné nově

Žádost o ošetřovné
Podle informace MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne) již není nutné vydávat školou potvrzení o uzavření školy. V tuto chvíli rodič, který zůstal s dítětem do 10 let doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. Formulář k žádosti o ošetřovné bude zveřejněn na stránkách ČSSZ až na přelomu října nebo v listopadu. Tento tiskopis rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli.

zveřejněno: 19.10.2020, 10:07, admin

Nová opatření Vlády ČR

Střídavá výuka je minulostí...

Rozhodnutím Vlády ČR dochází od 14.10.2020 k uzavření základních škol a k jejich  přechodu na distanční výuku. Prozatím toto opatření platí do 1.11.2020

zveřejněno: 13.10.2020, 8:31, admin

Výroční zpráva schválena

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12.10.2020. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 13.10.2020, 7:57, admin

Organizace výuky

Informace o krizových opatření Vlády ČR. 

U 1. stupně se stávající režim nemění (jen v hudební výchově je zakázán zpěv). 

U 2. stupně se zavádí střídavá výuka

12. - 16. října19. - 23. října
6. třída - distanční výuka6. třída - výuka ve škole
7. třída - výuka ve škole7. třída - distanční výuka
8.A+ 8.B - distanční výuka8.A+8.B - výuka ve škole
9. třída - výuka ve škole9. třída - distanční výuka

26. a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následuje státní svátek 28.10. a dva dny podzimních prázdnin 29.10. a 30.10. 

zveřejněno: 09.10.2020, 9:25, admin

Český den proti rakovině

Ve středu 30.9.2020 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci, v Dlouhém, v Bohdalci, v Pikárci a v Bobrůvce.

zveřejněno: 29.09.2020, 9:29, admin

Běžecký cross - výsledky

Ve čtvrtek 24.9.2020 se uskutečnila plánovaná 1. etapa sportovní soutěže BST - běh v terénu. Počasí přálo, kůrovcové dřevo bylo z lesa staženo a závod se opravdu vydařil. Litovat můžeme pouze neúčasti dětí z okolních škol, které vždy soutěž obohatí (důvody neúčasti jsou zřejmé). Dosažené časy a pořadí závodníků hledejte pod ... VÝSLEDKY.

zveřejněno: 26.09.2020, 16:17,

V pátek jdeme do školy

I přes výzvu ministra zdravotnictví, plukovníka prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., proběhne v pátek 25.9.2020 v naší škole výuka podle rozvrhu a v plném rozsahu

zveřejněno: 23.09.2020, 12:00, admin

Úprava učeben AJ a Fy/Che v ZŠ Bobrová

V průběhu prázdnin byl v naší škole realizován projekt Úprava učeben AJ a Fy/Che Základní školy Bobrová, který byl spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace učebny anglického jazyka a učebny fyziky a chemie. V rámci projektu byly tyto učebny vybaveny potřebným moderním vybavením odpovídajícím současným potřebám výuky daných oborů. Zlepší se podmínky vzdělávání a možnosti výuky v daných předmětech, zlepší se i možnosti a pracovní podmínky pedagogů. 

zveřejněno: 23.09.2020, 11:10, admin

Bobr Sport Tour startuje

24.9. 2020 zahajujeme tradiční etapovou soutěž BOBR SPORT TOUR . V první etapě čeká účastníky běh v terénu. Závodníkům přejeme hodně zdaru a sobě, ať nám závod nepřekazí čínský koronavirus. 

zveřejněno: 22.09.2020, 8:05, admin

Pravidla pro nošení roušek se znovu mění

Pravidla pro nošení roušek se znovu mění. Od pátku 18.9.2020 vstupuje v platnost povinnost mít zakrytá ústa a nos i ve třídách, a to s výjimkou žáků prvního stupně. Dosud se nařízení týkalo jen společných prostor škol. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogů není vyžadována  pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku  - např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje(podle Aktuálně.cz a MZd)

zveřejněno: 17.09.2020, 14:58, admin

Ministerstvo zdravotnictví informuje

MZd vypracovalo materiál, v němž informuje, jak postupovat v případě podezření na onemocnění nákazou čínským koronavirem (COVID-19)

COVID ve školách

Algoritmus izolace a karanténa 

Algoritmus respirací PL

zveřejněno: 17.09.2020, 12:09, admin

Školní sběr letos nebude

Z důvodu nepříznivé situace na trhu druhotných surovin v letošním školním roce NEPROBĚHNE ŠKOLNÍ SBĚR.

zveřejněno: 15.09.2020, 7:23, admin

Postup školy v případě výskytu onemocnění COVID-19

Dle manuálu MŠMT a MZd postupuje škola v případě výskytu onemocnění COVID-19 následujícím způsobem:

 • školu v případě onemocnění zpravidla informuje příslušná Krajská hygienická stanice (KHS)
 • KHS rozhodne o okruhu osob, kterých se týká karanténa
 • škole zašle KHS kontaktní údaje na rodiče žáků, kterých se karanténa týká
 • škola prostřednictvím třídních učitelek informuje rodiče žáků, kterých se karanténa týká 
 • žáci v karanténě přecházejí na distanční způsob výuky 

zveřejněno: 12.09.2020, 8:47, admin

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školních budov
Dle tohoto rozhodnutí od dnešního dne vstupujeme do školy jen s rouškou

zveřejněno: 10.09.2020, 7:01, admin

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v pondělí od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 04.09.2020, 9:47, admin

Hygienická a protiepidemická pravidla v ZŠ Bobrová

 • při příchodu do školy si děti umývají ruce dezinfekčními prostředky
 • dezinfekční prostředky spolu s jednorázovými ručníky jsou rozmístěny v učebnách
 • apelujeme na rodiče, aby děti s kašlem a horečkou neposílali do školy
 • bude-li dítě kašlat a jevit příznaky horečky, bude v ředitelně školy změřeno bezkontaktním teploměrem - v případě horečky budou rodiče vyzváni, aby si dítě vyzvedli
 • větrání, úklid a dezinfekce se řídí doporučeními uvedenými v "manuálu" MŠMT

zveřejněno: 01.09.2020, 9:47, admin

ZNění - hudební kroužek

Čtvrteční odpoledne budou v naší škole patřit hudebnímu kroužku ZNění, který povede pan Zdeněk Novotný, učitel hudební výchovy.

více informací najdete zde: ZNění

zveřejněno: 31.08.2020, 8:25, admin

Provoz školy vzhledem ke COVID -19

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 se bude řídit aktuálními rozhodnutími Vlády ČR. 

Od žáků nevyžadujeme potvrzení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy, rovněž nejsou stanovena závazná pravidla omezující počet žáků ve třídách. 

Škola v souladu s tzv. "manuálem" stanovila hygienická pravidla a standard úklidu

zveřejněno: 27.08.2020, 11:57, admin

Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. 

Od 28. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 27.08.2020, 11:41, admin

Hurá, prázdniny!

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství

zveřejněno: 26.06.2020, 11:23, admin

Předání vysvědčení

Podle nejnovějšího rozhodnutí MŠMT se předání vysvědčení dne 26.6.2020 mohou zúčastnit všichni žáci a všechny žákyně. 

CELÝ TEXT JE ZDE

zveřejněno: 17.06.2020, 7:20, admin

Sebehodnotící dotazník

Vážení rodiče, milé děti,

 

v rámci hodnocení a sebehodnocení práce v době karantény a nouzového stavu jsme připravili pro děti a rodiče krátký dotazník. Jeho vyplnění nám pomůže lépe poznat, jak se vám doma pracovalo, co vás potěšilo, případně co vidíte jako problémovou oblast za období výuky na dálku.

Dotazník bude součástí hodnocení tohoto pololetí, vložíme ho dětem do studijního portfolia.

Děkujeme za vyplnění a zaslání zpět do 21. 6. 2020

Pedagogové ZŠ Bobrová

DOTAZNÍK

zveřejněno: 11.06.2020, 20:04, admin

2. stupeň - návrat do školních lavic - aktualizováno

Podle vládního harmonogramu dojde 8. června 2020  k dobrovolnému "návratu" žáků 2. stupně do škol. V naší škole tento "návrat" bude mít následující podobu:
 • třídnické hodiny a socializační aktivity budou organizovány takto:
 • pondělí 8.6. a 15.6. - 6. třída (část) a 7. A
 • úterý 9.6. a 16.6. - 6. třída (část) a 8. třída
 • středa 10.6. a 17.6. - 9. třída a 7. B  
 • začátek v 7.15, ukončení v 11.30
 • i nadále bude probíhat distanční výuka
 • pátek 26.6. bude žákům a žákyním rozdáno vysvědčení; v pondělí 29.6. a v úterý 30.6. bude "ředitelské volno"
 • pro zájemce budou zajištěny obědy - budete-li mít o obědy zájem, je nutné odběr obědů přihlásit na telefonním čísle 566 673 958
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (v souladu s rozhodnutím MŠMT)
Žádáme  zákonné zástupce, aby  vyjádřili zájem svých dětí o docházku do školy do 4.6.2020 (e-mailem třídním učitelkám). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení, které žáci odevzdají první den příchodu do školy. 
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

zveřejněno: 02.06.2020, 12:53, admin

2. stupeň - návrat do školních lavic

Od 8. června by se do školy měli vrátit i žáci 2. stupně. Konkrétní podoba tohoto "návratu" bude předmětem jednání pedagogické rady dne 2.6.2020

Zde jsou prozatím informace z dopisu ministra školství, mládeže a tělovýchovy (27.5.2020):

Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • individuální nebo skupinové konzultace  (opět do počtu 15 žáků) nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
 • třídnické hodiny
 • socializační aktivity
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Jedná se o možnost realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat

zveřejněno: 28.05.2020, 9:15, admin

1. stupeň - návrat do školních lavic

Podle vládního harmonogramu dojde 25. května 2020  k dobrovolnému "návratu" žáků 1. stupně do škol. V naší škole tento "návrat" bude mít následující podobu:
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den  (zahájeny budou 25.5.2020 v 7.15
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků  (bez hodin tělesné výchovy) 
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků - tuto část bude zajišťovat školní družina (děti budou zařazeny do skupin, viz níže) 
 • děti budou rozděleny do 6  skupin: 
 • 1. třída - 15 dětí (paní učitelka Smažilová) + 1 žák (sl. asistentka Šoustarová)
 • 2. třída - 10 dětí (paní učitelka Tatíčková)
 • 3. třída - 19 dětí - 2 skupiny 9 + 10 dětí ( paní učitelka Čermáková a paní asistentka Oravcová)
 • 4. třída - 15 dětí (paní učitelka Pechová)
 • 5. třída - 13 dětí + 2 děti ze 4. třídy (paní učitelka Trčková)
 • pro děti přihlášené do školní jídelny budou zajištěny obědy - nebudete-li mít o obědy zájem, je nutné odběr obědů odhlásit na telefonním čísle 566 673 958
 • z hygienických důvodů nebude škola zajišťovat pitný režim (děti si musí nosit vlastní pití)
 • vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám (v souladu s rozhodnutím MŠMT)
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin; v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti  a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet; absence se však nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka (citováno z materiálu MŠMT)
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020  (citováno z materiálu MŠMT)
Dle vyjádření MŠMT bylo povinností zákonných zástupců vyjádřit zájem o docházku do školy do 18.5.2020 (e-mailem třídním učitelkám). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení, které žáci odevzdají první den příchodu do školy. 
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

zveřejněno: 06.05.2020, 16:32, admin

Známky budou - hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT vypracovalo vyhlášku č. 211/2020 Sb., která se týká hodnocení výsledků vzdělávání žáků v aktuálním pololetí. Touto vyhláškou se tedy bude řídit i pedagogický sbor ZŠ Bobrová.

TEXT VYHLÁŠKY

zveřejněno: 06.05.2020, 16:02, admin

Devátý ročník

V minulých dnech rozhodlo MŠMT o otevření školy pro žáky 9. ročníku, termín "otevření " byl stanoven na 11.5.2020. Nemá se jednat o pravidelnou docházku do školy, ale o konzultace a přípravu na přijímací zkoušky. V naší škole toto "znovuotevření" bude mít následující podobu:
 • konzultace se budou konat v pondělí a ve středu (první setkání proběhne 11.5.2020 v 7.15
 • konzultace bude mít podobu dvouhodinovky českého jazyka a matematiky (celkem tedy děti stráví ve škole čtyři vyučovací hodiny)
 • podle počtu účastníků budou vytvořeny stálé skupiny (jedna skupina může mít maximálně 15 žáků) 
Dle vyjádření MŠMT je povinností zákonných zástupců vyjádřit zájem o docházku do školy do 7.5.2020 (e-mailem či SMS na číslo 775 056 673). Dále je povinností zákonných zástupců podepsat čestné prohlášení (viz příloha), které žáci odevzdají první den příchodu do školy. 
Dále MŠMT upozorňuje, že každý žák bude mít na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

zveřejněno: 04.05.2020, 10:04, admin

Zápisové lístky pro 9. ročník

Pro některé nastává čas, kdy potvrdíte SŠ, že na ní budete studovat. Prozatím se to týká těch, co půjdou na učební obory. Ti, co čeká jednotná přijímací zkouška, si ještě chvilku počkají.

Zápisový lístek bude k vyzvednutí ve škole od středečního dopoledne (22.4.). Můžete si ho vyzvednout postupně všichni a až nastane "váš čas", tak ho na střední školu doručíte. 

Dřív než se do naší školy vydáte, tak si zavolejte - 566 673 297, aby vám někdo zápisový lístek předal.

zveřejněno: 20.04.2020, 14:39, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2012/21  - zapsáno bylo 20 dětí (10 chlapců a 10 dívek), rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, ve čtyřech případech není správní řízení uzavřeno - výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 08.04.2020, 9:10, js

K přijímacím zkouškám...

MŠMT připravilo k letošním přijímacím zkouškám zákon i časovou osu

zveřejněno: 30.03.2020, 16:19, admin

Ošetřovné nově

Po nové úpravě ošetřovného budeme potvrzení vydávat opět od pátku 27.3.  (8.00 - 12.00) a dále pondělí pátek (8.00 - 14.00) v kanceláři školy.
Není nutná osobní návštěva, po dohodě zašleme dokument elektronicky (e-mail).
Potvrzení formuláře si můžete domluvit na telefonním čísle 566 673 297, případně zprávou na zsbobrova@seznam.cz . 
Informace k ošetřovnému najdete také zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

zveřejněno: 25.03.2020, 9:06, admin

Zápis do 1. ročníku

Dle rozhodnutí MŠMT mají zápisy do 1. ročníku proběhnout v řádném termínu - tj. v dubnu 2020. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová proběhne dne 7. dubna 2020 v době od 13.00 do 17.00. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí, rodiče prosíme, aby se dostavili do ředitelny, kde jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí. Pokud vám uvedený termín nevyhovuje, můžete si domluvit individuální termín zápisu, k tomu prosím použijte osobní e-mailovou adresu ředitele školy (najdete ji v kolonce Zaměstnanci).  

Jestliže bude vyhlášen úplný zákaz vycházení a termín zápisu do něj bude zahrnut, bude stanoven nový termín zápisu. O všem budete včas informováni. 

zveřejněno: 20.03.2020, 9:38, js

Žádosti o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné bude potvrzovat paní Hana Blahová, hospodářka školy, v pracovních dnech od 8.00 do 14.00. V úterý 17.3. a ve středu 18.3. také 15.00 až 17.00 (možnost vyzvednout ve škole zanechané učební pomůcky). Potvrzení formuláře si můžete domluvit na telefonním čísle 566 673 297
V pondělí 23.3.2020 a v úterý 24.3. 2020 potvrzení vydávána nebudou,  vyčkáme na schválení ošetřovného dětí do 13 let. 

zveřejněno: 16.03.2020, 19:09, admin

Výuka v době uzavření ZŠ

Na dnešním jednání pedagogická rada ZŠ Bobrová projednala možnosti výuky po dobu uzavření základních škol. Výsledkem jsou informace, které najdete ZDE.                                                                                                                                   

zveřejněno: 16.03.2020, 13:03, js

Schůzka s rodiči zrušena

Schůzka s rodiči budoucích šesťáků, plánovaná na středu 18.3.2020, je zrušena. O náhradním termínu budou rodiče včas informováni. 

zveřejněno: 16.03.2020, 8:55, js

Vzdělávání v době nouzového stavu

Po skončení jarních prázdnin se v pondělí 16.3.2020 dopoledne sejde pedagogická rada ZŠ Bobrová, aby projednala způsoby vzdělávání po dobu uzavření základních škol. Další informace najdete na těchto stránkách v pondělí odpoledne. 

zveřejněno: 14.03.2020, 18:49, js

Nařízení Bezpečnostní rady státu

Dne 10.3.2020 rozhodla Bezpečnostní rada státu, že od 11.3.2020 budou na minimálně 14 dnů uzavřeny mimo jiné i základní školy

Mimořádné opatření - text

Informace k mimořádnému opatření

Informace k ošetřovnému dětí do 10 let - https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

zveřejněno: 10.03.2020, 18:23, admin

Krajský úřad informuje...

V souvislosti s šířením nového viru COVID - 19 jsme obdrželi informaci o postupu proti  šíření nákazy - ZDE

zveřejněno: 04.03.2020, 12:08, admin

Dětská scéna

27.2.2020 se v budově ZUŠ v Novém Městě na Moravě konalo okrskové kolo recitační soutěže Dětská scéna.  Do okresního kola postupují: Anežka Drdlová (3. třída), Daniel Červenka (4. třída) a Elena Stará (5. třída). Gratulujeme a držíme palce v dalším kole!

zveřejněno: 02.03.2020, 11:14, admin

Stuart Makata

Stuart Makata je desetiletý hoch z Ugandy, jenž byl v rámci projektu Adopce na dálku vybrán školním parlamentem jako dítě, které naše škola již třetím rokem podporuje. Příspěvky na podporu Stuarta Makaty vybíráme po celý březen. 

zveřejněno: 02.03.2020, 10:03, admin

Před prázdninami divadlo

pátek 6.3.2020 naši školu navštíví divadelník Víťa Marčík, který nám ve svém představení umožní nahlédnout do pozoruhodného světa bratří Grimmů.  

zveřejněno: 02.03.2020, 9:58, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole bude dne 10. března 2020 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 02.03.2020, 9:49, admin

Policie ČR - beseda

Ve čtvrtek 27.2. se žáci 2. stupně zúčastní besedy s příslušníky Policie České republiky. Dozvědí se mnohé o zákonech, jejich dodržování, ale také o tom, co porušení zákona přináší...

zveřejněno: 20.02.2020, 7:39, admin

Informace ke školnímu sběru

Z důvodu nepříznivé situace na trhu druhotných surovin (výkupní cena papíru je 0 Kč a nevykupují se všechny druhy papíru), jsme nuceni přerušit školní sběr papíru minimálně pro tento školní rok.  Za případné komplikace se omlouváme. Školní sběr ostatních surovin (elektro, pet víčka, hliník, baterie) proběhne podle plánu.

zveřejněno: 17.02.2020, 7:12, admin

Kurz první pomoci

Ve dnech 20.2  a 26.2. se žáci a žákyně 8. ročníku zúčastní kurzu první pomoci pod vedením zkušených lektorů. 

zveřejněno: 13.02.2020, 7:47, admin

Vydra malá

Mýval severní i mangusta žíhaná jsou minulostí. Nyní najdete v jihlavské ZOO údaj o sponzorování naší školou u expozice vydry malé. Tak v minulém školním roce vybral školní parlament.  Sponzorský příspěvek ve výši 3.000 Kč bude odeslán na konci února. 

zveřejněno: 13.02.2020, 7:45, admin

Dětský karneval 2020

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 16. února 2020. Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 05.02.2020, 13:43, admin

Lyžařský výcvik

Ve týdnu od 10. do 14.února 2020 proběhne lyžařský výcvik žáků a žákyň 7. a 8. ročníku. Družstva sjezdařů snowboardistů se ve svých dovednostech zdokonalí na sjezdovce na Harusáku v NMnM. 

zveřejněno: 05.02.2020, 13:41, admin

Statistika za 1.pololetí

První pololetí školního roku 2019/2020 se chýlí k závěru, a tak se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 30.01.2020, 8:12, admin

Florbal - okresní kolo

V pátek 24.1.2020 se ve Velkém Meziříčí konalo okresní kolo ve florbalu žáků 6. - 7. tříd.  Náš tým pod vedením pana učitele Šindlera  obsadil  v okresním finále pěkné 4. místo.  

O úspěch se zasloužili tito hráči: Michal Novotný, Lukáš Mikišek, Tomáš Sklenář, Matěj Holý, Jiří Vařejka, Jakub Vařejka, Šimon Broža, Antonín Dvořák a Andonis Kočí.  Gratulujeme!

zveřejněno: 30.01.2020, 7:30, admin

Bruslení v Bystřici nad Pernštejnem

V pondělí 27.1. si žáci a žákyně 1. i 2. stupně zabruslí na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Tato akce je součástí výuky tělesné výchovy. 

zveřejněno: 23.01.2020, 7:51, admin

Mobilní planetárium

Ve čtvrtek 9.1. do naší školy zavítalo mobilní Planetárium Morava. Žáci 1. i  2. stupně se hravou a zábavnou formou seznámili se sluneční soustavou i jednou vzdálenou galaxií. Nechť je při tom poznávání provází Síla! 

zveřejněno: 23.01.2020, 7:51, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 13.1. 2020 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 06.01.2020, 9:52, admin

Vánoční přání a PF 2020

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2020 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová. Zde si můžete prohlédnout naše PF 2020

zveřejněno: 19.12.2019, 9:52, admin

Vánoční besídka 2019

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na letošní vánoční besídku, která se uskuteční ve středu 18.12. 2019 od 16.00 v bobrovské sokolovně

zveřejněno: 10.12.2019, 8:22, admin

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 20.12.2019  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 10.12.2019, 8:21, admin

Školní jídelna - upozornění

Z důvodu roční účetní uzávěrky nelze nedoplatky stravného za prosinec převést do dalšího měsíce, proto je nutno obědy placené v hotovosti zaplatit co nejdříve.

Obědy bude možné naposledy odhlásit do 6.30 ve středu ráno 18. 12. 2019.Poté bude nanormováno a nelze již obědy odhlašovat.

V případě nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout ve školní jídelně (dle platného řádu školní jídelny).

Děkuji za pochopení. Vedoucí školní jídelny s kolektivem.

zveřejněno: 03.12.2019, 13:40, sj

Čerti jdou

Čerti jdou, čerti jdou

kecky maj obutý

čerti jdou, čerti jdou

kabáty zapnutý

knoflíky stříbrný

popelem vyleštěný

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

 (skupina Znouzectnost)

Doba letošního sklízení (a nadělování) se nezadržitelně blíží, neboť na středu 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 03.12.2019, 8:34, admin

Krabice od bot

I letos se můžete zapojit do akce KRABICE OD BOT, kterou organizuje Diakonie ČCEKrabice s dárky budeme v naší škole vybírat do 29.11.2019 a následně budou doručeny do 1.12. 2019  na sběrné místo, jímž je evangelický kostel v NMnM. 

zveřejněno: 28.11.2019, 7:55, admin

Florbal - postup do okresního kola

Ve středu 27.11.2019 se v Bystřici nad Pernštejnem konalo okrskové kolo ve florbalu žáků 6. - 7- tříd.  Náš tým pod vedením pana učitele Šindlera nejprve obsadil 2. místo ve skupině, v semifinále si poradil se Štěpánovem 5:2 a ve finále podlehl jedné z bystřických škol po vyrovnaném průběhu utkání 2:4. Celkové 2. místo v turnaji je velkým úspěchem a znamená postup do okresního kola, které se bude hrát v lednu 2020 ve Velkém Meziříčí.

O úspěch se zasloužili tito hráči: Michal Novotný, Lukáš Mikišek, Tomáš Sklenář, Matěj Holý, Jiří Vařejka, Jakub Vařejka, Šimon Broža a Antonín Dvořák.  Gratulujeme!

zveřejněno: 28.11.2019, 7:51, admin

Příběhy bezpráví

V pondělí  11.11.2018 se žáci 9. ročníku již poněkolikáté zapojili do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni.
Hostem besedy byla paní Alice Svobodová

zveřejněno: 14.11.2019, 12:39, admin

Školní sběr

Ve dnech 4. - 8. listopadu 2019 proběhne školní sběr starého papíru, elektrospotřebičů, hliníku a víček od PET lahví.

zveřejněno: 01.11.2019, 7:14, admin

Konzultační odpoledne

Dne 19.11. 2019 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 31.10.2019, 9:19, admin

Osmáci a Gastroden

Ve středu 16. října 2019 připravili zaměstnanci a žáci Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí tradiční gastronomickou výstavu – 42. GASTRODEN. Naši osmáci vedení Mgr. Martou Klimešovou a asistentkou Hanou Hájkovou se této výstavy zúčastnili. Kromě prohlídky různě naaranžovaných stolů s dobrotami absolvovali i přednášku ENTOMOFAGIE ANEB HMYZ NA TALÍŘI – kuchařská ukázka s degustací. Z té najdete v galerii několik fotek.

Jdi do galerie.


zveřejněno: 21.10.2019, 15:12,

Výroční zpráva schválena

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/2019. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 7.10.2019. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 08.10.2019, 12:12, admin

Školská rada

V pondělí 7.10. se ve 14.30 sejde školská rada, aby projednala výroční zprávu za školní rok 2018/2019. 

zveřejněno: 03.10.2019, 8:13, admin

Drakiáda se blíží

V neděli 13.10.2019 od 14.00 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA.  Na všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 03.10.2019, 8:11, admin

Pěšky do školy

My, žáci 9. ročníku, jsme si pro Vás připravili projekt, kterým chceme zajistit bezpečnost dětem při příchodu do školy a čistý vzduch v okolí školy.

Kdo to bude pořádat?  9. ročník 

Kdy to bude fungovat?  23.9. - 27.9. je zahájení projektu PĚŠKY DO ŠKOLY, který proběhne současně v celé ČR, ale soutěž bude pokračovat až do konce školního roku.

Proč by to mělo fungovat? Žáci 9. ročníku zjistili, že velké množství rodičů vozí žáky až ke škole, a tak deváťáci chtějí zabránit možným úrazům, šetřit životní prostředí a zlepšit zdraví svých spolužáků.

Jak to bude fungovat? Rodiče vyloží děti u autobusové zastávky na Dolní Bobrové a pro žáky 1. - 3. třídy budou zprostředkovány (23.9. – 27.9.) pěškobusy. Pěškobusy budou skupinky žáků 9. třídy, které budou doprovázet žáky 1. – 3. třídy po panelové cestě až ke škole (zájemcům i obují bačkorky).

Pěškobusy:  6:35 - 6:45 - 6:55 - 7:00 - 7:05

První den ( 23.9.) dostanou žáci kartičky a budou si je nosit až do pátku (27.9.). Na konci týdne je žáci odevzdají svým učitelům a my sečteme body. Po zbylý školní rok pěškobusy nebudou, protože si myslíme, že za týden se s námi děti naučí dojít do školy pěšky. Deváťáci budou stát s kartičkami pod školou. Jejich hlídky se budou vyskytovat i u lesa. Na konci školního roku se vyhlásí vítězná třída, která poté dostane cenu.  A ZDE JE JEŠTĚ PĚKNÝ LETÁČEK  + MAPIČKA

zveřejněno: 19.09.2019, 12:26, devítka

Školní sběr

I ve školním roce 2019/2020 budou probíhat sběrové akce. Sbírat budeme papír, elektrospotřebiče, víčka z PET lahví, hliníkové obaly i byliny. Část výtěžku bude opět věnována na dobročinné účely (bodování; plakátek). 

zveřejněno: 17.09.2019, 10:10, admin

Adaptační kurz

Ve dnech 18. - 20. září 2019 se ve Skleném uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu. 

zveřejněno: 12.09.2019, 8:13, admin

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v úterý od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 12.09.2019, 8:11, admin

Bezpečnost dětí

Tisková zpráva – 3. září 2019

Bezpečnost dětí je na prvním místě

Preventivní rady pro školáky na začátku školního roku

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny děti, aby byly obezřetné v situacích souvisejících ze začátkem školního roku. Začátek školního roku je každoročně významným obdobím pro všechny děti, které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po prázdninách do školních lavic znovu vracejí.

Cesta do školy s sebou přináší i některá rizika, na která je při této příležitosti nutné upozornit. Jedním z nich je i nebezpečí, které hrozí dítěti v silničním provozu. S cílem předejít zbytečným nehodám, jejichž přímými aktéry jsou malí účastníci silničního provozu, je důležité připomenout veřejnosti a hlavně rodičům školáků některá základní pravidla.

Pokud svého potomka do školského zařízení dopravujete vozidlem, je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a to zejména v případech vystupování a nastupování do vozidla. Je vhodné si vybrat takové místo, kde má dítě náležitý rozhled do komunikace a vyvarovat se místům, kdy dítě vystupuje směrem do vozovky. Pokud je to ovšem nezbytné, musíme dohlédnout na dítě, aby bezpečně tuto komunikaci přešlo.

Na začátku školního roku je vhodné, aby si rodiče s dítětem prošli celou trasu do školy, a také ostatní trasy, po kterých se bude dítě pohybovat, ukázali mu bezpečná místa pro přecházení a vysvětlili dítěti zásady bezpečného přecházení, a to zejména:

 

 • aby dítě vždy použilo bezpečné místo k přecházení, tam kde má dostatečný rozhled a je tam vyznačený přechod pro chodce
 • před přecházením vozovky se vždy zastavilo, rozhlédlo na obě strany, raději vícekrát, rychle, ale nikoli zbrkle přešlo komunikaci
 • aby nikdy nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly
 • aby nikdy nevbíhalo na silnici
 • aby si nehrálo v blízkosti komunikace

 

Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je také jejich viditelnost. Na cestu
do školy a ze školy by dítě mělo být oblečeno v pestrém oblečení, případně je vhodné používat reflexní nebo fluorescenční prvky na oblečení nebo na školních brašnách, batůžcích či jiných místech na oděvu. Toto neplatí pouze pro děti, ale pro všechny chodce v silničním provozu platí zásada „Vidět a být viděn“.

 Jednou z nejnebezpečnějších situací je jízda na tzv. autostop. Děti by neměly nastupovat do vozidla, aniž by znaly osádku, která je chce svézt. Měla by platit zásada, že dítě nebude zbytečně komunikovat s cizími lidmi.

 Rodiče by měli vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby jim nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze nebo třeba hračky. 

Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct nebo volat o pomoc.

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron

vrchní inspektor

tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz

zveřejněno: 04.09.2019, 9:57, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Tonda Obal na cestách

Na středu 4.9. je pro naše žáky připraven výchovně vzdělávací program Tonda Obal na cestách. Tento pozoruhodný chlapec provede děti světem třídění a recyklace odpadu. Akce se uskuteční v rámci projektu Neseparuj se, separuj. 

zveřejněno: 03.09.2019, 8:23, admin

Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 26. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 19.08.2019, 8:59, admin

Hurá, prázdniny!

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství. A bude-li někde nějaký "koncert", nezapomeňte se zúčastnit. 

zveřejněno: 28.06.2019, 8:24, admin

Školní rok 2018/2019 - závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2018/2019 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.

zveřejněno: 25.06.2019, 10:13, admin

Upozornění všem strávníkům

Stravné v hotovosti za měsíc červen musí být bezpodmínečně zaplaceno do skončení školního roku (nejlépe v řádném termínu). Stravné placené převodem bude strženo jako obvykle začátkem příštího měsíce za odebrané obědy.

Žákům devátých tříd bude případný přeplatek vrácen 26.6. nebo  27.6.2019, ostatním budou přeplatky převedeny do září 2019.

Odhlašování obědů - nejpozději ráno ve středu 26.6.2019. Na pozdější odhlášky není možné kvůli vyúčtování obědů brát zřetel. V případě nemoci 27.6.2019 je možné si tento oběd vyzvednout ve školní jídelně, dle platného řádu ŠJ.

28.6.2019 (v den rozdávání vysvědčení), budou mít všichni žáci automaticky odhlášený oběd. Kdo bude mít zájem, má možnost si tento oběd nahlásit.

            Další informace podá vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 19.06.2019, 15:26, šj

Opus bonum

Po úspěšně zvládnutém Týdnu bez aut se deváťáci pod vedením třídní učitelky pustili do rekonstrukce relaxační třídy. Výsledek týdenního nasazení je obdivuhodný a nová "relaxačka" se opravdu podařila. Děkujeme deváté třídě za její dobré dílo

zveřejněno: 10.06.2019, 7:37, admin

Konzultační odpoledne

Dne 27.5. 2019 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 21.05.2019, 7:20, admin

Dny otevřených dveří 2019

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve  středu 29.5.2019 od 7.15 do 15.30

- ve čtvrtek  30.5.2019 od 7.15  do 15.30

- v pátek 31.5.2019 od 7.15 do 12.30

Na shledanou!

zveřejněno: 21.05.2019, 7:19, admin

Školní sběr

Ve dnech 20. - 24. května 2019 proběhne školní sběr starého papíru, elektrospotřebičů, hliníku a víček od PET lahví. 

zveřejněno: 17.05.2019, 8:40, admin

Týden bez aut

Dobrá věc se podařila, prostředí před školou je téměř bezpečné, stejně tak cesta do školy po panelové cestě, která během týdne bez aut ožila, jako ještě nikdy. Podívejte se do fotogalerie na tomto webu. Celý minulý týden přicházelo ráno do školy po této cestě a po cestě od benzinky v průměru 180 dětí včetně nás, deváťáků. A to bylo naším cílem.

Řekli byste, že jsme společně denně cestou do školy ušli 80 km? Za ty čtyři dny je to celých 320 km. Společnými silami jsme ušli vzdálenost z Prahy až do Bratislavy.

A co je ještě lepší, rodiče tak společně uspořili asi 27 l paliva pro svá auta. Ušetřili tak benzín a naftu za téměř 900 Kč, jenom tím, že Vás od čekárny nevozili až ke škole. To je přece superKdybychom začali chodit do školy pravidelně pěšky, tak bychom za měsíc všichni společně nachodili kolem 2 000 km. Úsporu za pohonné hmoty si můžete klidně spočítat v hodinách matematiky.

Věříme, že jste se děti naučili přesouvat do školy bezpečně a že vám to vydrží i do budoucna. Dnešek napověděl, že to tak snad bude. V soutěži ostatně pořád pokračujeme. S námi až do konce školního roku.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se spolu s námi spolupodíleli na zdárném průběhu této akce. Žáci deváté třídy.

zveřejněno: 13.05.2019, 14:14, devítka

Český den proti rakovině

Ve středu 15.5.2019 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci, v Dlouhém, v Bohdalci, v Pikárci a v Bobrůvce.

zveřejněno: 13.05.2019, 7:33, admin

Divadelní představení

Ve čtvrtek 9.5.2019 pořádá naše škola zájezd pro žáky 2. stupně na divadelní představení Šakalí léta, které se uskuteční v Horáckém divadle v Jihlavě. 

zveřejněno: 07.05.2019, 7:37, admin

Fotografování

Ve čtvrtek 9.5.2019 proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou fotoateliéru paní Čadkové z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 07.05.2019, 7:33, admin

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali dětem a jejich rodičům za vstřícný přístup a inspirující podněty při vyplňování dotazníků v rámci projektu Pěšky do školy.

Jsme s Vámi za jedno, že v obci chybí chodníky i přechody pro chodce, které by zásadně zvýšily bezpečnost při přesunu žáků ke škole a zpět. Úřad městyse v Bobrové toto řešil s Policií ČR, ale bohužel, v současném stavu komunikace bez chodníků, situaci řešit nelze. Citujeme:

„Přechod pro chodce je dopravním prvkem, na který se vztahují ze zákona uložené povinnosti, tedy musí splňovat podmínky bezpečnosti . Vede-li PPCH „odnikud“ „do nikam“, resp. z neuspořádaného prostoru do neuspořádaného prostoru, pak pro bezpečnost chodců nebylo uděláno nic a naopak byli vystaveni velmi falešnému pocitu bezpečí, které pouhé čáry na vozovce nezajistí.“

 O takový pocit bezpečí pro nás chodce opravdu nestojíme. Věříme, že se mnohé podaří s plánovaným vybudováním dopravního terminálu na Dolní Bobrové.

Děkujeme.

žáci deváté třídy

zveřejněno: 03.05.2019, 11:06, devítka

Nabídka pracovního místa

ZŠ Bobrová přijme ekonomku na plný pracovní úvazek. Bližší informace Vám rádi poskytneme na našem telefonním čísle či prostřednictvím e-mailu. 

zveřejněno: 17.04.2019, 11:29, admin

Centrum kolegiální podpory - FIE

Vážení rodiče, přátelé, kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat 24.4.2019 ve 13.00 a 20.5.2019 ve 12.30 do naší školy, kde se uskuteční další dvě setkání Centra kolegiální podpory na téma Principy Feuersteinovy metody rozvoje kognitivních funkcí. Zde je možné si přečíst pozvánku

zveřejněno: 17.04.2019, 11:26, admin

Den Země 2019

Den Země vzhledem k velikonočním prázdninám  oslavíme j  ve středu 17.4.2019. Hlavními  body programu budou jarní úklid Bobrové a jejího okolí (zde ve spolupráci s Krajem Vysočina) a výsadba stromků v obecních lesíchLesu mír!

zveřejněno: 12.04.2019, 8:30, admin

Kyberšikana

Do naší školy doputovala z Třebíče výstava věnovaná tématu kyberšikany. Výstava je organizována ve spolupráci s MAP Nové Město na Moravě a je spojena s besedou, kterou pro žáky 5., 6. a 7. ročníku povede zkušená lektorka, paní Petra Svobodová

zveřejněno: 12.04.2019, 8:25, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2019/20  - zapsáno bylo 24 dětí (13 chlapců a 11 dívek),  rodiče jednoho dítěte požádali o odklad povinné školní docházky, v jednom případě není řízení uzavřeno - výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 03.04.2019, 8:53, admin

Kalibro 2019 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Je potěšitelné, že velmi dobrých výsledků dosáhli naši žáci ve všech testovaných oblastech - PŘEHLED VÝSLEDKŮ. 

zveřejněno: 26.03.2019, 10:16, admin

Divadelní představení

V úterý 26.3. zavítají žáci a žákyně 6. a 7. ročníku do brněnského Divadla Polárka, kde zhlédnou inscenaci Homo zabijens: Konec lovců mamutů. 

zveřejněno: 26.03.2019, 8:09, admin

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 2. dubna 2019 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 13.03.2019, 9:26, admin

Plavání

pondělí 1.4.2019 bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 13.03.2019, 9:23, admin

Vydra malá

Mýval severní i mangusta žíhaná jsou minulostí. Nyní najdete v jihlavské ZOO údaj o sponzorování naší školou u expozice vydry malé. Tak vybral školní parlament.  Sponzorský příspěvek ve výši 3.000 Kč bude odeslán v měsíci březnu. 

zveřejněno: 13.03.2019, 9:21, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole byla dne 10. března 2019 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 13.03.2019, 9:17, admin

Dětský karneval 2019

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 24. února 2019. Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 18.02.2019, 8:39, admin

Kurz první pomoci

Ve dnech 12.2  a 19.2. se žáci a žákyně 8. ročníku zúčastní kurzu první pomoci pod vedením zkušených lektorů. 

zveřejněno: 18.02.2019, 8:37, admin

Zprávičky

Zde najdete včerejší reportáž: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/219411000160206

zveřejněno: 07.02.2019, 8:22, admin

Televize v naší škole

Ve středu 6.2.2019 proběhne v naší škole praktický workshop České televize pro žáky i učitele. 

Jak funguje televize? Jak vznikají zprávy? Jak natočit reportáž? A jak oživit hodiny mediální výchovy? 

Lektoři seznámí žáky ze 6. třídy s tím, jak vzniká reportáž a jak ji mohou sami natočit. Zájemci si vyzkouší práci reportéra s televizní technikou a dozví se pravidla tvorby zpráv a ověřování informací. Společně pak napíšou a natočí zprávu z akce. Ta se nakonec odešle do redakce Zpráviček, která ji večer odvysílá na ČT:D

zveřejněno: 04.02.2019, 10:24, admin

Statistika za 1. pololetí

První pololetí školního roku 2018/2019 se chýlí k závěru, a tak se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 30.01.2019, 10:29, admin

Školní sběr

V týdnu od 21.1.  do 25.1. (tentokrát však pouze v odpoledních hodinách) bude probíhat tzv. školní sběr. Sbíráme papír, elektrospotřebiče, víčka z PET lahví, hliníkové obaly. Část výtěžku bude opět věnována na dobročinné účely (Lékaři bez hranic, Portimo, Charita).

zveřejněno: 21.01.2019, 7:45, admin

Bruslení v Bystřici nad Pernštejnem

Ve čtvrtek 24.1. si žáci a žákyně 1. i 2. stupně zabruslí na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Bruslení se bude opakovat ještě 5.2. a 13.2. Tato akce je součástí výuky tělesné výchovy. 

zveřejněno: 21.01.2019, 7:40, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 14.1. 2019 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 07.01.2019, 7:29, admin

Vánoční přání a PF 2019

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2019 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová. Zde si můžete prohlédnout naše PF 2019

zveřejněno: 20.12.2018, 10:57, admin

Školní jídelna - upozornění

Z důvodu roční účetní uzávěrky nelze nedoplatky stravného za prosinec převést do dalšího měsíce, proto je nutno obědy placené v hotovosti zaplatit co nejdříve.

Obědy bude možné naposledy odhlásit do 6.30 ve středu ráno 19. 12. 2018.Poté bude nanormováno a nelze již obědy odhlašovat.

V případě nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout ve školní jídelně (dle platného řádu školní jídelny).

Děkuji za pochopení. Vedoucí školní jídelny s kolektivem.

zveřejněno: 17.12.2018, 11:57, sj

Vánoční koncert

ZŠ Bobrová vás srdečně zve na Vánoční koncert mladých hudebníků, který se koná v sobotu 29. prosince 2018 17.00 v hudebně ZŠ Bobrová. Vystoupí žáci ZŠ Bobrová a jejich hosté. 

zveřejněno: 14.12.2018, 10:18, admin

Ředitelské volno 2018

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 21.12.2018  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 11.12.2018, 7:35, admin

Vánoční besídka 2018

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na letošní vánoční besídku, která se uskuteční ve středu 19.12. 2018 od 15.30 v bobrovské sokolovně

zveřejněno: 11.12.2018, 7:33, admin

Čerti jdou

Čerti jdou, čerti jdou

kecky maj obutý

čerti jdou, čerti jdou

kabáty zapnutý

knoflíky stříbrný

popelem vyleštěný

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

 (skupina Znouzectnost)

Doba letošního sklízení (a nadělování) se nezadržitelně blíží, neboť na středu 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 05.12.2018, 7:38, admin

Včelařské noviny

Zprávy ze života včelařského kroužku si můžete přečíst a prohlédnout zde:

VČELAŘSKÉ NOVINY

zveřejněno: 05.12.2018, 7:33,

Divadlo Víti Marčíka

V adventní době přivítáme v naší škole Víťu Marčíka a jeho divadelní soubor s představením Setkání před Betlémem.  Představení se uskuteční v pátek 7.12.2018 v 9.00 a 10.00. 

zveřejněno: 23.11.2018, 9:00, admin

Centrum kolegiální podpory - FIE

Vážení rodiče, přátelé, kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat 29.11.2018 ve 14.30 do naší školy, kde se uskuteční 2. setkání Centra kolegiální podpory na téma Principy Feuersteinovy metody rozvoje kognitivních funkcí. Po přečtení pozvánky zjistíte, že není třeba se bát záhadně znějícího názvu...

zveřejněno: 23.11.2018, 8:50, admin

Respektovat a být respektován

ZŠ Bobrová  Vás srdečně zve na přednášku s následnou diskusí

     Co znamená přístup Respektovat a být respektován®

Co tento přístup přináší pro výchovu dětí i pro vztahy mezi dospělými

Datum: pátek 23.11.2018, 13.00 – 17.00

více informací najdete zde

zveřejněno: 15.11.2018, 10:06, admin

Krabice od bot

I letos se můžete zapojit do akce KRABICE OD BOT, kterou organizuje Diakonie ČCE. Krabice s dárky budeme v naší škole vybírat do 30.11.2018 a následně budou doručeny do 2.12. 2018  na sběrné místo, jímž je evangelický kostel v NMnM

zveřejněno: 15.11.2018, 10:00, admin

Školní ples pošestnácté

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XVI. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 17. listopadu 2018 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této právě rekonstruované tančírně vám k tanci a poslechu zahraje Kapela NAZ5.

Podáván bude vynikající řízek s bramborovým salátem a na cestu domů temnou listopadovou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na rozvoj vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 01.11.2018, 10:57, admin

Konzultační odpoledne

Dne 14.11. 2018 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 01.11.2018, 10:55, admin

Besedy, přednášky, exkurze

 • 31.10.  - 7. a 8. ročník - přednáška o plazech
 • 8.11. - 8. ročník - Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou
 • 14.11. - 8. a 9. ročník - beseda s válečným veteránem

zveřejněno: 01.11.2018, 10:54, admin

Školská rada

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/2018. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 8.10.2018. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 16.10.2018, 7:51, admin

Principy Feuersteinovy metody

Vážení rodiče, přátelé, kolegyně a kolegové, dovolujeme si vás pozvat 17.10.2018 v 15.00 do naší školy, kde se uskuteční 1. setkání Centra kolegiální podpory na téma Principy Feuersteinovy metody rozvoje kognitivních funkcí. Po přečtení pozvánky zjistíte, že není třeba se bát záhadně znějícího názvu...

zveřejněno: 09.10.2018, 7:50, admin

Drakiáda je opět tu

V neděli 14.10.2018 od 14.00 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA.  Na všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 09.10.2018, 7:43, admin

Projektový den

Ve středu 17.10.2018 čeká žáky i učitele naší školy projektový den Neseparuj se, separuj. Opakování  úspěšného projektu není zaměřeno na zvládání separační úzkosti, ale na třídění odpaduEkoškola pokračuje, nové nádoby na odpad se těší, až budou správně naplněny...

zveřejněno: 09.10.2018, 7:41, admin

Školní sběr

I ve školním roce 2018/2019 budou probíhat sběrové akce. Sbírat budeme papír, elektrospotřebiče, víčka z PET lahví, hliníkové obaly i byliny. Část výtěžku bude opět věnována na dobročinné účely.

zveřejněno: 09.10.2018, 7:38, admin

Na Prahu!

Doteky státnosti se jmenuje výstava, kterou v Praze 21.9. navštíví žáci 5. a 9. ročníku. Na tutéž výstavu se 4.10. vypraví i sedmáci

zveřejněno: 19.09.2018, 7:07, admin

Adaptační kurzy

Ve dnech 12. - 13. září 2018 se na tábořišti v Křídlech uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu. Vzhledem k rozšíření kolektivu 8. ročníku se v této třídě rovněž uskuteční ve dnech 11. - 12.9. adaptační kurz. 

zveřejněno: 10.09.2018, 8:24, admin

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 06.09.2018, 13:36, admin

Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání

Zde najdete srovnávání výsledků jednotné přijímací zkoušky žáků naší školy s žáky v celé ČR. Přiložen je i komentář

zveřejněno: 05.09.2018, 8:50, admin

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce:

pondělí 13.40 - 14.45   (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

čtvrtek 13.40 - 14.30 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 05.09.2018, 8:15, admin

Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

Od 1.9. 2018 se naše škola zapojí do projektu Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Plakátek je zde. 

zveřejněno: 30.08.2018, 11:06, admin

Zahájení školního roku 2018/2019

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. 1. třída bude mít zahájení v 8.00. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 27. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 24.08.2018, 8:06, admin

Prázdniny jsou tady

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 29.06.2018, 8:06, ad

Závod na kolech

Červen - poslední měsíc školního roku - je tradičně obdobím TERÉNNÍHO ZÁVODU NA KOLECH, posledního z podniků Bobr sport Tour 2017/18. I letos se závod podařilo uskutečnit, i když bez účasti závodníků z okolních škol. Všichni zúčastnění získali body do konečného pořadí a tím i šanci na dobré celkové umístění. Kolik bodíků to bylo zjistíte ... TADY!

zveřejněno: 27.06.2018, 13:15,

Školní rok 2017/2018 - závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2017/2018 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.

zveřejněno: 27.06.2018, 8:12, ad

Upozornění všem strávníkům

Stravné v hotovosti za měsíc červen musí být bezpodmínečně zaplaceno do skončení školního roku (nejlépe v řádném termínu). Stravné placené převodem, bude strženo jako obvykle začátkem příštího měsíce za odebrané obědy. Žákům devátých tříd bude případný přeplatek vrácen 27.6. nebo  28.6.2018, ostatním budou přeplatky převedeny do září 2018.

Odhlašování obědů nejpozději ráno ve středy 27.6.2018. Na pozdější odhlášky není možné kvůli vyúčtování obědů brát zřetel. V případě nemoci 28.6.2018 je možné si tento oběd vyzvednout ve školní jídelně, dle platného řádu ŠJ. 29.6.2018 (v den rozdávání vysvědčení) budou mít všichni žáci automaticky odhlášený oběd. Kdo bude mít zájem, má možnost si tento oběd nahlásit.

            Další informace podá vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 14.06.2018, 10:35, šj

Mediální výchova

V pátek 8.6.2018 se žáci 8. třídy zapojili do projektu Zvol si info. Cílem projektu studentů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně je naučit mladé lidi zásadám kritického myšlení a mediální gramotnosti. 

zveřejněno: 12.06.2018, 7:55, admin

Červen

V červnu nás čekají školní výlety a závěrečný projekt žáků 9. ročníku, kteří vyzdobí školní stěny portréty významných osobností našich dějin. 

zveřejněno: 05.06.2018, 8:08, admin

Zlatá včela 2018

V sobotu 5. května 2018 se naši mladí včelaři vydali na výlet do Senožat u Humpolce, kde se konala vědomostní soutěž Zlatá včela.

Do boje o medaili jsme nasadili 11 soutěžících a dva pozorovatele. Kluci se utkali v 5 disciplínách. Nejvíce bodů získali v mikroskopické morfologii a poznávání včelařských pomůcek, naopak nějaké bodíky poztráceli určování rostlin. Svoji šikovnost předvedli dílničkách při výrobě rámečků do úlu.

Všem včelařům děkuji za účast a zároveň blahopřeji Matyáši Popelovi za 4. místo a postupu do státního kola do Nasavrk.

Ivana Řezníčková, vedoucí včelařského kroužku

zveřejněno: 18.05.2018, 11:11,

Pozvánka na včelnici

Na včelnici se pořád něco děje. Když se přijdete podívat, uvidíte novou voliéru a v ní sedí pták ohnivák. Živí se bambusovými výhonky a květy rododendronů. Když se budete o něj hezky starat, splní vám jakékoliv přání. Například pan Roman Starý z Bobrové mu věnoval materiál na stavbu voliéry a ještě ten den se mu jeho tajné přání splnilo. Pan Fiala a pan Musil ji vyráběli a také se jim přání splnilo. Nevěříte? Přijďte se podívat a nezapomeňte vzít nějaký ten bambusový výhonek.

zveřejněno: 18.05.2018, 10:58,

Konzultační odpoledne

Dne 23.5. 2018 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 14.05.2018, 7:51, admin

Dny otevřených dveří 2018

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve  středu 23.5.2018 od 7.15 do 17.00

- ve čtvrtek  24.5.2018 od 7.15  do 15.30

- v pátek 25.5.2018 od 7.15 do 12.30

Na shledanou!

zveřejněno: 14.05.2018, 7:49, admin

ZŠ Bobrová se opět zapojí do akce Český den proti rakovině

Ve středu 16.5.2018 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci, v Dlouhém, v Bohdalci a v Radešínské Svratce.

zveřejněno: 14.05.2018, 7:47, admin

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí 30.4.2018  a 7.5.2018 budou volnými dny vyhlášenými ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 23.04.2018, 7:37, admin

Kalibro 2018 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Je potěšitelné, že nadprůměrného výsledku dosáhli naši žáci ve všech testovaných oblastech VÝSLEDKY TESTŮ

zveřejněno: 23.04.2018, 7:33, admin

Projekt Krokus II

Po pěti letech se naše škola opět zapojila do PROJEKTU KROKUS určeného žákům starším 11 let a realizovaného irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI)ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

HETI naší škole zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, které žáci a žákyně zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva krokusů připomíná Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

V ideálních podmínkách by měly krokusy vykvést na konci ledna - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). V našich podmínkách však krokusy vykvetou později - nevadí, nezáleží na tom, kdy květinky vykvetou - důležité je, že cibulky jsou vysazeny na památku dětí zavražděných během holocaustu a že v době, kdy vykvetou, si na tyto děti vzpomeneme...

Další informace najdete na adrese: www.hetireland.org/crocus

zveřejněno: 23.04.2018, 7:26, admin

Den Země 2018

Den Země jsme oslavili v pátek 20.4.2018. Hlavním bodem programu byl jarní úklid Bobrové a jejího okolí (zde ve spolupráci s Krajem Vysočina), udržení projektu Cestička do školy a obnovení značení naučné stezkyLesu mír!

zveřejněno: 22.04.2018, 21:08, admin

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová

Projekt "Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bobrová" byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt bude realizován v období duben - červenec 2018. 

zveřejněno: 09.04.2018, 7:34, admin

Lékaři bez hranic

O mezinárodní organizaci Lékaři bez hranic přišel 4.4.2018 s žáky a žákyněmi 2. stupně besedovat MUDr. Dušan Mach, jenž se s touto organizací zúčastnil šestitýdenní mise v Jižním Súdánu. Jsme rádi, že i naše škola mohla  Lékaře bez hranic  podpořit finančně. 

zveřejněno: 04.04.2018, 13:57, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2018/19  - zapsáno bylo 13 dětí (7 chlapců a 6 dívek),  rodiče dvou dětí požádali o odklad povinné školní docházky - výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 04.04.2018, 11:46, admin

Všeználek vítězný

Vítězství si z okrskového kola vědomostní soutěže žáků 5. tříd VŠEZNÁLEK, která se konala v Bystřici nad Pernštejnem, odvezl tým našich páťáků.  Gratulujeme Sáře Srnové, Adéle Burešové, Ondřeji Mikiškovi a Tobiášovi Blahovi. 

zveřejněno: 03.04.2018, 12:24, admin

Barevný den 2018

Předvelikonoční středa je pravidelně věnována Barevnému dni. Dnes jsme tedy mohli vidět myši a slona, motýly na pasece, medvědy i turisty, komeťáky, emzáky, pomeranče a džusy, zombíky, krevní oběh a na závěr i Caesara s Římany. Povedená akce! 

zveřejněno: 28.03.2018, 11:47, admin

Včelaři v NASA

Exkurze mladých včelařů do NASAvrk.

Odborné učiliště včelařské v Nasavrkách navštívilo ve čtvrtek 22. 3. 2018 15 mladých včelařů z našeho kroužku. V 10.00 hodin začal zábavný výukový program, kde jsme procvičili znalosti z anatomie Apis mellifera - včely medonosné. Dále nás čekala praktická cvičení v mikroskopování, včelí naučná stezka, nakoupili jsme pomůcky ve včelařské prodejně a soutěžili v hledání velikonočních zajíčků na zdejší jarní výstavě.

Všichni jsme se vrátili v pořádku a jaro může začít. Bzzzz

Několik ilustrativních fotek najdete ve fotogalerii.

zveřejněno: 26.03.2018, 10:58,

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 3. dubna 2018 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 15.03.2018, 9:17, admin

Naše třída

V pátek 23.3.2018 navštíví žáci a žákyně 8. a 9. ročníku brněnské divadlo Polárka, kde na ně čeká nevšední divácký zážitek - hra Naše třída. 

zveřejněno: 15.03.2018, 9:05, admin

Plavání

pondělí 26.3.2018 bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 15.03.2018, 9:00, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole byla dne 10. března 2018 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 09.03.2018, 7:10, admin

Dětský karneval 2018

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 14. dubna 2018 (náhradní termín místo původně ohlášeného 11.3.2018).

Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 07.03.2018, 9:06, admin

Recitační soutěž 2018

V pondělí 5. 2. 2018 se ve školní družině uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

V porotě usedly paní učitelky - Dana Trčková, Jana Smažilová a Lenka Pechová.

V kategorii 1. třídy se děti umístily takto:

1. místo - Lukáš Horký

2.místo - Matyáš Lokaj

3. místo - Vojtěch Podborský

V kategorii 2. a 3. třída:

1. místo - Andrea Mikišková

2. místo - Zuzana Šoustarová

3. místo - Monika Horká

V kategorii 4. - 5. třída

1. místo - Dita Hájková

2. místo - Adéla Burešová

3. místo - Kristýna Janíčková

Nejlepší recitátoři ze dvou starších kategorií budou vysláni do obvodního kola, které se koná 21. - 22. 2. 2018 v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 08.02.2018, 11:03, LP

Exkurze

V pátek 9.2.2018 se žáci a žákyně 8. ročníku vypraví na exkurzi do Židovského muzea v Praze. Součástí exkurze bude i vzdělávací program

zveřejněno: 08.02.2018, 8:44, admin

Kurz první pomoci

Ve dnech 8.2  a 21.2. se žáci a žákyně 8. ročníku zúčastní kurzu první pomoci pod vedením zkušených lektorů. 

zveřejněno: 08.02.2018, 8:41, admin

Lyžařský výcvik

Ve dnech 12. - 16.února proběhne lyžařský výcvik žáků a žákyň 7. a 8. ročníku. Družstva sjezdařů snowboardistů se ve svých dovednostech zdokonalí na sjezdovce na Harusáku v NMnM. 

zveřejněno: 08.02.2018, 8:37, admin

Statistika za 1. pololetí

První pololetí školního roku 2017/2018 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 31.01.2018, 7:41, admin

Bruslení v Bystřici nad Pernštejnem

Ve středu 24.1. si žáci a žákyně 2. stupně zabruslí na zimním stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Tato akce je součástí výuky tělesné výchovy. 

zveřejněno: 22.01.2018, 7:51, admin

Za vysvědčení divadlo

Ve čtvrtek 1.2.2018 naši školu navštíví divadelník Víťa Marčík, který dětem z 1. stupně zahraje Šípkovou Růženku a žáky i žákyně 2. stupně provede Labyrintem světa. 

zveřejněno: 22.01.2018, 7:44, admin

Mobilní planetárium

V pondělí 29.1. do naší školy zavítá mobilní Planetárium Morava. Žáci 1. i  2. stupně se hravou a zábavnou formou seznámí se sluneční soustavou i jednou vzdálenou galaxií. Nechť je při tom poznávání provází Síla! 

zveřejněno: 22.01.2018, 7:39, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 15.1. 2018 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 03.01.2018, 9:48, admin

Výstava v koridoru

Od příštího týdne můžete v koridoru ZŠ Bobrová zhlédnout výstavu Předsudky nechte v šatně. Tato výstava nám byla zapůjčena sdružením Portimo, které ji poprvé instalovalo na své loňské listopadové benefici.

 „Chtěli jsme představit témata a skupiny lidí, které se podle našeho názoru s předsudky nejčastěji potýkají. Texty vytvořil tým Portimo, autorkou designu výstavy je výtvarnice a grafička Alžběta Hanzlová, která s námi dlouhodobě spolupracuje. Stylizované postavy ve světlém oblečení s našitými „nálepkami“ představovaly např. lidi s duševním onemocněním, s postižením, s problematickou minulostí, seniory, bezdomovce, muslimy i mnohé další.  Snažili jsme se předsudečné výroky konfrontovat s příběhy skutečných lidí a nabídnout tak návštěvníkům výstavy kontrast, který vede k přemýšlení a může některé zažité předsudky zeslabit. Kdo chtěl, mohl u jednoho z vystavovaných objektů zanechat svůj osobní vzkaz.  Těší nás, kolik lidí si výstavu pozorně prohlédlo, z ohlasů víme, že splnila svůj účel. Zdá se, že ji budou moci vidět i další zájemci, po benefici ji totiž nabízíme školám, knihovnám, městskému i krajskému úřadu…“ vysvětluje Ruth Šormová.

zveřejněno: 03.01.2018, 9:46, admin

Kocouří procházka

30. prosince se naše škola stala střediskem Kocouří procházky. Odtud jednotlivé týmy vyrážely řešit šifry a úkoly. Budete-li mít v budoucnu o podobnou zábavu zájem, podívejte se sem: http://ut.sifrovacka.org/node/93

zveřejněno: 03.01.2018, 9:41, admin

Fotografie z vánoční besídky

Fotografie ze školní besídky, jejichž autorem je pan Robert Popela, najdete zde - https://1drv.ms/f/s!Au5gVywEPwV2is1mCQP6ezJYuMKtpA   Výběr  pak na vás čeká ve Fotogalerii

zveřejněno: 23.12.2017, 16:50, admin

Vánoční přání a PF 2018

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2018 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová. Zde si můžete prohlédnout naše PF 2018

zveřejněno: 20.12.2017, 9:30, admin

Ředitelské volno - prosinec 2017

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 22.12.2017  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 20.12.2017, 9:28, admin

Úspěšný adventní koncert

Během adventního koncertu ZŠ Bobrová (zde program, plakát) předvedli svoje umění mladí sólisté (klavír, klarinet) a také farní SBOREČEK, vedený paní Zdeňkou Němcovou. Příjemný podvečer nakonec kromě hezkých zážitků přinesl také 500 Kč z dobrovolných příspěvků. Tyto peníze jsme věnovali na podporu charitativního projektu "Na nohy" (sdružení FreeRun team) usilujícího o uzdravení chlapce Dominika z Bystřice n/P. 

Vedení školy děkuje účinkujícím, paní Němcové a všem divákům za podporu akce.

Obrázky z akce najdete ve fotogalerii (děkujeme fotografce K. Pejchalové).

Krásné Vánoce.

zveřejněno: 20.12.2017, 8:18, admin

Upozornění vedoucí školní jídelny

Z důvodu roční účetní uzávěrky nelze nedoplatky stravného za prosinec převést do dalšího měsíce, proto je nutno obědy placené v hotovosti zaplatit co nejdříve, NEJLÉPE V ŘÁDNÉM TERMÍNU do 12. dne v měsíci.

Obědy bude možné naposledy odhlásit ve středu 20.12.2017 do 6.30. Poté bude nanormováno a nelze již obědy odhlašovat.V případě nemoci dítěte je možné si oběd vyzvednout ve školní jídelně dle platného řádu školní jídelny.

Děkuji za pochopení. Vedoucí školní jídelny s kolektivem.

 

zveřejněno: 12.12.2017, 13:09, admin

Vánoční besídka 2017

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na letošní vánoční besídku, která se uskuteční ve středu 20.12. 2017 od 16.00 v bobrovské sokolovně

zveřejněno: 11.12.2017, 8:39, ad

Mikulášská nadílka

Také letos vyrazí svatý Mikuláš s čerty i anděly, neboť na úterý 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z mateřské školky i základní školy tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 04.12.2017, 7:26, admin

Adventní koncert mladých hudebníků

U příležitosti zakoupení nového křídla pro ZŠ Bobrová vás srdečně zveme na Adventní koncert mladých hudebníků, který se koná v sobotu 9. prosince 2018 v 17.00 v hudebně ZŠ Bobrová. Vystoupí žáci ZŠ Bobrová a místní hudebníci. 

zveřejněno: 29.11.2017, 7:56, admin

Krabice od bot

Je radostné, že se žáci a žákyně naší školy zapojili do akce KRABICE OD BOT, kterou organizuje Diakonie ČCE. Krabice s dárky budou doručeny do 3.12. 2018  na sběrné místo, jímž je evangelický kostel v NMnM. 

zveřejněno: 29.11.2017, 7:28, admin

Mangusta žíhaná

Mýval severní je minulostí. Nyní najdete v jihlavské ZOO údaj o sponzorování naší školou u expozice mangusty žíhané. Tak vybral školní parlament.  Sponzorský příspěvek ve výši 3.000 Kč bude odeslán na počátku prosince. 

zveřejněno: 29.11.2017, 7:23, admin

Příběhy bezpráví 2017

V pondělí  27.11.2017 se žáci 8. - 9. ročníku již poněkolikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni.
Žáci a žákyně  zhlédnou film Osmy .  Hosty besedy budou manželé Ruth a Zdeněk Šormovi. 

zveřejněno: 22.11.2017, 14:15, js

Medová laboratoř

Poděkování a pochvala všem členům kroužku, kteří prezentovali činnost včelařského kroužku na výstavě Vůně meduNovém Městě na Moravě.

Akce se konala v budově Horáckého muzea v týdnu 6. -10. 2017 a včelaříci zahráli celkem 24 představení pro mateřské školky a zhlédlo nás přibližně 550 dětí z Novoměstska. Za své vystoupení jsme do kroužku získali čelní lupu.

Děkuje Ivana Řezníčková, vedoucí včelařského kroužku

... a zde je pohled do medové laboratoře:   www.uschovna.cz/zasilka/SARBJ9H8599FZP2G-G5I

zveřejněno: 16.11.2017, 12:00,

Školní ples popatnácté

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XV. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 25. listopadu 2017 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila. Jedná se o zcela výjimečné vystoupení tohoto mimořádného souboru. Při této příležitosti vystoupí v rozšířené sestavě! 

Podáván bude vynikající řízek s bramborovým salátem a na cestu domů temnou listopadovou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na rozvoj vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 13.11.2017, 7:26, admin

Halloween 2017 s přespáním v ŠD

25. 10. 2017 v 18. 00 hodin začala halloweenská noc plná hrůzy a děsu.

Strašidla z 5. třídy připravila pro děti z družiny večer plný soutěží. Potom nás upoutala mimořádná relace naší TV, kde redaktoři zveřejnili nahrávku z bobrovského hřbitova o záhadě otevřených hrobů. Všichni jsme se tam šli podívat. Cesta vedla lesem, byla plná duchů a kvílení a báli jsme víc, než si myslíte. Ještě o půlnoci jsme nemohli usnout.

Ovšem ráno, bylo mnohem lepší. Čekala nás toustová snídaně. Všechno bylo super a páťákům děkujeme.

43 dětí ze školní družiny

zveřejněno: 07.11.2017, 12:46,

Konzultační odpoledne

Dne 14.11. 2017 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 06.11.2017, 7:34, admin

Stereotypy nejsou dobré tipy

V pátek 3.11. navštívili žáci a žákyně 9. ročníku besedu pořádanou organizací Portimo a nazvanou Stereotypy nejsou dobré tipy. Na besedě měli možnost pokládat otázky Eriku Taberymu, šéfredaktorovi týdeníku Respekt, a Marku Štysovi, který zastupoval organizaci Člověk v tísni. 

zveřejněno: 06.11.2017, 7:32, admin

Školská rada

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2016/2017. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12.10.2017. Přejeme pěkné počtení. 

Po záložkou Dokumenty naleznete  aktualizovanou verzi ŠVP, platnou od 1.9.2017.

Pod záložku Kontakt byla přidána e-mailová adresa nově zvoleného předsedy školské rady

zveřejněno: 13.10.2017, 8:06, admin

Upozornění vedoucí školní jídelny

Vzhledem k plánované nepřítomnosti vedoucí školní jídelny musí být stravné placené v hotovosti za měsíc  říjen zaplaceno nejpozději do pondělí  23.10.2017, nejlépe však v řádném termínu do 12. dne v měsíci.  Stravné za měsíc listopad se začne vybírat až  6.11.2017. Při platbě převodem se nic nemění. Děkuji za pochopení.

zveřejněno: 10.10.2017, 14:26, admin

Drakiáda je opět tu

V neděli 15.10.2017 od 14.00 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA. Připraveno bude občerstvení, těšit se můžete i na soutěže pro děti a tvořivé dílnyNa všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 05.10.2017, 7:22, admin

Exkurze do ZOO Jihlava

Dne 5.10. se žáci 3. a 5. třídy vypraví do ZOO Jihlava, která svým sponzorům tento týden umožňuje volný vstup. A protože tyto třídy vybraly pro mangustu žíhanou největší částku, zaslouží si exkurzi právě ony. 

zveřejněno: 05.10.2017, 7:20, admin

Školní sběr

I v tomto školním roce budou probíhat sběrové akce. Sbírat budeme papír, elektrospotřebiče, víčka z PET lahví, hliníkové obaly i byliny. Část výtěžku bude věnována na dobročinné účely.

Více o celé akci si můžete přečíst na tomto plakátku

zveřejněno: 22.09.2017, 12:22, admin

Ředitelské volno - září 2017

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 29.9.2017  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 18.09.2017, 8:11, js

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 20. - 21. září 2017 se na Milovech uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

zveřejněno: 18.09.2017, 8:10, js

Projektový den

V úterý 19.9.2017 čeká žáky i učitele naší školy projektový den Neseparuj se, separuj. Opakování loňského úspěšného projektu není zaměřeno na zvládání separační úzkosti, ale na třídění odpadu. Ekoškola pokračuje, nové nádoby na odpad se již chystají.

zveřejněno: 18.09.2017, 8:04, js

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 07.09.2017, 9:34, zs

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce:

pro rodiče: čtvrtek 14.00 - 15.00

pro děti: pondělí 7.15 - 8.00 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: středa 12.30 - 13.30 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 07.09.2017, 9:31, admin

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pátku 15. září. 

zveřejněno: 29.08.2017, 8:49, js

Zahájení školního roku 2017/2018

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 28. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 24.08.2017, 9:56, admin

Prázdniny jsou tady

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 30.06.2017, 12:01, js

Nabídka pracovního místa

ZŠ Bobrová přijme kuchařku do školní jídelny. Nástup k 1.9.2017

Více informací získáte na telefonním čísle 566 673 958.

zveřejněno: 30.06.2017, 12:00, admin

Školní rok 2016/2017 - závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2016/2017 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.

zveřejněno: 27.06.2017, 9:14, js

Včelařský fotokoutek

Fotografování nás baví. Vlastnoručně namalovaný komiks jsme si mohli vyzkoušet na velikonoční výstavě naší školy. Kroužek mladých včelařů se rozhodl věnovat nejhezčímu obrázku medovinu z Vysočiny. Celkem 60 snímků prošlo hodnocením naší přísné komise ze školní družině.

Nejvíce hlasů (20) získalo foto s názvem Trčkovy holky. Gratulujeme.

zveřejněno: 20.06.2017, 21:41,

Tábor školní družiny 2017

Policejní akademie - tak se jmenuje tábor školní družiny, který se letos koná ve dnech 9.- 11. července 2017. 

Zde je plakátek.

Zde je potvrzení o bezinfekčnosti. 

Co ještě potřebujete vědět. 

zveřejněno: 20.06.2017, 21:08, admin

Recitační soutěž 2017

Výsledky školního kola recitační soutěže.

Nepostupová kategorie žáků 1. třídy

1. místo Karolína Smažilová

2. místo Adam Sýkora

3. místo František Kopec

1. kategorie žáků 2.-3. třídy

1. místo Jan Krejsek

2. místo Monika Horká

3. místo Zuzana Šoustarová

2. kategorie žáků 4.- 5. třídy

1. místo Dita Hájková

2. místo  Adéla Burešová

3. místo Kristýna Janíčková

Děkujeme všem zúčastněným a výhercům gratulujeme.

A fotografie na vás čekají ve Fotogalerii.

zveřejněno: 20.06.2017, 21:05, admin

Proběhl Atletický víceboj 2017.

Konec května je tradičním termínem pro ATLETICKÝ VÍCEBOJ – součást sportovního projektu Bobr sport tour. I letos se poměřili naši žáci s vrstevníky ze ZŠ Bohdalec, ZŠ Nová Ves a ZŠ Radešínská Svratka. Výkony závodníků ve sprintu, hodu míčkem, trojskoku a hodu medicinbalem přes hlavu, přetavené pomocí tabulek do bodového součtu, určily následující pořadí v jednotlivých kategoriích. Výsledky zde.

zveřejněno: 07.06.2017, 7:53,

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku se uskuteční ve dnech 5. - 9.6. 2017. Tématem pro letošní rok bude Týden mediálního vzdělávání - více najdete zde: 
https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/tydny-medialniho-vzdelavani-2017

zveřejněno: 01.06.2017, 7:51, admin

Mobilní telefony ve škole

V minulých týdnech jsme se na rodiče našich žáků a žákyň obrátili s dotazníkem, ve kterém jsme je požádali, aby se vyjádřili k úpravě školního řádu, jenž by od 1.9.2017 obsahoval formulaci:

V průběhu vyučování (včetně přestávek) jsou mobilní telefony vypnuty. 

Na 12 vrácených dotaznících se objevil nesouhlas s tuto formulací, na 13 dotaznících byl souhlas s výhradami a na 142 dotaznících rodiče s uvedenou formulací souhlasili.

Všem rodičům děkujeme za spolupráci. 

zveřejněno: 29.05.2017, 9:31, ZŠ Bobrová

Schůzka s rodiči žáků budoucího 1. ročníku

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v úterý 13.6.2017 v 15.30 v budově ZŠ Bobrová. 

zveřejněno: 25.05.2017, 7:56, admin

Konzultační odpoledne

Dne 24.5. 2017 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 15.05.2017, 9:27, admin

Dny otevřených dveří 2017

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve  středu 24.5.2017 od 7.15 do 17.00

- ve čtvrtek  25.5.2017 od 7.15  do 15.30

- v pátek 26.5.2017 od 7.15 do 12.30

Na shledanou!

zveřejněno: 15.05.2017, 9:26, admin

Zájezd do Vídně

Výuka druhého povinného cizího jazyka - němčiny - přinesla žákům kromě povinností i několik radostí. Jednou z nich je zájezd do Vídně, který naše škola pořádá pro žáky 2. stupně. Padesát dětí navštíví 23.května v hlavním městě Rakouska zámek Schönbrunn  a program bude bohatý. 

zveřejněno: 15.05.2017, 9:16, admin

Fotografování

úterý 9.5. a ve středu 10.5. proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou a fotoaparátů pana Tulise z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 09.05.2017, 8:24, admin

Den Země 2017

Den Země oslavíme v pátek 21.4.2017. Hlavním bodem programu bude jarní úklid Bobrové a jejího okolí (zde ve spolupráci s Krajem Vysočina), udržení projektu Cestička do školy a práce ve školním arboretuLesu mír!

zveřejněno: 19.04.2017, 7:37, js

ZŠ Bobrová se opět zapojí do akce Český den proti rakovině

Ve středu 10.5.2017 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci a v Radešínské Svratce.

zveřejněno: 12.04.2017, 13:57, admin

Charitativní projekt

Žáci a žákyně naší školy  nasbírali 305 kg PET víček pro Vojtu Cimbálníka. Je to první z charitativních projektů, které jsme ze školního sběru podpořili. Další se domluví až na školním parlamentu. 
Vojtíšek Cimbálník je z Olší. Má 3 roky a narodil se s cytomegalovirovou infekcí, nechodí a nemluví. Příspěvek z prodeje PET víček bude použitý na jeho rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. 
Fotografii si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

zveřejněno: 12.04.2017, 13:50, pN

Nabídka pracovního místa

ZŠ Bobrová přijme kuchařku do školní jídelny. Nástup je možný ihned. 

Více informací získáte na telefonním čísle 566 673 958.

zveřejněno: 10.04.2017, 13:36, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2017/18  - zapsáno bylo 27 dětí (14 chlapců a 13 dívek),  v jednom případě dojde k dodatečnému zápisu, rodiče jednoho dítěte požádali o odklad povinné školní docházky - výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 05.04.2017, 7:58, admin

Velikonoční výstava 2017

ZŠ Bobrová pořádá ve dnech 9.4. - 16.4. 2017 tradiční velikonoční výstavuZahájení výstavy je v neděli 9.4. ve 14 hodinVšichni jste srdečně zváni.

Barevný den se uskuteční ve středu 12.4.2017.

zveřejněno: 03.04.2017, 7:24, admin

Plavání

pondělí 27.3.2017 byla zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 28.03.2017, 7:15, admin

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 4. dubna 2017 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 23.03.2017, 9:01, admin

Úspěch dramatického kroužku

V pátek 10.3. 2017 se náš dramatický kroužek Bleší očka zúčastnil okresního kola soutěžní přehlídky dětských divadel v Novém Městě na Moravě. Do soutěže jsme si připravili inscenaci Minecraft story podle vlastního scénáře žáků ze 4. a 5. třídy. 
Na klavír nás doprovodila Sára Srnová, žákyně 4. třídy.
Osobitý přístup a velké nasazení malých herců natolik oslnilo porotu, že jsme získali 1. místo v této soutěži a postup do krajského kola které se koná 20. 4. 2017 v Třebíči.  Gratulujeme.

zveřejněno: 17.03.2017, 10:06,

Dětský karneval 2017

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 19. března 2017.

Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 13.03.2017, 7:28, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole byla dne 10. března 2017 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 13.03.2017, 7:26, js

Už víte, co je to Gengel?

Naše základní škola se zapojila do projektu „Gengel“. Je to organizace, která uchovává staré odrůdy rostlin, které se už tolik nepěstují a snaží se je opět rozšířit. Žáci osmé třídy se do tohoto projektu také zapojili tím, že dostali klokočí od paní Elišky Janouškové (místní obyvatelky) a oloupali ho. Jestli se chcete také zapojit, můžete si zdarma pořídit semena starých rostlin - pro přesměrování na jejich stránky klikněte zde: http://gengel.cz/

zveřejněno: 15.02.2017, 7:34, oš, en, ns, ms

Stuart Makata

Stuart Makata je sedmiletý hoch z Ugandy, jenž byl v rámci projektu Adopce na dálku vybrán školním parlamentem jako dítě, které bude naše škola podporovat. 

zveřejněno: 13.02.2017, 13:11, admin

Krocení literární múzy

V pondělí 13.2. se žáci a žákyně 8 i 9. ročníku zúčastnili kurzu tvůrčího psaní Krocení literární múzy. Pod vedením lektorky Miroslavy Šudomové si vyzkoušeli, jaké to je být spisovatelem či spisovatelkou. 

zveřejněno: 13.02.2017, 13:03, admin

Statistika za 1. pololetí

První pololetí školního roku 2016/2017 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 30.01.2017, 13:45, admin

Projekt Kamarádi s vodou bude podpořen!

Kamarádi s vodou

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do soutěže environmentálních projektů zaměřených na odpovědné hospodaření s vodou. Projekt, který jsme vymysleli a který bude realizován na konci května, se umístil mezi 5 nejlepšími v celé ČR. Ve středu 10. 1. 2017 přijeli zástupci Nadace Partnerství a společnosti Vodárenská a předali nám ocenění a věcné dary. Foto-momentka!

zveřejněno: 14.01.2017, 13:33, JT

Zimní sporty

Ve dnech 10. - 13. ledna probíhá lyžařský výcvik žáků a žákyň 8. a 9. ročníku. Družstva sjezdařů a snowboardistů se ve svých dovednostech zdokonalují na sjezdovce na Harusáku v NMnM. 

11.1. děti ze 2. - 4. třídy navštívily zimní stadion ve Velkém Meziříčí, kde strávily krásné dvě hodinky bruslením

12.1. vyrazí žáci a žákyně 6. a 7. ročníku do běžeckých stop v okolí Vlachovic

zveřejněno: 11.01.2017, 14:22, admin

Informace z NMnM

Informace o projektu MAP najdete zde: MAP - Podporujeme kvalitní vzdělávání

zveřejněno: 11.01.2017, 14:16, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 11.1. 2017 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 03.01.2017, 8:50, admin

Vánoční přání a PF 2017

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2017 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

Zde si můžete prohlédnout naše PF 2017

zveřejněno: 20.12.2016, 10:01, admin

Vánoční besídka

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na letošní vánoční besídku, která se uskuteční ve středu 21.12. od 16.00 v bobrovské sokolovně

zveřejněno: 12.12.2016, 9:47, ad

Vánoční výstava

Také letos se uskuteční obvyklá vánoční výstava, tentokrát nazvaná Od Martina po Tři krále. Výstava bude zahájena v neděli 18.12. ve 14.00 a potrvá do středy 21.12. Ve všední den bude otevřeno do 15.30v neděli od 14.00 do 17.00. Výstavu obohatí tradiční vystavovatelé, a proto si na výstavě budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 12.12.2016, 9:44, admin

Exkurze, besedy a přednášky

 • 29.11. - 8. a 9. ročník - přednáška o Evropské unii
 • 30.11. - 7. a 8. ročník - beseda o alkoholu a jeho škodlivých účincích
 • 6.12. - 6. ročník - exkurze do planetária v Brně
 • 6.12. - 8. ročník - exkurze - VIDA! science centrum Brno
 • 7.12. - 6. - 8. ročník - vzdělávací program Mozek 

zveřejněno: 28.11.2016, 14:28, admin

Mikulášská nadílka

Také letos vyrazí svatý Mikuláš s čerty i anděly, neboť na pondělí 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z mateřské školky i základní školy tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 28.11.2016, 14:17, ad

Školní ples počtrnácté

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XIV. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 19. listopadu 2016 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila. Jedná se o pravděpodobně poslední vystoupení tohoto mimořádného souboru. Při této příležitosti vystoupí v rozšířené sestavě! 

Podáván bude vynikající gulášek a na cestu domů temnou listopadovou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení keramické pece, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 16.11.2016, 7:56, admin

Ředitelské volno - listopad 2016

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 18.11.2016  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 14.11.2016, 7:42, admin

Příběhy bezpráví 2016

Ve středu  16.11.2016 se žáci 7. - 9. ročníku již po několikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni. Žáci a žákyně  zhlédnou film Neznámí hrdinové - Erika Bezdíčková.  Hostem besedy bude paní Erika Bezdíčkováo níž film vypráví... 

zveřejněno: 14.11.2016, 7:38, admin

Konzultační odpoledne

Dne 14.11. 2016 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 09.11.2016, 13:40, admin

Exkurze v listopadu

 • 10.11. 2016 - 5. a 6. třída - Pavlov - Archeopark Pavlov
 • 10.11.2016 - 8. a 9. třída - Žďár nad Sázavou - Festival vzdělávání

zveřejněno: 07.11.2016, 10:36, admin

Mangusta žíhaná

Mýval severní je minulostí. Nyní najdete v jihlavské ZOO údaj o sponzorování naší školou u expozice mangusty žíhané. Tak vybral školní parlament. 

zveřejněno: 07.11.2016, 10:29, admin

Jak rozumět internetovým dětem

ZŠ Bobrová zve učitele, rodiče i prarodiče na přednášku P. Mgr. Libora Všetuly SDB - Jak rozumět internetovým dětem. Přednáška se koná v budově ZŠ Bobrová dne 3.11.2016 od 16.00. 

zveřejněno: 31.10.2016, 9:16, admin

Bobr sport tour

Po dvou odkladech způsobených velmi nepříznivým počasím jsme nakonec letošní ročník etapové sportovní soutěže zahájili. Bohužel tentokrát pole závodníků neozdobil žádný běžec z okolních škol. Výsledky BĚŽECKÉHO CROSSU najdete tady. Těšíme se na sněhovou nadílku a lyžařskou etapu - SKOL.

zveřejněno: 24.10.2016, 12:59,

Vlastivědný projekt naší 4. třídy

Naše nová paní učitelka Petra Tatíčková se s kreativitou jí vlastní pustila spolu se čtvrťáky do zajímavého historického projektu. V říjnu ovládli část školy Keltové. Jak to všechno probíhalo se dozvíte v PREZENTACI.

zveřejněno: 24.10.2016, 10:57,

Exkurze a divadlo v říjnu

 • 13.10. 2016 - 5. třída - Brno - planetárium a botanická zahrada
 • 13.10.2016 - 6. třída - Brno - výukový program Kamarádi s vodou
 • 14.10. - 8. třída - Havlíčkův Brod - 26. Podzimní knižní veletrh
 • 19.10.2016 - 1. stupeň  - Dům kultury Žďár nad Sázavou - divadelní představení Pohádkové nepohádky Josefa Čapka (Anima Candida)

zveřejněno: 11.10.2016, 9:24, admin

Školská rada

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2015/2016. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 10.10.2016. Přejeme pěkné počtení. 

Po záložkou Dokumenty naleznete  aktualizovanou verzi ŠVP, platnou od 1.9.2016.

Pod záložku Kontakt byla přidána e-mailová adresa předsedy školské rady

zveřejněno: 11.10.2016, 9:15, admin

Bobr sport tour 2017 zahajuje

Dne 17.10. se uskuteční první etapa oblíbené sportovní soutěže Bobr sport tour. Jako obvykle  i letos zahájíme přespolním během

zveřejněno: 10.10.2016, 9:03, admin

Projekt zaměřený na odpady

Neseparuj se, SEPARUJ! Takto úderně jsme pojmenovali celoškolní projekt, který ovlivňuje povědomí a přístup našich dětí k problematice odpadů. V pátek 7. října 2016 jsme oživili důležité poznatky, nasáli nové informace o odpadech a své znalosti i fyzickou výkonnost otestovali v praktické hře „Zeptej se svého koně.“ Její průběh dokumentuje několik akčních snímků ve fotogalerii.

zveřejněno: 10.10.2016, 7:43,

Hodina pohybu navíc

Naše škola se zapojila do  pokusného ověřování projektu "Hodina pohybu navíc". Prozatím se nám přihlásilo 47 dětí. Hodiny povede Jana Smažilová a Tomáš Šindler.
Hodiny proběhnou v těchto dnech:

1. skupina

1. třída

Pondělí 11.15 -12.00 h

Jana Smažilová 

2. skupina

2. a 3. třída

Středa 12.00 – 12.45 h

Jana Smažilová 

3. skupina

3., 4. a 5. třída

Čtvrtek 12.00 -12.45 h

Tomáš Šindler 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pokusne-overovani-hodina-pohybu-navic-pokracuje
http://hop.rvp.cz/

zveřejněno: 05.10.2016, 13:42, admin

Zájmové útvary ve školním roce 2016/2017

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2016/2017.

zveřejněno: 05.10.2016, 7:41, js

Projektový den

V pátek 7.10.2016 čeká žáky i učitele naší školy projektový den Neseparuj se, separuj. Opakování loňského úspěšného projektu není zaměřeno na zvládání separační úzkosti, ale na třídění odpadu. Ekoškola pokračuje.

zveřejněno: 05.10.2016, 7:32, admin

Výtvarný tábor na zámku Radešín

V sobotu 24.9. a v neděli 25.9. se na zámku v Radešíně uskuteční výtvarný tábor pro žáky a žákyně 2. - 5. třídy. Výtvarný program povedou paní učitelky Dana Trčková a Hana Hájková. V neděli od 15.00 se nabízí možnost prohlídky zámku pro rodiče. Pobyt připravila školní družina při ZŠ Bobrová. 

zveřejněno: 19.09.2016, 10:42, admin

Ředitelské volno - září 2016

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že čtvrtek 29.9.2016 a pátek 30.9.2016  budou volnými dny vyhlášenými ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 19.09.2016, 9:53, admin

Drakiáda je opět tu

V neděli 2.10.2016 od 14.00 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA. Připraveno bude občerstvení, těšit se můžete i na soutěže pro děti a tvořivé dílnyNa všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 19.09.2016, 9:52, admin

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 12. - 13. září 2016 se v turistické chatě na Studnicích uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

zveřejněno: 09.09.2016, 12:03, admin

Chovatelský den

Ve čtvrtek 15.9.2016 zavítají žáci 3. - 7. ročníku do Radešínské Svratky, aby nahlédli, co je nového v českém, moravském a slezském zemědělství. 

zveřejněno: 09.09.2016, 12:02, admin

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v úterý a ve středu od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 06.09.2016, 9:30, js

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovného poradce:

pro rodiče: čtvrtek 14.30 - 15.00

pro děti: pondělí 7.15 - 8.00 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: pátek 12.00 - 12.45 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 06.09.2016, 9:29, admin

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pátku 9. září. 

zveřejněno: 29.08.2016, 8:50, admin

Organizace školního roku 2016/2017

Pod záložku Dokumenty byla přidána Organizace školního roku 2016/2017 (zde se například dovíte termíny prázdnin) a Učební plán na školní rok 2016/2017.

zveřejněno: 25.08.2016, 11:31, js

Zahájení školního roku 2016/2017

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2016 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 25. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 22.08.2016, 9:06, js

Tábor školní družiny

Setkání s mimozemšťany - tak se jmenuje tábor školní družiny, který se letos koná ve dnech 10.- 12. července 2016. 

Zde je přihláška na tábor.

Zde je potvrzení o bezinfekčnosti. 

Co ještě potřebujete vědět. 

zveřejněno: 29.06.2016, 23:29, admin

Prázdniny jsou tady

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 24.06.2016, 9:50, js

Závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2015/2016 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.  

zveřejněno: 21.06.2016, 7:55, js

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme

V letošním roce se žákyně 8. třídy (Barbora Dostálová, Dana Dvořáčková a Tereza Kašpárková) zapojily do projektu Z místa, kde žijeme, v němž zpracovávaly osudy židovské rodiny Schückových. V pátek 17.6.2016  pak svoji práci prezentovaly na celostátním setkání v Knihovně Václava Havla v Praze.

Prezentaci si můžete prohlédnout zde

Videozáznam z vystoupení pak tady

zveřejněno: 21.06.2016, 7:51, js

Dohrála hudba, opona spadla ...

Etapový sportovní závod Bobr sport tour 2015/2016 je minulostí! Ve čtvrtek 16. 6. 2016 svedla hrstka statečných na svých báječných strojích nelítostný souboj o poslední body do tour. Jak dopadl terénní závod na kolech čtěte ... HERE. Nyní už jen napjatě čekáme na CELKOVÉ VÝSLEDKY. A zde se ukrývá celkový vítěz ročníku 2015/2016 (závodník s nejvyšším bodovým součtem ze všech etap Bobr sport tour).

zveřejněno: 19.06.2016, 21:59,

Ředitelské volno 2016

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí  27.6.2016 až čtvrtek 30.6.2016  budou volnými dny vyhlášenými ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). Důvodem k tomuto výjimečnému kroku je opraven oken. 

zveřejněno: 16.06.2016, 10:21, js

Ze života včelařského kroužku

V květnu se mladí včelaři a včelařky téměř nezastavili. Byl to čas rojení, převážení roje na zahradu Jiříka Sysla, sterilizace sklenic na med, medobraní, čas radosti z nového nerezového medometu a také ochutnávka čerstvého medu ve školní jídelně. 

A co je před námi? Hledání trubčího shromaždiště a rozdání vysvědčení mladým včelařům...

A nezapomeňte se podívat do Fotogalerie. 

zveřejněno: 13.06.2016, 11:57,

Sbírka motýlů 2016

I letos se v Novém Městě na Moravě koná divadelní festival Sbírka motýlů. Žáci a žákyně 7. a 8. třídy v pátek navštíví představení Studia Alta - ANGEL-y. 

zveřejněno: 02.06.2016, 9:32, js

Bobr sport tour - atletický víceboj 2016

Ani vydatná bouře v předvečer akce a poté hrozivě zamračená obloha nezhatila další etapu Bobr sport tour - atletický víceboj, který proběhl 25. května 2016 v bobrovské všesportovní aréně za Tírnou. Školou povinní atleti z širokého okolí předvedli mnoho hodnotných výkonů a po přepočtu dosažených výsledků na body nakonec obsadili zasloužené tabulkové příčky. Jaké? Tuto KLIKNI

zveřejněno: 01.06.2016, 13:26,

Upozornění všem strávníkům

Stravné v hotovosti za měsíc červen musí být bezpodmínečně zaplaceno do skončení školního roku, nejlépe v řádném termínu do 12.6.2016 . Stravné placené převodem, bude strženo jako obvykle začátkem příštího měsíce za odebrané obědy.

Žákům devátých tříd bude případný přeplatek vrácen 23.6. nebo  24.6.2016, ostatním budou přeplatky převedeny do září 2016.

Odhlašování obědů nejpozději do středy 22.6.2016 ráno. Na pozdější odhlášky není možné kvůli vyúčtování obědů brát zřetel. V případě nemoci 23.6.2016  je možné si tento oběd vyzvednout ve školní jídelně, dle platného řádu ŠJ. 24.6.2016 (v den rozdávání vysvědčení), budou mít všichni žáci automaticky odhlášený oběd. Kdo bude mít zájem, má možnost si tento oběd nahlásit.

            Další informace podá vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 31.05.2016, 14:30, jh

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

Letošní deváťáci v rámci svého závěrečného projektu připraví hru zvanou questing či letterboxing, česky pak hledačka. Jedná se o novou hru - cestu za poznáním s pokladem na závěr. Cílem projektu je poznání obce Bobrová - jejího příběhu a nejzajímavějších míst  - a příprava hledačky pro žáky 1. stupně i pro širokou veřejnost. Žáci vytvoří ručně malovanou mapu poznávací trasy, ve verších psaný text provázející jednotlivým zastaveními a poklad, ukrytý trvaleji na přístupném místě. 

Více o questingu najdete zde. 

zveřejněno: 26.05.2016, 7:50, admin

Fotografování

úterý 17.5.2016 proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou a fotoaparátů fotoateliéru paní Čadkové z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 16.05.2016, 7:41, admin

Dny otevřených dveří 2016

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- v pondělí 23.5.2016 od 7.15 do 12.30

- v úterý  24.5.2016 od 7.15  do 15.30

- ve středu 25.5.2016 od 7.15 do 15.30

Na shledanou!

zveřejněno: 16.05.2016, 7:40, js

Konzultační odpoledne

Dne 23.5. 2016 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 16.05.2016, 7:37, js

ZŠ Bobrová se zapojí do akce Český den proti rakovině

Ve středu 11.5.2016 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci a v Radešínské Svratce

zveřejněno: 05.05.2016, 8:30, js

To si určitě poslechněte

Příběhy z Vysočiny: Při Základní škole v Bobrové funguje včelařský kroužek. Nadšení z dětí jen čiší. 

Více v reportáži Českého rozhlasu - http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3617773/

zveřejněno: 04.05.2016, 8:32, admin

Škola tančí

V květnu se žáci a žákyně 3. třídy zapojí do projektu Škola tančí, jehož organizátorem je Centrum choreografického rozvije SE.S.TAhttp://www.se-s-ta.cz/kreativni-projekty-do-skol.php 

Jedná se krátkodobý projekt (cca 20 hodin), který  rozvíjí kreativitu dětí skrze "tělo v pohybu" jako prostředek poznávání i vzdělávání. V projektu se při společné tvorbě propojuje jedna učební látka (v našem případě bylo vybráno téma z prvouky) s kreativitou. Projekt rozvíjí iniciativu, mezioborovost, úctu k sobě i ostatním ve skupině a skupinovou práci. Děti budou mít možnost poznat jiný způsob práce. 

Vždy ve čtvrtek se budou děti setkávat s choreografem, který s nimi bude pracovat na vybraném tématu. Výstupem z projektu bude vystoupení dětí ve škole a následně pak i na tanečním festivalu Korespondance, který se uskuteční na počátku července na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 27.04.2016, 8:51, admin

Den Země 2016

Den Země oslavíme v pátek 22.4.2016. Hlavním bodem programu bude jarní úklid Bobrové a jejího okolí (zde ve spolupráci s Krajem Vysočina), udržení projektu Cestička do školy - k tzv. panelovce budou přidány další lavičky - a zahájeny budou přípravné práce na vybudovaní venkovní učebny Lesu mír!

zveřejněno: 21.04.2016, 14:26, js

Hasiči ve škole

Dnešního dne nás navštívili bobrovští hasiči, aby žákům 1. stupně ukázali, jak by si měli počínat v případě požáru.Děti byly nadšené stejně jako návštěvníci této akce: https://www.youtube.com/watch?v=fVaogD0A09Q

zveřejněno: 21.04.2016, 14:08, admin

Exkurze a divadlo v dubnu

 • 6.4. 2016 - 9. třída - Praha - Národní památník hrdinů heydrichiády + Pražský hrad
 • 19.4.2016 - 7. - 9. třída - Horácké dvadlo v Jihlavě - divadelní představení Romeo a Julie
 • 20.4.2016 - 7. třída - ZOO Jihlava - výukový program

zveřejněno: 07.04.2016, 8:38, admin

Plavání

pondělí 4.4.2016 byla zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 07.04.2016, 8:33, admin

Kalibro 2016 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Je potěšitelné, že nadprůměrného výsledku dosáhli naši žáci ve všech testovaných oblastech VÝSLEDKY TESTŮ

zveřejněno: 30.03.2016, 11:05, js

Barevný den 2016

Středa před velikonočními prázdninami patří oblíbenému Barevnému dni. K vidění letos byli bílí králíci z klobouku, oranžová meruňková marmeláda, šedé myšky, hnědí indiáni, červená žákovská knížka, růžové bárbíny a kenové, skvělí All Blacks vyzývající k zápasu KFC, modré uklízečky tančící se záchodovými štětkami na píseň Čůrej sem a čůrej tam i žlutí Simpsonovi. Vše velmi vydařené. 

zveřejněno: 23.03.2016, 12:48, admin

Energie - budoucnost lidstva

V pondělí 21.3. proběhla v naší škole beseda určená žákům 8. a 9. ročníku. Tématem besedy bylo využití energie.  A přijel dokonce i elektromobil. To byla jízda!

zveřejněno: 22.03.2016, 8:54, admin

Úspěšní sportovci - šplh na tyči

O dobrou reprezentaci školy se postaraly naše šikovné "opičky" z 1. stupně. Při okresním kole ve šplhu na tyči obsadila Vanesa Doležalová 2. místo mezi dívkami druhých tříd a Adéla Hájková jen těsně 4. místo mezi čtvrťačkami. Gratulujeme. Kompletní výsledky.

zveřejněno: 21.03.2016, 11:35,

Co se děje ve skořápce?

V rámci projektu Co se děje ve skořápce? se nám letos podařilo díky usilovné péči žáků a žákyň 3. třídy, paní učitelky Vykydalové Kupkové a pana školníka vylíhnout 22 kuřátek tří plemen (australky, araucany, maransky). Celková úspěšnost líhnutí byla 91 %. Bohatou fotodokumentaci z celé akce najdete ve Fotogalerii. 

zveřejněno: 21.03.2016, 8:18, admin

Velikonoční výstava 2016

ZŠ Bobrová pořádá ve dnech 20.3. - 27.3. 2016 tradiční velikonoční výstavuZahájení výstavy je v neděli 20.3.ve 14 hodinVšichni jste srdečně zváni.

Barevný den se uskuteční ve středu 23.3.2016.

zveřejněno: 11.03.2016, 8:25, admin

Sněhurka sedm trpaslíků

A máme tu ke zhlédnutí druhé video z úterního vystoupení dramatického kroužku - https://www.youtube.com/watch?v=IyyaVoxKDKE 

Příjemnou zábavu. 

zveřejněno: 11.03.2016, 8:16, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole bude dne 10. března 2016 vyvěšena tibetská vlajka

zveřejněno: 09.03.2016, 12:18, admin

Staré odrůdy

V roce 2015 se naše škola stala chovatelem starých odrůd. Do akce se zapojila školní družina i žáci a žákyně v pracovních činnostech. V naší škole se pak objevily tak podivuhodné odrůdy, jako jsou vojákové fazole, fazole monstrance, fazole "kamínek", fazole "kanárek"  či fazol šarlatová. Nyní ještě sháníme tu Jackovu...

Více na www.gengel.cz 

zveřejněno: 09.03.2016, 12:13, js

Pohádka o bílé kočičí princezně

Video z úterního představení dramatického kroužku můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=FpjVdcAAThs

zveřejněno: 09.03.2016, 10:29, admin

Výsledky sportovních soutěží

Nově rozvíjejícím sportem v naší škole je miniházená. 26.2. 2016 se ve Žďáru nad Sázavou konal již třetí turnaj škol, které se tomuto sportu věnují. Náš tým v mladší kategorii (žáci 1. - 4. tříd) obsadil 3. místo z osmi zúčastněných. 
V okrskovém kole soutěže ve šplhu. Mezi čtvrťáky zvítězila Adéla Hájková, mezi druháky skončila na druhém místě Vanesa Doležalová. Gratulujeme a držíme palce v kole okresním. 

zveřejněno: 07.03.2016, 7:14, js

Dramatický kroužek uvádí

V úterý 8.3.2016 v 18.00 v hudebně ZŠ Bobrová uvede dramatický kroužek ZŠ Bobrová svá nejnovější představení Sněhurka a Bílá kočičí princezna

zveřejněno: 07.03.2016, 7:14, js

Superfarmář 2016

Hodí-li hráč lišku, ztrácí všechny králíky ze svého stáda. Hodí-li vlka, ztrácí všechna zvířata ze stáda kromě koně a malého psa (pokud je má).

To je drama! Zvládli byste to taky? Výsledky školního kola ve hře Superfarmář:

1. místo   Jan Kosek, 4. třída
2. místo   Jakub Roháček, 4. třída
3. místo   Soňa Špičková, 5. třída
4. místo   Matyáš Popela, 2. třída

POZOR! Velký pes nechrání před liškou...

zveřejněno: 25.02.2016, 13:07, js

Karneval se povedl

Fotografie z vydařené akce najdete ve Fotogalerii. Autorem je pan Robert Popela.

Video z dílny pana Milana Roháčka najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=4KjYI8bcwkw

zveřejněno: 22.02.2016, 8:28, admin

Dětský karneval 2016

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 21. února 2016.

Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 17.02.2016, 8:47, js

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek (mladší žáci a žákyně) nacvičil veršovanou pohádku podle Františka Hrubína Sněhurka a sedm trpaslíků. Na představení jsme pozvali děti z mateřské školky v Bobrové. 
Představení pro rodiče jsme připravili na úterý 8. března 2016 v 18.00 hodin v hudební třídě ZŠ Bobrová.  Již dnes všechny srdečně zveme.

zveřejněno: 16.02.2016, 8:06,

Recitační soutěž 2016

Výsledky školního kola recitační soutěže, které se konalo ve čtvrtek 4.2. 2016.

Nepostupová kategorie žáků 1. třídy

1. místo Klára Sýkorová

2. místo Monika Horká

3. místo Jan Krejsek

1. kategorie žáků 2.-3. třídy

1. místo Magdalena Vykydalová

2. místo Adéla Burešová

3. místo Ondřej Mikišek

2. kategorie žáků 4.- 5. třídy

1. místo Vojtěch Smetana

2. místo  Anna Urbanová

3. místo David Dostál

Celou soutěží nás zdárně provázela děvčata z 5. třídy. 

Děkujeme všem zúčastněným, výhercům gratulujeme a přejeme hodně úspěchu v okresním kole, které se koná v Novém Městě na Moravě

A fotografie na vás čekají ve Fotogalerii.

zveřejněno: 16.02.2016, 8:02, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2016/17  - zapsáno bylo 17 dětí (11 chlapců a 6 dívek),  rodiče pěti dětí požádali o odklad povinné školní docházky - výsledek zápisu podle registračních čísel.   

zveřejněno: 03.02.2016, 8:27, js

Statistika za 1. pololetí

První pololetí školního roku 2015/2016 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 28.01.2016, 9:40, js

Zaostřeno na KRAJINU

Za účasti žáků 2. stupně proběhla dne  27.1.2016 vernisáž výstavy Zaostřeno na KRAJINU. Výstava o praktické ochraně přírody potrvá v koridoru školy do konce února. K vidění zde bude osm velkoformátových plakátů, na kterých představí Sdružení Krajina svoji činnost, něco z historie péče o cenné lokality, možnosti zapojení lidí do péče o krajinu a něco ze života na mokřadních loukách.

zveřejněno: 27.01.2016, 10:56, js

Výsledky výběrového zjišťování

V květnu 2015 se žáci a žákyně 4. ročníku zúčastnili mezinárodního šetření TIMSS 2015, které zjišťovalo jejich dovednosti v matematice a přírodovědě. Výslednou zprávu najdete ZDE

zveřejněno: 25.01.2016, 7:20, js

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 2. února 2016 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 18.01.2016, 7:39, js

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 11.1. 2016 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 04.01.2016, 14:14, js

Vánoční přání a PF 2016

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2016 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

Zde si můžete prohlédnout naše PF 2016

zveřejněno: 21.12.2015, 8:00, js

Bruslení v Bystřici nad Pernštejnem

Stejně jako loni pořádná zima stále nikde, a tak žáci a žákyně naší školy využijí nabídky zimního stadiónu v Bystřici nad Pernštejnem. V pondělí 21.12. si dopoledne zabruslí děti z 1. stupně, odpoledne potom zájemci a zájemkyně z řad 2. stupně

zveřejněno: 16.12.2015, 11:25, js

Vánoce se blíží

... a tak si můžete třeba poslechnout jednu koledu

https://www.youtube.com/watch?v=KrP0xDnusLs

zveřejněno: 16.12.2015, 9:10, admin

Výsledek sbírky

V akci Adopce na dálku jsme na začátku prosince vybírali příspěvek na indickou dívku Shony. Celkem se podařilo vybrat 3049 KčDo potřebných 4900 Kč byla sbírka dorovnána z výnosu ze školního plesu.

Listopadová sbírka se týkala sponzorování mývala severního žijícího v jihlavské ZOO. Celkem se podařilo vybrat 2100 Kč. Podobně jako u Shony i zde byla sbírka do potřebných 3000 Kč dorovnána z výnosu ze školního plesu

Oba obdarovaní všem štědrým dárcům převelice děkují.

zveřejněno: 14.12.2015, 9:35, js

Školní jídelna

Upozornění strávníkům platícím v hotovosti

Stravné v hotovosti za měsíc prosinec musí být  bezpodmínečně zaplaceno do vánočních prázdnin, nejlépe v řádném termínu do 12.12.2015. Z důvodu roční účetní uzávěrky, není možné nedoplatky převést do dalšího měsíce.

 Upozornění všem strávníkům

Obědy na úterý 22.12.2015 je možné si naposledy odhlásit v pondělí 21.12.2015 ráno, poté budou obědy sečteny a bude spočítaná roční kalkulace.

V případě nemoci je možné si stravu na 22.12.2015 vyzvednout ve školní jídelně.

Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 09.12.2015, 12:28, jh

Vánoční výstava

I letos se uskuteční obvyklá vánoční výstava, tentokrát nazvaná Ozdobme si vánoční stromeček. Výstava bude zahájena v neděli 20.12. ve 14.00 a potrvá do úterý 22.12. Ve všední den bude otevřeno do 15.30v neděli od 14.00 do 16.30. Výstavu obohatí tradiční vystavovatelé, a proto si na výstavě budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 03.12.2015, 9:33, admin

Projekt Rakouská kuchyně

Minulý týden se na 2. stupni naší školy uskutečnil projekt Rakouská kuchyně. Pod vedením paní učitelky Blažkové a za bedlivého dozoru paní Josefy Barchetti, šéfkuchařky z Vídně, se děti seznámily s rakouskou kuchyní a několik tradičních pokrmů i samy připravily. Všichni jsme si pochutnali a fotografie s titulky v původním znění najdete ve Fotogalerii. 

zveřejněno: 01.12.2015, 13:20, admin

Mikulášská nadílka

Také letos vyrazí svatý Mikuláš s čerty i anděly, neboť na pátek 4.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z mateřské školky i základní školy tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 30.11.2015, 8:36, js

Náprava specifických poruch učení

Rodičům žáků se specifickými poruchami učení je určena informace Dys-centra Žďár nad Sázavou, kterou najdete zde

zveřejněno: 29.11.2015, 20:15, js

Shony Ganiga a mýval severní

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je patnáctiletá indická dívka  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Mýval severní žije v ZOO Jihlava a naše škola je jeho sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je mýval každý rok velmi vděčný  a při návštěvě ZOO se s ním můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 19.11.2015, 8:26, js

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí  16.11.2015  bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno). 

zveřejněno: 12.11.2015, 8:00, js

Školní ples potřinácté

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XIII. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 21. listopadu 2015 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů temnou listopadovou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 11.11.2015, 15:32, js

Konzultační odpoledne

Dne 11.11. 2015 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 02.11.2015, 7:57, js

Exkurze v tomto týdnu

Ve středu 4.11. se žáci 9. ročníku vypraví do Brna, kde navštíví Technické muzeum a také Legiovlak - více informací o této zajímavé akci najdete zde

zveřejněno: 02.11.2015, 7:55, js

Zájezd do Anglie

V neděli 25.10. vyrazí 26 žáků a žákyň naší školy v doprovodu pí učitelky Tulisové na vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie. Týdenní zájezd - Královský Londýn s výukou -  je realizován z prostředků Výzvy 56. 

zveřejněno: 19.10.2015, 8:30, js

Výroční zpráva

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014/2015. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 5.10.2015. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 14.10.2015, 7:46, js

BST - výsledky běžeckého crossu

Krásné prázdniny jsou už za námi a s rozjezdem školní docházky je tu 16. ročník sportovní Bobr sport tour. Podzimní závod v běžeckém krosu tentokrát neozdobili svou účastí závodníci z Nové Vsi a „Radešínky“, čehož dokonale využili strážkovští k zisku předních umístění. Výsledky v jednotlivých kategoriích si přečtěte … TUTO.

zveřejněno: 14.10.2015, 7:40, TS

Workshop pro rodiče a učitele

Dne 20.10. od 16.00 pořádá naše škola ve spolupráci se sdružením Portimo v rámci projektu Rozumět riziku včas  workshop pro rodiče a učitele.

Bližší informace najdete zde. 

zveřejněno: 11.10.2015, 16:45, js

Drakiáda je opět tu

V neděli 11.10.2015 od 14.00 se na fotbalovém hřišti bude konat tradiční DRAKIÁDA. Připraveno bude občerstvení, těšit se můžete i na soutěže pro děti a tvořivé dílnyNa všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 05.10.2015, 7:35, js

Bobr sport tour zahajuje

Dne 6.10. se uskuteční první etapa oblíbené sportovní soutěže Bobr sport tour. Jako obvykle  i letos zahájíme přespolním během

zveřejněno: 29.09.2015, 9:07, js

Exkurze

29.9. - 4. a 5. třída - Brno - planetárium

1.10. - Brno - 6. třída - planetárium + 9. třída - Vida science centrum - Zábavní vědecký park

9.10. - 8. třída - Havlíčkův Brod - 25. Podzimní knižní veletrh

zveřejněno: 29.09.2015, 9:04, admin

Projektový den

V pátek 25.9.2015 čeká žáky i učitele naší školy projektový den Neseparuj se, separuj. Projekt není zaměřen na zvládání separační úzkosti, ale na třídění odpadu. Ekoškola pokračuje...

zveřejněno: 21.09.2015, 7:31, js

Sběr starého papíru - podzim 2015

Ve dnech 29. a 30. září 2015 proběhne ve škole sběr starého papíru. Tentokrát bude mít podobu soutěže mezi třídami

zveřejněno: 21.09.2015, 7:28, js

Zájmové útvary ve školním roce 2015/2016

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2015/2016.

zveřejněno: 16.09.2015, 8:54, js

Provoz školní knihovny

Školní knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 10.09.2015, 7:25, js

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pro rodiče: úterý 12.45 - 13.30

pro děti: pondělí 12.20 - 12.40 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: úterý 12.00 - 12.45 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 09.09.2015, 14:28, admin

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 2. - 4. září 2015 se v turistické chatě na Studnicích uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

zveřejněno: 31.08.2015, 9:43, js

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pátku 11. září. 

zveřejněno: 31.08.2015, 9:41, js

Školní rok 2015/2016

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2015 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 24. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 23.08.2015, 17:15, admin

Výsledek výzvy k podání nabídek

Výsledek výzvy k podání nabídek najdete ZDE.

zveřejněno: 19.08.2015, 9:04, js

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku

V rámci realizace IPo Zvýšení jazykových dovedností žáků ZŠ Bobrová vyhlašuje Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 
výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT – Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky ZŠ Bobrová".

Vše potřebné najdete ZDE.

zveřejněno: 31.07.2015, 8:42, js

Prázdniny jsou tady

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 26.06.2015, 10:18, js

Celkové výsledky Bobr sport tour 2014/15

Na konci školního roku nastal čas sečíst výsledky zúčastněných sportovců v uskutečněných etapách  dlouhodobé sportovní soutěže Bobr sport tour. Celkovým vítězem ročníku 2014/15 se stal Lukáš Havelka. Gratulujeme! Více v podrobných tabulkách.

zveřejněno: 25.06.2015, 14:14,

Závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2014/2015 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.  

zveřejněno: 23.06.2015, 8:04, js

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí  29.6.2015 a úterý 30.6.2015  budou volnými dny vyhlášenými ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 15.06.2015, 7:49, js

Sportovní - atletika

Day D: 28. may 2015, bobrovské fotbalové a víceúčelové hřiště. Čas 9.30, startuje atletický víceboj jako etapa sportovního podniku Bobr Sport Tour. Našlapaná startovní listina čítá téměř 170 jmen, atraktivitu zvyšují atleti ze ZŠ Bohdalec, ZŠ Nová Ves a ZŠ Rad. Svratka. Chladnější květnový den potrápí spíše rozhodčí než rozehřáté závodníky. Kolem 14.30 dokončují víceboj nejstarší kategorie! A konečné pořadí ...

zveřejněno: 01.06.2015, 11:41,

Fotografie - Peace Run

Fotografie najdete zde: http://www.peacerun.org/cz/news/2015/0529/1255/

zveřejněno: 01.06.2015, 7:34, admin

Sbírka motýlů 2015

I letos se v Novém Městě na Moravě koná divadelní festival Sbírka motýlů. Žáci a žákyně 2. ročníku zhlédnou ve čtvrtek pohádku O Smolíčkovi, 6. a 7. třída v pátek navštíví představení divadla Drak - Poslední trik Georgese Meliése

zveřejněno: 27.05.2015, 7:55, js

Mírový běh

V pátek 29.5.2015 se naše škola připojí k Mírovému běhu - http://www.peacerun.org/cz/ . Štafeta Mírového běhu zavítá do Bobrové přibližně v 9:45  a žáci naší školy poběží úsek z Bobrové na Moravec.

zveřejněno: 27.05.2015, 7:49, js

Dny otevřených dveří 2015

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve čtvrtek 28.5.2015 od 7.15 do 15.30

- v pátek 29.5.2015 od 7.15  do 14.30

Na shledanou!

zveřejněno: 21.05.2015, 11:53, js

Konzultační odpoledne

Dne 27.5. 2015 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 21.05.2015, 11:51, js

Fotografování

pondělí 25.5.2015 proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou fotoateliéru paní Čadkové z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 21.05.2015, 11:49, js

Zájezd do Vídně

Výuka druhého povinného cizího jazyka - němčiny - přinesla žákům kromě povinností i několik radostí. Jednou z nich je zájezd do Vídně, který naše škola pořádá pro žáky 2. stupně. Čtyřicet dětí navštíví hlavní město Rakouska 7.května a program bude bohatý. 

zveřejněno: 06.05.2015, 8:29, js

Sběr starého papíru - jaro 2015

Ve dnech 29. a 30. dubna  a také 1. května proběhne ve škole sběr starého papíru. Výtěžek sběru bude věnován na rozvoj zookoutku

zveřejněno: 23.04.2015, 7:51, js

Den Země 2015

Letošní Den Země oslavíme s mírným zpožděním v pátek 24.4. Obvyklým způsobem slavení bude úklid okolí školy a také sběr "petek" v příkopech kolem silnic směřujících do okolních obcí. Rovněž budou usazeny lavičky kolem panelovky, alternativní cestičky do školy. Spatříme také světlo na konci proutěného tuneluZlatým hřebem programu pak bude vylíhnutí dinosauřího vejce.Těšme se!

zveřejněno: 23.04.2015, 7:48, js

Dravci

Ve spolupráci s MŠ Bobrová se v pondělí 13.4. za příjemného jarního počasí v prostoru před sokolovnou uskutečnilo úspěšné, edukativní i zábavné vystoupení společnosti Zayferus. Tolik dravců a sov pohromadě se jen tak nevidí...

zveřejněno: 16.04.2015, 12:03, js

Spolupráce s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou pokračuje

Kromě pravidelných návštěv kroužků organizovaných SPŠ se žáci 8. ročníku dočkali i minicyklu přednášek - 8.4. to byla beseda o magnetismu a 15.4. pak měření různých fyzikálních veličin. Obou přednášek se úspěšně zhostil pan inženýr Vaňáč. 

zveřejněno: 16.04.2015, 11:59, admin

Velikonoční výstava 2015

ZŠ Bobrová pořádá ve dnech 29.3. - 5.4. 2015 tradiční velikonoční výstavuZahájení výstavy je v neděli 29.3.ve 14 hodinVšichni jste srdečně zváni.

Barevný den se uskuteční ve středu 1.4.2015.

zveřejněno: 26.03.2015, 13:45, admin

Mezinárodní akce Vlajka pro Tibet

Žáci a žákyně 2. třídy se zúčastnili výtvarné soutěže Vlajka pro Tibet a tuto soutěž vyhráli. Více si můžete přečíst v děkovném dopise.

Blahopřejeme a radujeme se.  

zveřejněno: 26.03.2015, 7:46, js

Kalibro 2015 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Je potěšitelné, že nadprůměrného výsledku dosáhli naši žáci ve čtyřech ze šesti testovaných oblastí - VÝSLEDKY TESTŮ

zveřejněno: 25.03.2015, 8:19, js

Dětský karneval 2015

Dětský karneval se velmi vydařil a panu MR děkujeme za skvělou reportáž.

Zhlédnout ji můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=1MLorvaAM3c

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 22. března 2015.

Karneval začíná ve 13.30 v sokolovně, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 16.03.2015, 8:10, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole bude dne 10. března 2015 vyvěšena tibetská vlajka. Děti ze 2. třídy se zapojily do výtvarné soutěže pořádané občanským sdružením Lungta a žáci 2. stupně zhlédnou dokumentární filmy věnované problematice Tibetu a takto nepřímým způsobem podpoří akci Pro Tibet

zveřejněno: 09.03.2015, 7:25, js

Pozvánka do divadla

Jste zvědaví na výkony našich "divadelníků"? Díky záznamu pana M. Roháčka máte možnost nahlédnout do děje posledního představení. Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=lqc900HDO50  

zveřejněno: 06.03.2015, 13:20,

Exkurze v březnu

 • 6.3. - 7. a 9. ročník - Žďár nad Sázavou - divadlo v anglickém jazyce
 • 11.3. - 8. a 9. ročník - Dukovany a Dalešice
 • 13.3. - 9. ročník - Praha - Pražský hrad a Národní památník hrdinů heydrichiády

zveřejněno: 02.03.2015, 11:04, js

Bruslení 2

Do jara ještě daleko, a tak žáci a žákyně naší školy opět využijí nabídky nového zimního stadiónu v Bystřici nad Pernštejnem. V úterý 3.3. si dopoledne zabruslí děti 3. - 5. ročníku, odpoledne potom zájemci a zájemkyně z řad 2. stupně

zveřejněno: 02.03.2015, 10:59, js

Pozvánka do divadla

Vážení a milí rodiče,

přijměte pozvání na představení dramatického kroužku při ZŠ Bobrová.

Bleší očka zatančí a zazpívají country koledu od Wabiho Daňka, starší žáci a žákyně přepracovali původní muzikál Grázlové a Krysaři v opravdu napínavou podívanou. Součástí bude předání pamětních listů a malé občerstvení.

Představení se koná ve čtvrtek 26.2. 2015 v 17.00 hodin v sokolovně v Bobrové

zveřejněno: 20.02.2015, 7:20,

Recitační soutěž 2015

Kategorie nejmladší žáci - 1.třída
1. Alexandra Burianová
2. Nikola Novotná
3. Vanesa Doležalová
Kategorie I. -  žáci 2. a 3.třídy
1.David Dostál
2. Dita Hájková, Adéla Hájková
3. Magdalena Vykydalová
Kategorie II. - žáci 4. a 5. třídy
1. Alžběta Fleková
2. Ondřej Svatoň
Gratulace vítězům a pochvala všem zúčastněným. A fotografie na vás čekají ve Fotogalerii.

zveřejněno: 12.02.2015, 20:57, admin

Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2015/16  - zapsáno bylo 21 dětí (6 chlapců a 15 dívek),  rodiče šesti dětí požádali o odklad povinné školní docházky, rodiče jednoho dítěte o vyšetření školní zralosti. Výsledek zápisu podle registračních čísel                                                               Doporučení MŠMT - pro rodiče předškoláků                   

zveřejněno: 11.02.2015, 8:18, js

Superfarmář 2015

Hodí-li hráč lišku, ztrácí všechny králíky ze svého stáda. Hodí-li vlka, ztrácí všechna zvířata ze stáda kromě koně a malého psa (pokud je má).

To je drama! Zvládli byste to taky? Výsledky školního kola ve hře Superfarmář:

1. místo   Jakub Zahrádka, 5. tř.
2. místo   Eliška Mikišková, 4. tř.
3. místo   Jakub Roháček, 3. tř.
4. místo    Daniel Vranka, 3. tř

POZOR! Velký pes nechrání před liškou...

zveřejněno: 28.01.2015, 20:12, js

Statistika za 1. pololetí

První pololetí školního roku 2014/2015 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 28.01.2015, 8:31, js

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 10. února 2015 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 22.01.2015, 7:30, js

Kalibro 2015

lednu - 9. ročník -  a v únoru - 5. ročník - si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého a  anglického jazyka, matematiky, ekonomického, humanitního a přírodovědného základu. 

zveřejněno: 22.01.2015, 7:28, js

Dramatický kroužek

Čekání na pololetní vysvědčení našim žákům a žákyním zpříjemní členové a členky dramatického kroužku, kteří ve čtvrtek 29.1. předvedou svoji novinku Grázlové a krysaři

zveřejněno: 21.01.2015, 12:03, admin

Bruslení

Pořádná zima stále nikde, a tak žáci a žákyně naší školy využijí nabídky nového zimního stadiónu v Bystřici nad Pernštejnem. Ve středu 28.1. si dopoledne zabruslí děti 3. - 5. ročníku, odpoledne potom zájemci a zájemkyně z řad 2. stupně

zveřejněno: 21.01.2015, 12:00, js

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 12.1. 2015 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 05.01.2015, 9:13, js

Vzpomínka na vánoční besídku

A takto probíhala vánoční besídka v 5. třídě:

https://www.youtube.com/watch?v=spH4XYYlRbs

zveřejněno: 05.01.2015, 9:11, js

Vánoční přání a PF 2015

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2015 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

Zde si můžete prohlédnout naše PF 2015

zveřejněno: 18.12.2014, 8:04, js

Výsledek sbírky

V akci Adopce na dálku jsme na začátku prosince vybírali příspěvek na indickou dívku Shony. Celkem se podařilo vybrat 4060 Kč.

Druhá předvánoční sbírka se týkala sponzorování mývala severního žijícího v jihlavské ZOO. Celkem se podařilo vybrat 1880 Kč. Do potřebných 3000 Kč bude sbírka dorovnána z výnosu ze sběru starého papíru. 

Oba obdarovaní všem štědrým dárcům převelice děkují.

zveřejněno: 16.12.2014, 8:26, js

Trocha vánoční hudby

Před Vánocemi jeden vánoční klip: https://www.youtube.com/watch?v=cglLJJ0Czo8

zveřejněno: 16.12.2014, 8:25, admin

Úprava ŠVP pro školní družinu

Na jednání dne 15.12.2014 schválila školská rada úpravu ŠVP pro školní družinu. Jedná se o přílohu č.3 ŠVP ZŠ Bobrová "Svět se otevírá připraveným", tato příloha vstupuje v platnost dne 1.1.2015 a najdete ji v záložce Dokumenty

zveřejněno: 16.12.2014, 7:55, js

Vánoční výstava

I letos se opět uskuteční obvyklá vánoční výstava, tentokrát nazvaná Tradiční adventní a vánoční dekorace. Výstava bude zahájena v neděli 14.12. ve 14.00 a potrvá do neděle 21.12. Ve všední den bude otevřeno do 15.30v neděli od 14.00 do 16.00, v sobotu bude výstava uzavřena. Výstavu obohatí tradiční vystavovatelé, a proto si na výstavě budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 09.12.2014, 9:23, js

Vánoční čtení 2014

Po loňské úspěšné premiéře  se i letos ve dnech 17. a 18. prosince uskuteční vánoční čtení, které nahradí tradiční vánoční besídku. Při vánočním čtení se ve třídách prvního stupně setkají žáci a žákyně, jejich rodiče a paní učitelky k společnému čtení a vyprávění.  

zveřejněno: 09.12.2014, 9:15, js

Spolupráce s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

V září 2013 se VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou zapojila do projektu Evropské unie v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Cílem projektu je podpořit technické vzdělávání mládeže a přispět tak k rozvoji vzdělanosti v Evropské unii. Smyslem projektu je přispět k lepšímu vybavení škol technikou a podpořit volnočasové aktivity školní mládeže. 

Naše škola využila výše uvedené nabídky a zapojila se do projektu, v němž pokračuje i v letošním školním roce. Dvanáct žáků a žákyň osmého a devátého ročníku si pro svoji činnost zvolili dva kroužky - Kroužek mechatroniky a robotiky a Kroužek OZE a TZB - obnovitelné zdroje energie  a technická zařízení budov. Schůzky se konají dvakrát měsíčně na půdě žďárské průmyslovky. 

zveřejněno: 09.12.2014, 9:10, js

Mikulášská nadílka

Také letos vyrazí svatý Mikuláš s čerty i anděly (i když jen do mateřské školy a do školní družiny), neboť na pátek 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z mateřské školky a školní družiny tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 03.12.2014, 8:48, admin

Pozvánka na výstavu

ZŠ Bobrová a Úřad městyse Bobrová vás srdečně zvou na prodejní výstavu obrazů žáků základní školy. Výstava nazvaná Malování barvami země bude zahájena 2.12.2014 v 17.00 společně se slavnostním rozsvícením adventního stromku. Výstavu můžete navštívit v úředních hodinách ÚM Bobrová.

zveřejněno: 27.11.2014, 18:21, admin

Shony Ganiga a mýval severní

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je čtrnáctiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Mýval severní žije v ZOO Jihlava a naše škola je jeho sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je mýval každý rok velmi vděčný  a při návštěvě ZOO se s ním můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 20.11.2014, 13:19, js

Nejbližší exkurze

 • 27.11.2014 - 8. a 9. ročník - Brno - výstava Lidské tělo
 • 3.12. 2014 - 6. ročník - Brno - Technické muzeum
 • 5.12. 2014 - 7. ročník - Brno - Moravská galerie

zveřejněno: 20.11.2014, 13:19, js

Fazole ve školní družině

Stali jsme se pokusníky v projektu společnosti GENGEL s názvem Babiččiny odrůdy znovu na zahrádce.

 Vojákové fazole jsou stará odrůda pěstovaná na severní Moravě již před 2. světovou válkou. Semena jsou bílá a na pupku mají kresbu připomínající vojáka. Nápad jsme aktivovali na naší ZŠ už začátkem února letošního roku a od paní Matouškové ze Zbirohu jsme objednali 300 kusů těchto semen.

Žáci z 2.stupně naší školy vytvořili v pěstitelských hodinách informační skládačku a nachystali balíčky s pěti fazolemi.

V květnu jsme přihlášeným dětem balíčky rozdali a v hodinách prvouky si o pěstování povídali. Fazole pěstovaly děti doma na svých zahrádkách za pomocí maminek a babiček. Průběh pěstění zapisovali do fazolového listu, který jsme dostali od GENGLU.

Naše škola se nachází v nadmořské výšce okolo 520m a shromažďuje děti z 8 spádových obcí. Projektu se zúčastnilo 61 dětí.

V září a říjnu se nám začala scházet první úroda. Na ošatce se sešlo celkem 1441  fazolí.

 Nejúspěšnějšími pěstiteli jsou:

 •  1.     Srnová Sára, 2.tř.                   284 fazolí
 •  2.     Dostál David, 3.tř.                  270 fazolí
 •  3.     Koloušková Kateřina,4.tř.     225 fazolí
 •         Koloušková Monika, 2.tř.      225 fazolí
 •  4.     Křížová Lucie, 5.tř.                180 fazolí
 •  5.     Drdlová Štěpánka, 5.tř.         153 fazolí
 •  6.     Nepeřil Vojtěch, 4.tř.             131 fazolí
 •  7.     Dvořáček Jindřich 4.tř.         112 fazolí
 •  8.     Broža Adam, 2.tř.                    66 fazolí
 •  9.     Večeřa Adam,  3.tř.                 14 fazolí
 • 10.   Vykydalová Magdalena, 2.tř.   8 fazolí
 • 11.    Havelka Jan, 3.tř.                      4 fazole
Semena se odesílají zpět do genové banky jako zachráněný pěstební materiál. Nejšikovnějším zahradníkům blahopřejeme a všem ostatním pokusníkům děkujeme.

zveřejněno: 19.11.2014, 13:58,

Příběhy bezpráví 2014

V úterý  18.11.2014 se žáci 9. ročníku již po několikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni. Deváťáci zhlédnou film 1989: Z deníku Ivany A.,  v němž režisér Karel Strachota  využil autentický deník osmnáctileté dívky, která osobitým pohledem reflektuje poslední rok komunistického Československa. Hostem besedy bude pan Tomáš Bísek, signatář Charty 77, evangelický farář, který působil v Telecím u Poličky a po emigraci v osmdesátých letech ve Skotsku. 

zveřejněno: 11.11.2014, 16:19, js

Konzultační odpoledne

Dne 11.11. 2014 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 04.11.2014, 9:42, js

Školní družina sbírá kaštany

Do daňčí obory v Tišnově jsme nasbírali 173 kg kaštanů.

Kaštany jsme si zajeli nasbírat do statku v Mirošově, Celkem jsme vyjeli 2x , a ze sběru jsme měli opravdovou radost.Poděkování patří nejen všem sběračům, ale také panu Srnovi, který nás na statek pozval. Celkem škola odeslala 309 kg kaštanů.

zveřejněno: 04.11.2014, 9:42,

Mladí včelaři získali mikroskop

V pátek 31.10. 2014 jme převzali z rukou ředitele naší školy cenu za 8.místo v celostátní soutěži O putovní pohár ministerstva zemědělství.

Do soutěže bylo přihlášeno 29 kroužků.

Co se hodnotilo:

 • Aktivity zaměřené na veřejnost

 • Zapojení do soutěže Zlatá včela

 • Prezentace kroužku na veřejnosti

 • Zajištění vlastní činnosti

Kdo pohár vyhrál? Kolegové Ambrožíci z Havířova. Již nyní odstartoval 2.ročník a my nebudeme stát opodál. Plány máme veliké a práce ještě víc.

zveřejněno: 04.11.2014, 9:40,

Helloween ve školní družině

Všichni jsme se báli, všichni jsme soutěžili a všichni prokázali kus odvahy v noci z pátku na sobotu v naší škole. Díky páťákům a jejich strašidelnému programu. Hráli jsme piráty, ochutnávali hnusy, děsily nás zombie panenky, viděli jsme opravdickou pitvu… Koukněte se na foto. Jestli se nebojíte.

zveřejněno: 04.11.2014, 9:38,

Zájezd na divadelní představení

V pátek 14.11.2014 pořádá naše škola zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na představení Někdo to rád horké. Představení je určeno žákům 2. stupně. 

zveřejněno: 03.11.2014, 9:08, admin

Novinky ve fotogalerii

Ve Fotogalerii naleznete nové fotografie z drakiády a z exkurze do ZOO Jihlava

zveřejněno: 21.10.2014, 8:04, js

Exkurze v tomto týdnu

- úterý - 14.10.2014 - 7. třída - Regionální muzeum Žďár nad Sázavou - Fyzika hrou

- pátek - 17.10.2014 - 8. třída - Havlíčkův Brod - Podzimní knižní veletrh

- pátek 17.10. - 3. - 5. třída - ZOO Jihlava

zveřejněno: 13.10.2014, 10:16, js

Výroční zpráva

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 2.10.2014. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 06.10.2014, 8:34, admin

Drakiáda

V neděli 12.10.2014 od 14.00 se na fotbalovém hřišti bude konat tradiční DRAKIÁDA. Připraveno bude občerstvení, těšit se můžete i na soutěže pro děti a malování na obličejNa všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 06.10.2014, 8:24, admin

Sběr starého papíru

Ve dnech 8. a 9. října proběhne ve škole sběr starého papíru. Výtěžek sběru bude věnován na krmivo do zookoutku a část poputuje do ZOO Jihlava jako příspěvek pro mývala severního. 

zveřejněno: 02.10.2014, 7:37, js

Mezi námi zvířaty

Po povedené úvodní exkurzi do ZOO Jihlava (7. a 9. třída) se ve středu 8.10.2014 projektovým dnem připomínajícím Den zvířat (4.10.) naplno rozběhne celoroční školní projekt nesoucí název Mezi námi zvířaty. Pro žáky budou připravena zajímavá témata (např. o hospodářských zvířatech) a místo klasického zvonění bude konec i začátek hodinových cyklů oznamovat sloní troubení. 

zveřejněno: 02.10.2014, 7:32, js

Upozornění

Dobrý den, upozorňujeme rodiče dětí i ostatní občany, že ve středu v obci Řečice a ve čtvrtek v naší obci, byl zaznamenám pokus o vlákání děvčat do vozidla neznámou osobou. Jednalo se pravděpodobně o vozidlo bílé barvy a údajně se ve vozidle nacházeli také dva psi. Uvedené případy šetří Policie ČR. Pokud by někdo o případech věděl něco více, může podat oznámení na Obecním úřadě a nebo přímo na Policii v Novém Městě na Moravě Jiří Zavřel - starosta Radešínská Svratka.

zveřejněno: 29.09.2014, 15:36, admin

Bobr sport tour 2014/15 - běžecký cross

Vedle možnosti porovnávat svoje znalosti ve vědomostních testech nabízíme žákům také příležitosti ke srovnání fyzických výkonů. Další školní rok znamená pokračování tradiční sportovní soutěže Bobr sport tour. Na start běžeckého crossu se v pátek 19. 9. 2014 vedle našich sportovců postavili žáci ze ZŠ Nová Ves, ZŠ Radešínská Svratka a ZŠ Strážek. Jak zápolení dopadlo, najdete ve výsledcích ZDE.

zveřejněno: 23.09.2014, 10:09,

Indiáni z Olešinek

Vzpomínkové video na letní tábor školní družiny najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=A0LNwvTRxBI

zveřejněno: 22.09.2014, 8:00,

Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2014/2015.

zveřejněno: 18.09.2014, 11:27, js

Matematika jako zdroj radosti

Na 1. stupni (2. - 4. třída) zkoušíme v naší škole učit matematiku metodami prof. Hejného, autora si můžete prohlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=xm0xsBjdMe4 

zveřejněno: 18.09.2014, 9:22, js

Dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy navštíví žáci 4. ročníku ve čtvrtek 18.9.2014 dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě. Teoretická část proběhne v kulturním domě pod vedením strážmistra Jínka. 

zveřejněno: 16.09.2014, 7:42, js

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pro rodiče: pondělí 14.30 - 15.15

pro děti: úterý 12.20 - 12.40 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: pondělí 12.50 - 13.30 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 16.09.2014, 7:38, js

Chovatelský den

Ve čtvrtek 11.9.2014 navštívili žáci naší školy Chovatelský den v Radešínské Svratce. Děti prolezly všechny traktory, ochutnaly šťavnaté hamburgery, prohlédly si vystavený skot. Byl to pěkný začátek nového školního projektu Mezi námi zvířaty

zveřejněno: 12.09.2014, 7:49, js

Ze života včelařského kroužku

Novinky ze života našich včelařů najdete zde:

- O pohár ministerstva zemědělství

- výlet do Brna - po stopách Johanna Gregora Mendela

- opravdu pozoruhodný videodokument https://www.youtube.com/watch?v=tIXcLOqyFyY

zveřejněno: 08.09.2014, 8:36,

Provoz školní knihovny

Školní knihovna je otevřena v úterý a ve středu od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 08.09.2014, 8:09, js

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 9. - 11. září 2014 se v turistické chatě na Studnicích uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

zveřejněno: 08.09.2014, 8:08, js

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pátku 12. září. 

zveřejněno: 31.08.2014, 17:06, js

Školní rok 2014/2015

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 1. září 2014 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 25. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 11.08.2014, 11:08, js

Přihláška na tábor školní družiny

Přihlášku na letošní indiánský tábor školní družiny najdete zde: přihláška.

zveřejněno: 26.06.2014, 9:24, js

Prázdniny

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 26.06.2014, 7:45, js

Závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2013/2014 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.  

zveřejněno: 23.06.2014, 9:37, js

Pozvánka na výstavu

Malování barvami země - výstava a dílna, na níž se i vy můžete naučit malovat barvami země...

Další informace najdete na tomto plakátku.

zveřejněno: 21.06.2014, 16:16, js

Co víš o energetice

Úspěšně si vedli deváťáci v celostátní soutěži Co víš o energetice. Všechna tři tříčlenná družstva se umístila v první dvacítce. Družstvo ve složení Jana Melicharová, Kateřina Malá a Lucie Smetanová dokonce na krásném pátém místě. Blahopřejeme. 

zveřejněno: 17.06.2014, 11:52, js

Svatojánská noc 2014

Dne 20.6.2014 pořádá školní družina Svatojánskou noc, součástí programu je pozorování broučků a přespání na bažantnici. 

zveřejněno: 17.06.2014, 11:48,

Studánky

Ke studánce jsme vyšli 28. května hned po obědě. Vydali jsme se s klukama, neboť děvčata měla taneční kroužek. Cvičně jsme proměřili průtok, pH, okolí bylo u nás čisté.Vše jsme zapsali a vyvěsili na nástěnku.
Rádi Vás pozveme na společné čistění.
Navrhuji  pondělí 16.6.2014 v 12.30 hodin, nebo pondělí 23.6.2014 v 12.30 hodinDalší vycházky ke studánce plánujeme až na září.
Za naši školní družinu Ivana Řezníčková - družinářka.

zveřejněno: 11.06.2014, 9:44,

Zlatovláska

Fotografie z představení nejdete ve fotogalerii a záznam divadelního představení můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=HUi6QvoxYHM

zveřejněno: 11.06.2014, 9:43,

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

Fyzikální cirkus - putování za fyzikou zábavnou a zajímavou - to je název letošního závěrečného projektu žáků 9. ročníku. Úkolem deváťáků bude natočit zajímavé fyzikální pokusy a experimenty.

zveřejněno: 04.06.2014, 11:02, js

Tábor školní družiny 2014

Vážení rodiče, 

školní družina při ZŠ Bobrová pořádá dětský minitábor na území tábora Maracaibo u Olešinek. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které během školního roku do družiny nechodí. Program tábora je zaměřen na indiánské tábornické dovednosti. 

Termín konání: 6. - 8.7.2014 

Cena tábora: 300 Kč

Závaznou přihlášku a poplatek 300 Kč odevzdejte prosím do 27.6.2014 ve školní družině.

zveřejněno: 04.06.2014, 10:55,

Znám křišťálovou studánku

Tak se jmenuje projekt, na němž bude školní družina ZŠ Bobrová spolupracovat s MAS Zubří země, o.p.s. Jedná se o aktivitu v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany vody. Cílem projektu  je lokalizace studánek, jejich úprava a údržba, rovněž též monitoring stavu studánek. 

zveřejněno: 27.05.2014, 11:05, js

Dramatický kroužek se představuje

Dramatický kroužek se představí veřejnosti pohádkou Zlatovláska, kterou budete moci zhlédnout ve čtvrtek 5.6.2014 od 18.00 v sokolovně. Generální zkouška proběhne tamtéž v 9.30 za účasti MŠ a žáků 1.stupně ZŠ. Srdečně vás zveme

zveřejněno: 26.05.2014, 14:39, js

Dny otevřených dveří 2014

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve čtvrtek 29.5.2014 od 7.15 do 15.30

- v pátek 30.5.2014 od 7.15  do 14.30

- v sobotu 31.5.2014 od 14.00 do 16.00

Na shledanou!

zveřejněno: 19.05.2014, 7:47, js

Konzultační odpoledne

Dne 26.5. 2014 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 19.05.2014, 7:45, js

Fotografování

Ve středu 21.5.2014 proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou fotoateliéru paní Čadkové z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 19.05.2014, 7:44, js

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 9.5.2014 bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 05.05.2014, 7:40, js

Zlatá včela 2014

V sobotu 3.5.2014 se v naší škole konalo již potřetí krajské kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela. Soutěžící byli podrobeni písemnému testu všeobecných znalostí, zkoušce z botaniky a mikroskopování, museli poznat včelařské pomůcky a předvést praktické dovednosti na demonstračním úlu. Po chutném obědě, vyhlášení výsledků  a společném fotu vyrazili na výlet do Moravského krasu, kde navštívili jeskyni Býčí skálu. Akce to byla jako vždy velmi vydařená. 

Výsledky si můžete prohlédnout zde: mladší kategorie  a starší kategorie

zveřejněno: 05.05.2014, 7:39, js

Den Země 2014

Učitelé a žáci ZŠ Bobrová oslavili Den Země prací v okolí školy.

             V osmi skupinách se vysekávalo křoví, sázely stromky, montovaly lavičky, sbíraly odpadky a zametala cesta. Jedna skupina dokonce vytvářela rozcestník a venkovní dekoraci - dinosauří vejce, které si žáci začali připravovat už v loňském školním roce. Skupina reportérek se věnovala dokumentaci projektu a vytvoření nástěnky na autobusové zastávce. Finanční prostředky na projekt poskytlo Sdružení Tereza.

             Doufáme, že se bude do školy všem chodit nejen radostněji, ale i bezpečněji. 

zveřejněno: 03.05.2014, 15:38, redaktorky

Čarodějnice 2014

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak školní družina pálila čarodějnice.

Video z večerního pálení u Kaňovce najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=sy8kwCstPDg 

zveřejněno: 03.05.2014, 15:36, admin

Den Země

Den Země oslavíme s mírným zpožděním dne 2.5.2014. Hlavním bodem programu bude dokončení projektu Cestička do školy - jedná se o úpravu tzv. panelovky a její využití jako nejdříve alternativního a později hlavního přístupu ke škole. 

zveřejněno: 28.04.2014, 10:37, js

Sběr starého papíru

Ve dnech 28.- 30. dubna probíhá v naší škole sběr starého papíru

zveřejněno: 28.04.2014, 10:33, js

Krásný barevný den je tady

Krásný barevný den je tady

Barvy vtrhly do zahrady

Máme srdce, která buší

Máme je a to nám sluší...

Vystoupení všech tříd byla nádherná, na 1. stupni porota vybrala jako vítěze 4. třídu (Zelená) a na 2. stupni 9. třídu (Černá). Více ve Fotogalerii. 

zveřejněno: 16.04.2014, 11:40, márdi

Úspěch v soutěži Dětská scéna 2014

Náš nadaný recitátor Davídek Dostál (žák 2. třídy) se pod vedením třídní učitelky L. Pechové dokázal prosadit do krajského kola dětské recitační soutěže. Prošel přes školní kolo soutěže a úspěšně zvládl také okresní kolo ve Žďáře nad Sázavou. Dostal tak možnost zarecitovat před porotou krajského kola, které proběhlo 10.4.2014 na prknech Národního domu v Třebíči. V jeho kategorii je soutěž nepostupová. Celá škola Davíkovi gratuluje k hezkému úspěchu.

zveřejněno: 11.04.2014, 11:28,

Včelařský kroužek v Českém rozhlase

Reportáž si můžete pustit zde: 

http://www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy/_zprava/vcelarstvi-ma-na-vysocine-silnou-zakladnu-i-diky-detskym-krouzkum--1337299

zveřejněno: 11.04.2014, 10:19, js

Co nás čeká v dubnu

 • 8. ročník - kurz první pomoci (7.4.)
 • 7. ročník - exkurze do Kutné Hory (10.4.)
 • 8. a 9. ročník - beseda o jaderné energetice (11.4.)
 • celá škola - Barevný den (16.4.)
 • velikonoční prázdniny (17. a 18.4.)
 • 3. - 5. ročník - divadelní představení (24.4.)

zveřejněno: 08.04.2014, 10:19, js

3x ze života školy

Tři parádní videa:

zveřejněno: 08.04.2014, 10:15,

Velikonoční výstava 2014

ZŠ Bobrová pořádá ve dnech 13.4. - 20.4. 2014 tradiční velikonoční výstavuZahájení výstavy je v neděli 14.4.ve 14 hodin. Téma letošní výstavy zní "Velikonoční tvoření" (plakátek zde).

Výstava bude otevřená od pondělí 14.4. do středy 16.4. v době od 7.00 do 15.00 a v neděli 20.4. od 14.00 do 16.30

Všichni jste srdečně zváni.

zveřejněno: 03.04.2014, 11:25, Jana Smažilová

Česko sportuje

Naše škola se zapojila do soutěže Česko sportuje - olympijský víceboj. Bližší informace o celé akci najdete zde. 

zveřejněno: 01.04.2014, 11:02, js

Seminář - Matematika prof. Hejného

Základní škola Bobrová zve všechny zájemce na praktický seminář - Matematika profesora Hejného. Akreditovaný seminář vedený certifikovanou lektorkou Jaroslavou Kloboučkovou z Pedagogické fakulty UK je určen učitelům matematiky na 1. i 2. stupni a bude se konat dne 12.5.2014 od 14.00 v budově ZŠ Bobrová. Časový rozsah semináře činí 4 hodiny a cena za něj je 500 - 700 Kč (podle počtu účastníků). 

zveřejněno: 31.03.2014, 13:51, jk

Velký úspěch malého recitátora

    Již tradicí se stalo, že na 1.stupni naší základní školy probíhá každoročně školní kolo recitační soutěže. I v letošním školním roce postoupilo několik recitátorů z jednotlivých kategorií do obvodního kola, které se konalo v Novém Městě na Moravě. Mezi nimi byl i žák 2.ročníku David Dostál. Tento malý recitátor obhájil se ctí jméno naší školy, protože získal čestné uznání, tedy obsadil 3. místo ve své kategorii, a byl nominován jako náhradník do okresního kola recitační soutěže uskutečněném 24.3. 2014 ve Žďáře nad Sázavou.

     Davídek zabojoval a v nejmladší kategorii recitátorů z celého okresu obsadil překrásné 2.místo, čímž přímo postupuje do krajského kola soutěže Dětská scéna, které proběhne v Jihlavě. Toto umístění je velikým úspěchem a věříme, že i pro Davídka znamená jeho účast v těchto soutěžích významnou zkušenost do budoucího života.

zveřejněno: 25.03.2014, 12:19, LP

Plavání

pátek 4.4.2014 bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 25.03.2014, 10:13, js

Kalibro 2014 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Je potěšitelné, že nadprůměrného výsledku dosáhli naši žáci v pěti ze šesti testovaných oblastí. 

zveřejněno: 25.03.2014, 10:07, js

Miss Družina 2014

V pátek 21.3. se uskutečnila volba Miss družiny. Děvčata se utkala ve čtyřech disciplínách - v představování, v otázkách z oblasti modelingu, ve volné disciplíně a v dovednostní disciplíně. 

A jak to dopadlo? 
1. místo - Alžběta Fleková ze 3. třídy 
(vyhrála i  titul Miss sympatie) 
2. místo - Kristýna Dostálová ze 4. třídy
3. místo - Tereza Holá ze 4. třídy

Blahopřejeme! Poděkování patří všem organizátorům, soutěžícím i porotcům. Fotografie můžete vidět  ve fotogalerii. 

zveřejněno: 23.03.2014, 19:20,

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole bude dne 10. března 2014 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 06.03.2014, 13:11, js

Hry a klamy

Učení může být i hra - to si potvrdili členové matematického kroužku na 1. stupni a žáci i žákyně 6. - 8. ročníku naší školy na zábavné interaktivní výstavě Hry a klamy, kterou pořádá informační portál Žďárský průvodce ve spolupráci s libereckým centrem iQpark. Doporučujeme. 

zveřejněno: 27.02.2014, 8:04, js

Dětský karneval

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 2. března 2014.

K tanci bude hrát skupina YXILON z Pikárce, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 21.02.2014, 13:37, admin

Lyžařský výcvik

Vydrží-li zbytky sněhu, uskuteční se ve dnech 24.- 26. února 2014 zkrácený lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku. Sjezdaři/slalomáři a snowboardisté využijí sjezdovku na Harusově kopci, běžkaři navštíví okruh ve Vysočina Areně

zveřejněno: 19.02.2014, 9:27, js

Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2014/15  - zapsáno bylo 18 dětí (10 chlapců a 8 dívek),  rodiče šesti dětí požádali o odklad povinné školní docházky.                                                                                                                                         Výsledek zápisu dle registračních čísel   

zveřejněno: 12.02.2014, 9:32, js

Superfarmář 2014

Hodí-li hráč lišku, ztrácí všechny králíky ze svého stáda. Hodí-li vlka, ztrácí všechna zvířata ze stáda kromě koně a malého psa (pokud je má).

To je drama! Zvládli byste to taky? Výsledky školního kola ve hře Superfarmář najdete zde. 

POZOR! Velký pes nechrání před liškou...

zveřejněno: 10.02.2014, 8:29, js

Školní kolo recitační soutěže

V pondělí 3. února 2014 proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Jména vítězů najdete zde, fotografie pak na obvyklém místě - ve fotogalerii

zveřejněno: 04.02.2014, 9:22,

Den netradiční výuky 2014

Ve čtvrtek 30.1. se uskutečnil tradiční Den netradiční výuky. Tento den byl odměnou našim žákům za jejich zodpovědný přístup k plnění školních povinností a za jejich soustavnou péči o vzhled školy.

30.1. tedy neplatil obvyklý rozvrh, ale 4 dopolední hodiny žáci strávili v semináři podle vlastního výběru. Nabídka seminářů: Nejlepší učebnou je příroda, Sci-fi se stává skutečností aneb Mars útočí, Lepíme modely z ábíčka, Hořící keř, Stolní hry, Dinosauří vejce, Korálky,  Bramborovou polévku nelze jíst velkou vidličkou.

 Pátou hodinu pak bylo rozdáno  vysvědčení.

zveřejněno: 30.01.2014, 11:35, js

1. pololetí školního roku 2013/2014

První pololetí školního roku 2012/2013 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 30.01.2014, 10:45, admin

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 11. února 2014 v době od 14.00 do 17.00. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 17.01.2014, 10:59, js

Školní ples

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XII. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 8. února 2014 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů mrazivou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 17.01.2014, 10:57, js

Kalibro

lednu - 9. ročník -  a v únoru - 5. ročník - si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého a  anglického jazyka, matematiky, ekonomického, humanitního a přírodovědného základu. 

zveřejněno: 14.01.2014, 9:07, js

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 14.1. 2014 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 06.01.2014, 9:37, js

Vánoční přání a PF 2014

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2014 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

Zde si můžete prohlédnout naše PF 2014.

zveřejněno: 19.12.2013, 7:36, js

Výsledek sbírky

V akci Adopce na dálku jsme na začátku prosince vybírali příspěvek na indickou dívku Shony. Celkem se podařilo vybrat 4280 Kč.

Druhá předvánoční sbírka se týkala sponzorování mývala severního žijícího v jihlavské ZOO. Celkem se podařilo vybrat 1958 Kč.

Oba obdarovaní všem štědrým dárcům převelice děkují.

zveřejněno: 13.12.2013, 13:32, js

17.12. - Vánoční čtení

Novinkou v předvánočním období bude vánoční čtení, které letos nahradí tradiční vánoční besídku. Při vánočním čtení se ve třídách prvního stupně setkají žáci a žákyně, jejich rodiče a paní učitelky k společnému čtení a vyprávění.  

zveřejněno: 12.12.2013, 8:26, js

Vánoční výstava

Letos se opět uskuteční tradiční vánoční výstava - tentokrát pod názvem Vánoční papírové variace. Výstava bude zahájena v neděli 15.12. ve 14.00 a potrvá do neděle 22.12. Ve všední den bude otevřeno do 15.30v neděli od 14.00 do 17.00, v sobotu bude výstava uzavřena. K vidění a prodeji budou papírové betlémy, které si každá třída vyrobila a naaranžovala ke svému stromečku. Výstavu obohatí tradiční vystavovatelé, a proto si na výstavě budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 12.12.2013, 8:21, admin

Malování s barvami Země

Dne 5.12.2013 se v Jihlavě konala vernisáž soutěže Malování s barvami Země. Vernisáže se zúčastnilo také 5 dětí z výtvarného kroužku pí učitelky Gregorové, které z Jihlavy do Bobrové přivezly ocenění za 1. místo v kategorii 1. stupeň ZŠ. 

Petr Foltýn z pořadatelské agentury nám poslal tento dopis: 

Dobrý den,

chtěl bych Vám za naši organizaci velmi poděkovat za zapojení Vaší školy do soutěže Malování s barvami Země. Vernisáž v Jihlavě byla krásným vrcholem Vaší snahy o pozvednutí povědomí o ochraně půdního fondu. Věříme, že se toto povědomí skrze namalované obrazy dostane také i mezi lidi, kteří navštíví putovní vernisáž jak v Jihlavě, tak i v dalších putovních městech (Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Náměšť nad Oslavou). Výstava se zúčastní také závěrečné Konference projektu SONDAR, kde se představí také zahraničním účastníkům. Poté, jak jsme se domluvili, se obrazy vrátí zpátky do škol.  

V brzké době dám tiskovou zprávu na stránky projektu www.sondar.eu

 

Hezký den přeje

Ing. Petr Foltýn

EKOLOG

zveřejněno: 10.12.2013, 12:56,

Spolupráce s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

V září 2013 se VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou zapojila do projektu Evropské unie v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost. Cílem projektu je podpořit technické vzdělávání mládeže a přispět tak k rozvoji vzdělanosti v Evropské unii. Smyslem projektu je přispět k lepšímu vybavení škol technikou a podpořit volnočasové aktivity školní mládeže. 

Naše škola využila výše uvedené nabídky a zapojila se do projektu. Žáci osmého ročníku si pro svoji činnost zvolili dva kroužky - Kroužek mechatroniky a robotiky a Kroužek OZE a TZB - obnovitelné zdroje energie  a technická zařízení budov. Schůzky se konají dvakrát měsíčně na půdě žďárské průmyslovky. 

zveřejněno: 09.12.2013, 8:52, js

Vánoční pohádka

V  pátek 13.12. v 10.00 v sokolovně zahraje Bobrovský ochotnický spolek svým bývalým spolužákům a spolužačkám  dramatizaci klasické ruské pohádky O překrásné Vasilise.  V roli Vasilisy září Denisa Náglová. A my už se těšíme.  Další informace najdete zde. 

zveřejněno: 09.12.2013, 8:10, js

Čertovské kuželky

Ve čtvrtek 5.12.2013 hrají ve školní družině čerti a čertice z devítky kuželky. Obehrát je může každý, kdo se nebojí. I ten, kdo do družiny nechodí.

Program:  12.30 - Mikulášská nadílka

13.00 - Pekelné vyučování, čertovské kuželky, hod pytlem, ...

14.00 - Opékání párečků nad pekelným kotlem 

Upozornění: Kdo má černé svědomí, ať sem raději nechodí. Párečky peklo nedodává, raději si je zakupte v obchodě. 

             

zveřejněno: 04.12.2013, 7:15,

Mikulášská nadílka 2013

Ej Mikuláš svatý Mikuláš po dědině ide
Těšme sa naň děcka těšme sa naň lidé
Co gdyž do dědiny za rok už nepřijde

Nebudem už museť před čertem sa schovať
Až k nám místo něho pošlú automat

Ej Mikuláš svatý Mikuláš
Eště pořáď ide …

(skupina Ciment)

Letos však svatý Mikuláš určitě ještě přijde  (i když jen do mateřské školy a do školní družiny), neboť na čtvrtek 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z mateřské školky a školní družiny tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 27.11.2013, 14:30, js

Shony Ganiga a mýval severní

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je třináctiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Mýval severní žije v ZOO Jihlava a naše škola je jeho sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je mýval každý rok velmi vděčný  a při návštěvě ZOO se s ním můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 22.11.2013, 7:29, js

Příběhy bezpráví

Ve čtvrtek 21.11.2013 se žáci 9. ročníku již po několikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni. Deváťáci zhlédnou film Nikomu jsme neublížil,  v němž režisér Pavel Křemen pátrá po motivech, které za minulého režimu vedly lidi ke spolupráci se Státní bezpečností (StB). Hostem besedy bude pan Jan Keller, signatář Charty 77, evangelický farář, který působil v Jimramově.

zveřejněno: 14.11.2013, 11:20, js

Informace pro rodiče

MUDr. Derner požádal o zveřejnění následující informace: V pátek 22.11.2013 nebude MUDr. Derner ordinovat. Zastupuje MUDr. Kroupová v Bystřici nad Pernštejnem, tel.: 566 688 260. 

zveřejněno: 11.11.2013, 10:21, admin

Páťáci připravili pro děti ze školní družiny Helloween

Strašidelné přenocování proběhlo v noci z pátku na sobotu. Počasí nebylo úplně dušičkové ani strašidelné, ale 15 žáků z 5. třídy připravilo dokonalý strašidelný program. Po zapsání a ubytování odvážlivců jsme se vydali na večerní stezku na hřbitov. Helloweenské úkoly nás čekaly v koridoru školy a na závěr jsme si zařádili na noční strašidelné diskotéce. Přesně o půlnoci došlo k přepadení a únosu všech dětí do sokolovny. Všechno dobře dopadlo, škola byla zbavena nadpřirozených bytostí a mohli jsme pokračovat ve spánku. Věřte, nevěřte...

zveřejněno: 11.11.2013, 7:32,

Konzultační odpoledne

Dne 12.11. 2013 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 04.11.2013, 9:45, js

Včelařský kroužek

Od října 2013 pracuje v kroužku 15 žáků a žákyň, kteří se starají o 5 včelstev. Nyní jsou včelstva již nakrmená, zaléčená proti parazitu (kleštík obecný) a ukládají se k zimnímu bdění. Prezentaci našeho kroužku můžete zhlédnout na výstavě Vůně medu, která začíná 13.11.2013 v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 31.10.2013, 8:09,

Sběr kaštanů

Školní družina se letos zapojila do sběru kaštanů - z celkového počtu 255 kg nasbíraných kaštanů nasbíraly děti ze školní družiny 166 kg kaštanů. Výkupní cena kaštanů byla 2 Kč za kilogram.  Děkujeme majitelům statku v Mirošově, že nám umožnili vysbírat všechny jejich kaštany.

Sběr kaštanů proběhl ve dvou etapách, do Mirošova jely děti autobusem a zpět šly pěšky a sbíraly. Pytle nasbíraných kaštanů pak do školy přivezl pan Srna, jeden z majitelů statku. 

zveřejněno: 31.10.2013, 8:03,

Malování barvami země

Do soutěže Malování barvami země, kterou pořádá agentura Zera z Náměště nad Oslavou, byly zaslány práce žáků 1. stupně naší školy. Slavnostní vernisáž se koná 16.11.2013 v Jihlavě. 

Co všechno děti udělaly? Vyšly na louku a vykopaly sondu do země, odebraly vzorky hlíny a řádně je vysušily v troubě. Suchou hlínu drtily v třecích miskách a přesívaly na jemný pigment. Potom vytvořily ze žloutku, vody a hliněného pigmentu žloutkovou temperu, dále z tvarohu a jedlé sody kaseinové lepidlo. Štětce, papíry a plátna děti dostaly od pořadatele soutěže. A pak začaly tvořit...

zveřejněno: 31.10.2013, 7:56,

Atletický čtyřboj

Ve středu 16. října se žáci 4. a 5. ročníku Anita Doležalová, Metoděj Vykydal, Ester Hlávková, Milan Babák a Filip Vranka zúčastnili okresního kola  atletického čtyřboje ve Žďáru nad Sázavou. Na 3. místě se umístil  a do krajského kola postupuje Filip Vranka z 5. třídy. Gratulujeme.

zveřejněno: 21.10.2013, 13:10, Jana Smažilová

Knižní veletrh a divadlo

Žáci a žákyně 3. - 5. třídy zhlédnou v úterý 15.10. představení Tarzan - král džungle, s nímž do Žďáru nad Sázavou zavítá Moravské divadlo Olomouc. Přejeme pěkný kulturní zážitek. 

Osmáci spolu s několika deváťáky zamíří v pátek 18.10. do Havlíčkova Brodu, kde je čeká návštěva 23. Podzimního knižního veletrhu. 

zveřejněno: 14.10.2013, 8:05, js

Sběr elektrospotřebičů jede dál

SBĚR   ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

2013/2014

Spolupráce bobrovských hasičů a dětí

Projekt „recyklujte s hasiči“ - www.recyklujteshasici.cz

 Máte staré, nepotřebné, nepoužitelné elektrospotřebiče???

Nevíte co s nimi??? Kam a komu je dát???

!!!  MÁME  PRO  VÁS  ŘEŠENÍ  !!!

 

Sbíráme všechny druhy, typy i velikosti

 vysloužilých elektrospotřebičů

 

Učíme se chovat zodpovědně k životnímu prostředí

 a zlepšujeme prostředí naší ekoškoly.

 Dovezte spotřebiče do ZŠ Bobrová a nebo nás kontaktujte

Kontakt:  ZŠ Bobrová - 566 673 297

        nebo 739 991271 – Pavel Němec - paul.all@email.cz

zveřejněno: 07.10.2013, 10:01, PN

Zlatá medaile

Iva Řezníčková, vedoucí včelařského kroužku: "O prázdninovém medobraní jsem shledala, že tak výborný med z našeho školního dvora musím poslat do výzkumného ústavu včelařského a požádat o osvědčení užívat ochrannou známku Český med. Námi zaslaný vzorek medu vyhověl všem normám a titul můžeme hrdě používat. A nejen to. Dnes jsem dostala výsledky soutěže Český med, kde nám udělili zlatou medaili.
Slavnostní předání se uskuteční 12.října v Libčicích nad Vltavou."
Gratulujeme a radujeme se, vynikající úspěch! 

zveřejněno: 01.10.2013, 19:01, iř, js

Bobr sport tour 2013/2014 - zahájeno

Běžecký cross byl úvodní etapou letošního ročníku Bobr sport tour. Za pěkného počasí v pátek 27. září vyběhlo do lesa na Šibínku 138 dětí ze škol v Bobrové, Zvoli, Radešínské Svratce, Nové Vsi a Strážku. 

Výsledky si můžete prohlédnout zde. 

zveřejněno: 01.10.2013, 11:55, js

Výroční zpráva

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2012/2013. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 25.9.2013. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 26.09.2013, 7:49, js

Zájmové útvary

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2013/2014.

zveřejněno: 18.09.2013, 10:12, js

Drakiáda je opět tu

V neděli 22.9.2013 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA. Na všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 17.09.2013, 14:28, js

Vystoupení SHŠ

pátek 20.9.2013 vystoupí v bobrovské sokolovně věhlasná skupina historického šermu Pernštejni, která žákům naší školy předvede dramatické scénky z období třicetileté války. Vstupné činí 35 Kč.

zveřejněno: 16.09.2013, 10:10, js

Požární cvičení

Ve středu 11. září 2013 se uskutečnila cvičná evakuace. Tentokrát jako součást taktického cvičení za účasti JSDHO Bobrová, JSDHO Nové Město na Moravě a HZS KV - PS Žďár nad Sázavou. Evakuace proběhla v pořádku, tři "zapomenutí" žáci 9. ročníku byli hasiči zachráněni...

zveřejněno: 11.09.2013, 11:03, js

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pro rodiče: čtvrtek 12.45 - 13.30

pro děti: středa 12.20 - 12.40 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: středa 12.20 - 12.40 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 09.09.2013, 7:38, js

Provoz školní knihovny

Školní knihovna je otevřena v pondělí a ve čtvrtek od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 06.09.2013, 11:25, js

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 2. - 4. září 2013 se na chatě Baronka poblíž Skleného nad Oslavou uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

zveřejněno: 02.09.2013, 7:30, admin

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do středy 11. září. 

zveřejněno: 02.09.2013, 7:27, js

Ať žijí duchové

A ještě jedna připomínka úspěšného a náramně povedeného představení: 

http://www.youtube.com/watch?v=Fxml-Tlknpk

zveřejněno: 25.08.2013, 17:40,

Školní rok 2013/2014

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2013 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 26. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 18.08.2013, 22:08, js

Prázdniny

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 28.06.2013, 8:40, js

Proti ztrátě paměti

Dnešní Den památky obětí komunistického režimu si naše škola připomíná zapojením do projektu Proti ztrátě paměti. Více o tomto projektu, který připravila společnost Člověk v tísni, si můžete přečíst zde

zveřejněno: 27.06.2013, 7:17, js

Závěrečná statistika

Druhé pololetí školního roku 2012/2013 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.  

zveřejněno: 25.06.2013, 10:27, js

Mezinárodní titul nadále v moci ZŠ Bobrová!

přečtěte si víc

zveřejněno: 22.06.2013, 0:06, TS

Divadelní odpoledne

Dovolujeme si vás pozvat na divadelní odpoledne, které se uskuteční dne 27.6.2013 od 18.00 v bobrovské sokolovně.

Na programu bude oblíbený muzikál Ať žijí duchové - v podání členů dramatického kroužku ZŠ Bobrová tak ožijí nesmrtelné postavy rytíře Brtníka z Brtníku, obchodníka Jouzy a samozřejmě Leontýnky. 

A zde je plakátek. 

zveřejněno: 21.06.2013, 10:07, js

Pohádkový les

Ve středu 26.6.2013 se les na Šibínku promění v LES POHÁDKOVÝ.  Pro žáky 1. stupně a pro děti z mateřské školy si tuto tradiční a oblíbenou akci připravili žáci a žákyně 9. ročníku.

zveřejněno: 20.06.2013, 12:05, js

Požární cvičení

V úterý 25.6.2013 se uskuteční cvičná evakuace. Tentokrát jako součást taktického cvičení za účasti JSDHO Bobrová, JSDHO Nové Město na Moravě a HZS KV - PS Žďár nad Sázavou. 

zveřejněno: 20.06.2013, 12:03, js

Svatojánská noc

Velice speciální akci připravily vychovatelky školní družiny pro své svěřence - těšit se mohou na svatojánskou noc a vy se můžete alespoň podívat na plakátek.

zveřejněno: 19.06.2013, 14:12,

Fotografování

Ve čtvrtek 20.6.2013 proběhne fotografování třídních kolektivů. Důvěru jsme vložili do rukou fotoateliéru paní Čadkové z Nového Města na Moravě. 

zveřejněno: 17.06.2013, 10:00, js

Tábor školní družiny 2013

A zde ještě několik dokumentů ke stažení:

- přihláška

- prohlášení o bezinfekčnosti

- co ještě potřebujete vědět

zveřejněno: 11.06.2013, 8:12,

Bobr sport tour - závody na kolech

Blíží se konec školního roku a s ním finišuje také sportovní etapový závod Bobr sport tour. Po atletickém trojboji čeká na žáky terénní závod na kolech. Příprava sportovců i biků se zúročí 21. června 2013 (start 1. kategorie v 9.30). A možná přijede i Jarda Kulhavý!

(návrat k výsledkům ATLETIKY)

zveřejněno: 10.06.2013, 11:22,

Atleti v Borech

Základní škola Hany Benešové v Borech každoročně pořádá pro sportovně založené žáky lehkoatletický přebor vesnických škol. Po letech jsme se opět rozhodli poměřit síly s atlety z Borů, Křižanova, Mostiště a Radostína. Naši vybraní žáci si vedli skvěle:

Zdislava Pejchalová – 20. místo (dívky 1.-3. třída)

Metoděj Vykydal – 2. místo (chlapci 1. – 3. třída)

Natálie Hamříková – 8. místo (dívky 4.-5. třída)

Iveta Myslivcová - 4. místo (dívky 6.-7. třída)

Vojta Křepela - 2. místo (chlapci 8.-9. třída)        /podrobnější výsledky/

Gratulujeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci školy.

zveřejněno: 10.06.2013, 11:10,

Tábor školní družiny

Vážení rodiče, 

školní družina při ZŠ Bobrová pořádá dětský minitábor na území tábora Maracaibo u Olešinek. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které během školního roku do družiny nechodí. Program tábora je zaměřen na tábornické dovednosti (lovení bobříků). 

Termín konání: 8. - 10.7.2013 

Cena tábora: 300 Kč

Závaznou přihlášku a poplatek 300 Kč odevzdejte prosím do 25.6.2013 ve školní družině. Těší se na vás realizační team: Ivana Řezníčková, Marta Klimešová, Hanka Hájková

A zde je plakátek. 

zveřejněno: 07.06.2013, 9:10,

Zlatá včela - oblastní kolo 2013 - výsledky

Na počátku května se v naší škole konalo oblastní kolo soutěže mladých včelařů - Zlatá včela 2013. Výsledky najdete zde:

1. kategorie

2. kategorie

Fotografie naleznete ve fotogalerii. 

zveřejněno: 03.06.2013, 9:30,

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

Fotili prarodiče, fotí vnoučata aneb Naše okolí dříve a dnes - to je název letošního závěrečného projektu žáků 9. ročníku. V průběhu projektu žáci shromáždí zajímavé fotografie z rodinných archivů a pokusí se místa na nich zobrazená zachytit dnešníma očima. Samozřejmostí bude komentář k fotografiím. A možná bude i výstava! 

zveřejněno: 27.05.2013, 11:03, js

Mmmmmaaaaaassssssssooooooooo

K nácviku čtení se některé kolegyně na 1. stupni rozhodly používat metodu splývavého čtení - více informací najdete zde: http://www.sfumato.cz/. Není třeba se bát, podívejte se na videoukázku.             

zveřejněno: 24.05.2013, 8:50, js

Konzultační odpoledne

Dne 22.5. 2013 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 13.05.2013, 9:50, js

Dny otevřených dveří

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve čtvrtek 23.5.2013 od 7.15 do 15.30

- v pátek 24.5.2013 od 7.15  do 14.30

Na shledanou!

zveřejněno: 13.05.2013, 9:49, js

Zlatá včela - oblastní kolo 2013

Místo konání: ZŠ Bobrová

Datum konánísobota 3.5.2013

Program: 9:00 hod – zahájení soutěže

                                    písemný test - 25 otázek

                                    botanika - poznávačka (20 rostlin)

                                    práce s mikroskopem - urči 5 preparátů

                                    praktické dovednosti (na demonstračním úlu)

                12:00 hod – oběd (kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot)

                13:00 hod – odjezd do Tišnova - jeskyně na Květnici, Mezinárodní                                         expozice minerálů

Soutěžící mají vše zdarma. Rodiče mohou své děti na výlet doprovodit. Hradí si pouze vstupenku na výstavu.

zveřejněno: 03.05.2013, 13:37,

Superfarmář z Podolí

Minulý týden vyslalo téměř čtyřicet škol do Žďáru nad Sázavou své reprezentanty, aby poměřili své dovednosti ve strategické hře Superfarmář. V krajském kole se jako nejúspěšnějším farmářem ukázal žák 5. ročníku naší školy Kryštof Blažek. Podolí má tak svého superfarmáře. Gratulujeme. 

zveřejněno: 03.05.2013, 11:05, js

Den Země

Vzhledem k aktuální předpovědi počasí si Den Země naše škola připomene již ve čtvrtek 18.4.2013, kdy se uskuteční tradiční akce Petmen a další doprovodné environmentální aktivity neodmyslitelně patřící ke škole hrdé na titul Ekoškola

zveřejněno: 17.04.2013, 10:31, js

Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme

Do 19.dubna budete moci v době vyučování navštívit v koridoru školy výstavu Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme. V předminulém roce se do projektu zapojili i žáci naší školy, nyní máme možnost zhlédnout výsledky práce žáků jiných škol. Výstavu tvoří působivé tabule zachycující osudy lidí, kteří se nebáli postavit bezpráví v době komunistické totality (více informací o celém projektu najdete zde).

zveřejněno: 10.04.2013, 7:11, js

Sběr elektrospotřebičů

Sběr   Elektrospotřebičů

2012/2013

Spolupráce bobrovských hasičů a dětí

Projekt „recyklujte s hasiči“ - www.recyklujteshasici.cz

 Máte staré, nepotřebné, nepoužitelné elektrospotřebiče???

Nevíte co s nimi??? Kam a komu je dát???

!!!  Máme  pro  vás  řešení  !!!

 

Sbíráme všechny druhy, typy i velikosti

 vysloužilých elektrospotřebičů

 

Učíme se chovat zodpovědně k životnímu prostředí

 a zlepšujeme prostředí naší ekoškoly.

 Dovezte spotřebiče do ZŠ Bobrová a nebo nás kontaktujte

Kontakt:  ZŠ Bobrová - 566 673 297

        nebo 739 991271 – Pavel Němec - paul.all@email.cz

zveřejněno: 09.04.2013, 13:26, pn

Plavání

pátek 12.4.2013 bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v novém bazénu ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 08.04.2013, 7:32, js

Úspěch i v krajském kole

Výborných výsledků dosáhly žákyně 9. třídy v krajském kole olympiád

Anna Pipová obsadila 9. místo v krajském kole dějepisné olympiády a Nikola Hublová se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola matematické olympiády, v níž skončila na 14. místě. Úspěchy obou dívek, které se prosadily i v konkurenci studentů a studentek víceletých gymnázií, si zaslouží poděkování, gratulaci a obdiv. 

zveřejněno: 03.04.2013, 10:32, js

Barevný den 2013

Úroveň barevného dne roste každým rokem a letos byla úplně nejvýš, nesnadná byla práce poroty, která nakonec jako vítěze určila barvu modrou. Více ve fotogalerii...

zveřejněno: 27.03.2013, 9:48, js

Kalibro 2013 - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, humanitního a přírodovědného základu, matematiky a ekonomie. Výsledky třídy, jejímž mottem je slogan Čím míň víš, tím líp spíš, najdete zde.  

zveřejněno: 21.03.2013, 10:07, js

Barevný den 2013

27. března, poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami, se uskuteční oblíbený a velkolepý BAREVNÝ DEN. Těšte se na snímky ve fotogalerii...

zveřejněno: 20.03.2013, 9:09, js

Velikonoční výstava

ZŠ Bobrová pořádá ve dnech 24.3. - 1.4. 2013 tradiční velikonoční výstavu. Zahájení výstavy je v neděli 24.3.ve 14 hodin. Téma letošní výstavy zní "Barevné Velikonoce".

Výstava bude otevřená od pondělí 25.3. do středy 27.3. v době od 7.00 do 15.30, v neděli 31.3. a v pondělí 1.4. od 14.00 do 16.00

Součástí výstavy bude unikátní sbírka kraslic paní Horké z Pohledce, která v naší škole v úterý 26.3. od 12.30 do 16.00 předvede i ukázku zdobení kraslic.

Všichni jste srdečně zváni.

zveřejněno: 20.03.2013, 9:05, zš bobrová

Okrskové kolo ve šplhu na tyči

Ve čtvrtek dne 14. března se naši nejlepší "šplhouni" zúčastnili okrskového kola ve šplhu na tyči ve Žďáru nad Sázavou. Všem gratulujeme ke skvělým výsledkům. Výsledky jsou umístěny zde:

zveřejněno: 15.03.2013, 12:40, Jana Smažilová

Školní kolo ve šplhu na tyči

Dne 8. března se konalo školní kolo šplhu na tyči. Nejúspěšnější žáci postoupili do okrskového kola ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 14.03.2013, 13:02, Jana Smažilová

Miss Družina 2013

Ve středu 13.3. se uskutečnila volba Miss družiny. Děvčata se utkala v pěti disciplínách - v představování, v otázkách z oblasti modelingu, ve volné disciplíně, v dovednostní disciplíně  a v promenádě v plavkách. 

A jak to dopadlo? 
1. místo - Barbora Dostálová z 5. třídy
2. místo - Adéla Hájková z 1. třídy
3. místo - Dana Dvořáčková z 5. třídy (vyhrála titul Miss sympatie) 

Blahopřejeme! Fotografie můžete vidět  ve fotogalerii. 

zveřejněno: 14.03.2013, 8:33,

Superfarmář ve školní družině

Ve středu 5.3.2013 se uskutečnilo školní kolo deskové hry bez desek SUPERFARMÁŘ. Turnaji předcházela třídní kola, ze kterých postoupilo celkem 20 farmářů do finále. Vyměňovali jsme ovce za králíky, či prasata za krávy, dokud nebyla farma kompletní. Pouze 4 vítězní farmáři postoupili do krajského kola, které se koná ve Žďáru nad Sázavou. Jsou to:

1. Lukáš Urbánek z 5. třídy

2. Kryštof Blažek z 5. třídy

3. Petr Smutka ze 4. třídy

4. David Bednář ze 4. třídy

Výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole. 

zveřejněno: 06.03.2013, 10:57,

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole bude dne 10. března 2013 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 06.03.2013, 8:11, js

Projekt První pomoc do škol

I v tomto školním roce se žáci 8. ročníku zapojili do projektu První pomoc do škol. Tento projekt je organizován KÚ krajem Vysočina ve spolupráci s ČČK Žďár nad Sázavou. Přednášky s praktickými ukázkami se uskutečnily 6.2. a 20.2.2013, 3.4. čeká naše žáky setkání s pracovníky záchranné služby.  

zveřejněno: 06.03.2013, 8:10, js

Dětský karneval

Naše škola uspořádá tradiční a oblíbený dětský karneval dne 3. března 2013.

K tanci bude hrát skupina YXILON z Pikárce, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 21.02.2013, 9:07, js

Výsledky olympiád

Skvělých výsledků dosáhly žákyně 9. ročníku v okresním kole vědomostních soutěží:

 • Anna Pipová obsadila v dějepisné olympiádě 5. - 6.  místo a postupuje do krajského kola
 • Nikola Hublová se v matematické olympiádě umístila na 4. - 7.místě a postupuje do krajského kola

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. 

zveřejněno: 18.02.2013, 7:39, js

Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2013/14  - zapsáno bylo 24 dětí (14 chlapců a 10 dívek),  rodiče tří dětí požádali o vyšetření školní zralosti - výsledek zápisu podle registračních čísel.     

zveřejněno: 07.02.2013, 9:42, js

1. pololetí školního roku 2012/2013

První pololetí školního roku 2012/2013 máme úspěšně za sebou a nyní se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 04.02.2013, 10:13, js

XI. ŠKOLNÍ PLES

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již XI. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 9. února 2013 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů mrazivou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Letošní novinkou je vystoupení proslulé taneční skupiny Tanzanit, která představí svou horkou novinku Django Unchained a nezapomene ani na dnes již nesmrtelnou skladbičku Hey, Joe

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 30.01.2013, 9:07, js

Vystoupení žáků dramatického kroužku

Chvíle odlehčení před rozdáváním vysvědčení by mohlo přinést vystoupení žáků navštěvujících dramatický kroužek. Ve čtvrtek 31. ledna od 10.00 předvedou v bobrovské sokolovně muzikál O dvanácti měsíčkách a poté i dramatizaci knihy Terryho Pratchetta Otec prasátek. Kdo obě představení již viděl, ví, že se máme na co těšit. 

zveřejněno: 25.01.2013, 11:13, js

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 6. února 2013 v době od 14.00 do 16.30. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 21.01.2013, 7:42, js

Testování žáků 5. a 9. ročníku

lednu - 9. ročník -  a v únoru - 5. ročník - si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého a  anglického jazyka, matematiky, ekonomického, humanitního a přírodovědného základu. 

zveřejněno: 21.01.2013, 7:39, js

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 15.1. 2013 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 08.01.2013, 11:23, js

Bruslení na Kaňovci

Nový kalendářní rok začali žáci 4. ročníku bruslením na Kaňovci.

Ledové podmínky byly skvělé a počasí nám rovněž přálo.

Doufejme, že si letošní zimu ještě zabruslíme.

Více fotografií naleznete na  http://skolabobrova.rajce.idnes.cz/

zveřejněno: 07.01.2013, 21:43, Jana Smažilová

Novoroční koledování v charitním domově

Stalo se tradicí, že naši žáci pravidelně navštěvují obyvatele charitního domova na Moravci. Tentokráte přijeli žáci 4. třídy s pohádkou Anděl Páně.

Vystoupení zpestřili Ondřej Šoustar na trubku, Ludmila Pejchalová na housle a Pavla Tulisová na zobcovou flétnu.

Všichni jsme si společně zazpívali několik koled. Společně jsme strávili dopoledne ve velmi příjemné atmosféře.

Na závěr jsme si prohlédli soukromou sbírku asi 80 betlémů paní Markové (obyvatelky domova). Děti společně umístily do největšího betléma tři krále a paní Markové zazpívaly koledu My tři králové. Za odměnu dostaly košík plný perníčků.

zveřejněno: 07.01.2013, 21:15, Jana Smažilová

Vánoční přání a PF 2013

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2013 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

Zde si můžete prohlédnout naše PF 2013.

zveřejněno: 19.12.2012, 8:12, js

Výsledek sbírky

V akci Adopce na dálku jsme na začátku prosince vybírali příspěvek na indickou dívku Shony. Celkem se podařilo vybrat 4847 Kč (žáci a žákyně přispěli  3547 Kč, zaměstnanci věnovali 1300 Kč).

Druhá předvánoční sbírka se týkala sponzorování pandy červené žijící v jihlavské ZOO. Celkem se podařilo vybrat 2455 Kč (žáci a žákyně přispěli 2105 Kč, zaměstnanci věnovali 350 Kč).

Oba obdarovaní všem štědrým dárcům převelice děkují.

zveřejněno: 14.12.2012, 9:39, js

Vánoční besídka

Žáci a žákyně ZŠ Bobrová zvou všechny rodiče a prarodiče na tradiční vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 20.prosince 2012 v 16.00 hodin v tělocvičně školy.

zveřejněno: 03.12.2012, 9:57, js

Vánoční výstava

Letos se opět uskuteční tradiční vánoční výstava - tentokrát pod názvem Andělské zvonění. Výstava bude zahájena v neděli 16.12. ve 14.00 a potrvá do pátku 21.12. Ve všední den bude otevřeno do 16.00v neděli od 14.00 do 17.00. Na výstavě si budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 03.12.2012, 9:55, js

Pozvěte k sobě Mikuláše!

Vážení rodiče,

včelařský kroužek nabízí návštěvu Mikuláše, anděla a čertů do vaší domácnosti.

Vycházíme ve středu 5.12.2012 v 17.00 hodin od ZŠ Bobrová.

Za včelaře Ivana Řezníčková, 

kontakt: tel.566 673 959, mail:zsbobrova@seznam.cz, iv.reznickova@seznam.cz 

zveřejněno: 03.12.2012, 8:01,

Mikulášská nadílka

Ej Mikuláš svatý Mikuláš po dědině ide
Těšme sa naň děcka těšme sa naň lidé
Co gdyž do dědiny za rok už nepřijde

Nebudem už museť před čertem sa schovať
Až k nám místo něho pošlú automat

Ej Mikuláš svatý Mikuláš
Eště pořáď ide …

(skupina Ciment)

Letos však svatý Mikuláš určitě přijde, neboť na středu 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 03.12.2012, 7:59, js

Bezpečná cesta do školy

Vážení rodiče,

jelikož firma Aquasys  pokračuje ve výstavbě ČOV a využívá i nadále silničku vedoucí ke škole, dovolujeme si Vás požádat, abyste svým dětem jako cestu do školy a ze školy doporučili náhradní trasu po panelové cestě pod sokolovnou.  Výrazně by se tak minimalizovala možnost úrazu Vašich dětí.

Děkujeme za spolupráci.

zveřejněno: 23.11.2012, 8:11, js

Příběhy bezpráví

V úterý 27.11.2012 se žáci 9. ročníku již po několikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni. Deváťáci zhlédnou film Hej Gusto - Z letopisů Máselné Lhoty vztahující se k období 80. let minulého století. Hostem besedy bude pan Jan Keller, signatář Charty 77, evangelický farář, který působil v Jimramově.

zveřejněno: 22.11.2012, 8:48, js

Shony Ganiga a panda červená

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je dvanáctiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Panda červená žije v ZOO Jihlava a naše škola je jejím sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je panda každý rok velmi vděčná  a při návštěvě ZOO se s ní můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 22.11.2012, 8:38, js

Týden besed

Příští týden bude v naší škole týdnem besed. Nejprve v úterý 27.11. sdružení Sananim seznámí žáky 7. a 8. ročníku s nebezpečím týkajícím se pití alkoholu a ve středu 28.11. proběhne ve všech třídách série přednášek o nakládání s odpady

zveřejněno: 22.11.2012, 8:36, js

Školní projekt ZŠ Bobrová oceněn v rakouském Hornu

Velkolepé dílo paní učitelky Jolany Tulisové a jejích deváťáků slavilo úspěch v rakouském Hornu. Na slavnostním večeru v tomto malebném dolnorakouském městečku byla Výletní naučná stezka okolím Bobrové oceněna v mezinárodní soutěži Best practice LA 21. Gratulujeme! 

Nyní jsme připraveni na návštěvu našich jižních sousedů, kteří si tuto lokální pozoruhodnost jistě nenechají ujít. Herzlich willkommen! 

zveřejněno: 14.11.2012, 8:19, js

Konzultační odpoledne

Dne 14.11. 2012 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 08.11.2012, 6:59, js

Projekt Krokus

Naše škola se zapojila do PROJEKTU KROKUS určeného žákům starším 11 let a realizovaného irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

HETI naší škole zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, které žáci a žákyně v nejbližších dnech zasadí jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Žlutá barva krokusů připomíná Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit.

V ideálních podmínkách by měly krokusy vykvést na konci ledna - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). V našich podmínkách však krokusy vykvetou později - nevadí, nezáleží na tom, kdy květinky vykvetou - důležité je, že cibulky jsou vysazeny na památku dětí zavražděných během holocaustu a že v době, kdy vykvetou, si na tyto děti vzpomeneme...

Další informace najdete na adrese: www.hetireland.org/crocus

zveřejněno: 29.10.2012, 10:12, js

Policie ČR v ZŠ Bobrová

Policie ČR v ZŠ Bobrová?

Naštěstí jen jako účastník besedy s žáky 9. ročníku - dne 23.10. se Mgr. Křoustek pokusí zvýšit právní vědomí našich deváťáků. Držíme mu palce! 

zveřejněno: 17.10.2012, 10:20, js

Exkurze

V nejbližších dnech si naši žáci užijí exkurzí:

 • 21.10. - 8. a 9. ročník - Havlíčkův Brod - po stopách Karla Havlíčka Borovského a samozřejmě také návštěva Podzimního knižního veletrhu
 • 31.10. - 6. ročník - Brno - návštěva pavilonu Anthropos
 • 31.10. - 9. ročník - Brno - Hvězdárna a planetárium Brno

zveřejněno: 17.10.2012, 10:16, js

Drakiáda - náhradní termín

V neděli 14.10.2012 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA.Věřme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude lepší než v původně plánovaném termínu (7.10.2012.)...

zveřejněno: 10.10.2012, 8:44, js

Další super úspěch!!!

Zpětný odběr elektrospotřebičů – ocenění na KÚ

Veřejnost asi nepřehlédla, že žáci naší ekoškoly již několik let pilně shromažďují malé i velké vysloužilé elektrospotřebiče, které putují do systému zpětného odběru a k recyklaci. Také letos jsme se mezi 41 zapojenými školami z Vysočiny neztratili. S celkovou váhou 3016 kg sebraných spotřebičů jsme se umístili na 3. příčce v kraji. Delegace vybraných žáků si doslova vychutnala ocenění při vyhlášení na KÚ v Jihlavě, které proběhlo 8.10.2012 (fotečky). Za vedení školy, státní ekonomiku i životní prostředí VŠEM DĚKUJEME.

zveřejněno: 09.10.2012, 8:50, TS

Výroční zpráva

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 3.10.2012. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 04.10.2012, 8:30, js

Bobr sport tour 2012/2013 zahajuje!

I v tomto školním roce mohou školáci z Bobrové i okolí ukázat své schopnosti v dlouhodobé sportovní soutěži Bobr sport tour. Prvním závodem, který jsme připravili ve čtvrtek 27. září 2012, byl běžecký cross na rozmanité šibínecké trati. Zúčastnili se sportovci z Nové Vsi, Radešínské Svratky a poprvé také ze Stražku. A výsledky? Výsledky!

zveřejněno: 02.10.2012, 11:45, TS

Úžasná zpráva

Včera jsme z KÚ Kraje Vysočina obdrželi tuto úžasnou zprávu týkající se ocenění Výletní naučné stezky okolím Bobrové: 

Vážení finalisté soutěže Přeshraniční cena.

V minulých dvou letech jste se úspěšně zapojili do krajského kola soutěže Skutek roku (2010 a 2011). Díky tomu, že Vaše projekty získaly výborné hodnocení regionální poroty, postoupili jste do mezinárodního kola soutěže.

Porota, složená ze zástupců Kraje Vysočina, Dolnorakouské zemské vlády, zástupců podnikatelské sféry, neziskového sektoru, obcí a médií, která zasedala před prázdninami v tajném hodnocení přidělila jednotlivým projektům své body. S výsledky tohoto hodnocení budete spolu s námi seznámeni na slavnostní konferenci, která se uskuteční dne 12. 11. 2012 ve večerních hodinách v rakouském městě Horn. Slavnostního předávání se zúčastní, jak zástupce Dolnorakouského zemského sněmu, tak i zástupce Rady Kraje Vysočina. Vítězné projekty obdrží ceny, které jsme s partnery našeho projektu z Dolního Rakouska připravili.

zveřejněno: 26.09.2012, 8:54, js

Drakiáda

V neděli 7.10.2012 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA. Na všechny draky se velmi těšíme a věříme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude jen to nejlepší ...

zveřejněno: 26.09.2012, 8:50, js

Divadelní představení

2. října navštíví žáci 6. a 7. ročníku divadelní představení Stvoření světa, které uvede brněnské divadlo Polárka. Více o tomto představení si můžete přečíst zde:  http://www.divadlopolarka.cz/stvoreni.php

zveřejněno: 26.09.2012, 8:46, js

Cestička do školy

Vážení rodiče,

jelikož v tomto týdnu začala firma Aquasys  pracovat na  silničce vedoucí ke škole, dovoluji si Vás požádat, abyste svým dětem jako cestu do školy a ze školy doporučili náhradní trasu po panelové cestě pod sokolovnou.  Výrazně by se tak minimalizovala možnost úrazu Vašich dětí.

Děkuji za spolupráci.

Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová  

zveřejněno: 19.09.2012, 8:37, js

Koncert

V úterý 25. září vystoupí v naší škole hudebník David Synák, člen skupiny Čankišou, o jejíž produkci si můžete udělat obrázek zde: http://www.youtube.com/watch?v=4hs1S6-BmV8&feature=related

zveřejněno: 18.09.2012, 13:00, js

Zájmové útvary ve školním roce 2012/2013

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2012/2013.

zveřejněno: 18.09.2012, 12:58, js

Provoz školní knihovny

Školní knihovna je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 14.09.2012, 10:52, js

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pro rodiče: úterý 12.45 - 13.30

pro děti: středa 12.20 - 12.40 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: středa 12.30 - 13.30

pro rodiče: středa  12.30 - 13.30  (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 10.09.2012, 13:49, js

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 10. - 11. září 2012 se v rekreačním zařízení Yukon poblíž Tří Studní uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu. Na kurz doprovodí žáky pan učitel Němec a paní učitelka Strnadová.

zveřejněno: 03.09.2012, 8:30, js

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pondělí 10. září. 

zveřejněno: 03.09.2012, 8:23,

Školní rok 2012/2013

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v pondělí 3. září 2012 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 27. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 21.08.2012, 9:36, js

Prázdniny

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 28.06.2012, 8:03, js

Konec školního roku - statistika

Druhé pololetí školního roku 2011/2012 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.  

zveřejněno: 28.06.2012, 8:02, js

Testy SCIO - ocenění pro naše žákyně

Jana Melicharová a Tereza Borkovcová, žákyně 7. třídy, dosáhly nejlepšího výsledku v Kraji Vysočina v testování klíčových kompetencí žáků šestých a sedmých tříd základních škol a víceletých gymnázií. Blahopřejeme.

zveřejněno: 26.06.2012, 12:39, js

Schůzka s projektantem

V úterý 26. června v 15 hodin se žáci naší školy sejdou s projektantem, kterému slavnostně předají  školní mapu. A děti převezmou koběžky, které byly zakoupeny z grantu Bezpečně do školy.

http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_doprava/images/2010/loga/logo_na_web_2010.jpg

http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/napcz_doprava/images/2010/loga/logo-axa-obdelnik.jpg

zveřejněno: 21.06.2012, 21:57, Jana Smažilová

Pohádkový les

Ve středu 27.6.2012 se les na Šibínku promění v LES POHÁDKOVÝ.  Pro žáky 1. stupně a pro děti z mateřské školy si tuto tradiční a oblíbenou akci připravili žáci a žákyně 9. ročníku. 

zveřejněno: 19.06.2012, 10:00, js

Požární cvičení

V pondělí 25.6.2012 se uskuteční cvičná evakuace. Po evakuaci se žáci přemístí k rybníku Kaňovci, kde ve spolupráci s SDH Bobrová proběhne cvičení PO

zveřejněno: 19.06.2012, 9:58, js

Divadelní odpoledne

Dovolujeme si vás pozvat na divadelní odpoledne, které se uskuteční dne22.6.2012 od 17.00 v bobrovské sokolovně.

Na programu bude netradiční verze pohádky o Karkulce - ČERVENÁ KARKULKA 2.0 - v podání dětí z dramatického kroužku. Po krátké přestávce pak vystoupí žáci a žákyně 9. třídy a předvedou hororový příběh o Krumovi, jenž vychází z úspěšné knižní předlohy POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE. 

Obě představení vám nabídnou nezapomenutelný zážitek. Opravdu.

zveřejněno: 13.06.2012, 9:07, js

Seiferos - dravci a sovy

Pohlazení výra, přílet dravce na ruku nebo lov "supersokola" - to je malá ochutnávka toho, co nabídl zúčastněným výukový program společnosti Seiferos. Po zajímavém povídání byli žáci úspěšní v malém kvízu odměněni možností zkusit roli sokolníka na vlastní kůži. Určitě největší zážitek si odnáší Martina z devítky ... Více ve fotogalerii. 

zveřejněno: 12.06.2012, 11:32, TS

Výsledky sportovní akce - atletický víceboj

Se zpožděním, ALE PŘECE vyvěšuji výsledky ATLETICKÉHO VÍCEBOJE – další části etapové sportovní soutěže Bobr sport tour. Klání ve sprintu na 60 metrů, hodu plným míčem a trojskoku se zúčastnila většina našich žáků, svoje nadané sportovce vyslala také ZŠ Rad. Svratka a ZŠ Nová Ves. Všichni byli za snahu odměněni sladkou drobností, vítězové pak obdrželi diplom a hmotnější pamlsek – za darování těchto dobrot děkujeme novému partnerovi školního sportu Luďkovi Russovi. Výsledky najdete ZDE.

zveřejněno: 08.06.2012, 11:44, TS

Dny otevřených dveří 2012

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve čtvrtek 31.5.2012 od 7.15 do 14.30

- v pátek 1.6.2012 od 7.15  do 11.50

- v sobotu 2.6.2012 od 14.00 do 16.00

Na shledanou!

zveřejněno: 28.05.2012, 9:40, js

SCIO - finanční gramotnost a klíčové kompetence

Na úspěšné výsledky v testech čtenářských dovedností navázali žáci a žákyně 8. ročníku a v testu finanční gramotnosti dosáhli špičkového výsledku, který je zařadil mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. 

Žáci a žákyně 7. ročníku uspěli v testech klíčových kompetencí jen průměrně, v lepším světle se prezentovali v dotazníkové části testu (zejména v oblasti sociálních dovedností, ekologického chování a tolerance k ostatním). 

zveřejněno: 28.05.2012, 9:38, js

Skutek roku - ocenění výletní naučné stezky okolím Bobrové

Pan Josef  Loveček z Krajského úřadu Kraje Vysočina nám oznámil:

"Váš projekt vybudování výletní naučné stezky okolím Bobrové v délce 22 km, s různými zastaveními, na kterých jsou umístěny informační tabule s fotografiemi a popisem (některá ze stanovišť jsou zcela unikátní a svým významem dalece přesahují hranice regionu), byl vybrán  odbornou komisí v soutěži Skutek roku 2011."  

Slavnostní vyhlášení se uskuteční 4. června 2012 na zámku v Náměšti nad Oslavou.

zveřejněno: 23.05.2012, 7:52, js

Oranžový pětiboj

I naše škola se zapojila od soutěže pořádané firmou ČEZ a nazvané Oranžový pětiboj. Děti na obou stupních soutěžily ve skoku do dálky z místa, člunkovém běhu, hodu na koš (hodu na čtverec), skocích přes lavičku a račí chůzi. 

Výsledky najdete ZDE. 

zveřejněno: 18.05.2012, 9:27, js

Konzultační odpoledne

Dne 21.5. 2012 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

- od 14.50 se v učebně přírodopisu koná informační schůzka k projektu Bezpečně do školy  (pro zájemce z řad rodičů)

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 15.05.2012, 8:12, js

Stopy totality - vernisáž výstavy

Dovolte nám, abychom vás pozvali na vernisáž výstavy Stopy totality. Vernisáž se uskuteční dne 15. května 2012 ve 13.00,  výstava pak potrvá do 5. června 2012. Během vernisáže bude slavnostně odhalen panel, jenž je výsledkem práce loňských deváťáků, kteří na projektu pracovali v rámci své závěrečné práce. 

Pokud vás zajímají osudy vašich spoluobčanů, nenechte si výstavu ujít. 

Další informace najdete zde: http://www.stopytotality.org/

zveřejněno: 12.05.2012, 10:02, js

Gratulanti

10. května vyrazili žáci 3. třídy popřát obyvatelkám Charitního domova Moravec ke Dnu matek. Za krásného dne jsme prošli kvetoucím parkem, kde kromě magnólií, rododendronů kvetly i azalky. Opravdová nádhera. Děti si zahrály poznávačku stromů a zopakovaly si všechno to, co se naučily v prvouce.

Babičky nás čekaly venku před domovem. Zůstali jsme venku a v krásném slunečném dnu jsme si zazpívali několik lidových písní, děti zarecitovaly,  Liduška Pejchalová zahrála na housličky Allegreto, Pavlínka Tulisová na zobcovou flétnu Když jsem jel do Prahy... a  celé vystoupení zakončil Jára Malý na klarinet.

Ke zpěvu dětí se přidaly i babičky, setkání bylo velmi příjemné a pro obě strany velmi přínosné.

Nezbývá jen napsat slova otce Hanuše, který citoval svého profesora z teologie: " Duševní nemoc začíná, když člověk ztrácí smysl pro krásu."

Proto je třeba v dětech i dospělých pěstovat vztah k písním a poezii.

Fotografie z této akce naleznete na www. rajce. cz zs bobrova

zveřejněno: 11.05.2012, 17:01, Jana Smažilová

Scio - čtenářské dovednosti - 2012

Velmi dobrých až vynikajících výsledků dosáhli žáci 8. a 9. ročníku v testech SCIO. Předmětem testování byly čtenářské dovednosti žáků základních škol a gymnázií. Výsledky testování najdete ZDE. 

zveřejněno: 10.05.2012, 13:41, js

Zlatá včela - výsledky oblastního kola

Výsledky oblastního kola včelařské soutěže Zlatá včela najdete ZDE.

zveřejněno: 04.05.2012, 10:47,

Motýli ze zkumavky

O zajímavém projektu školní družiny si můžete přečíst zde: MOTÝLI ZE ZKUMAVKY

zveřejněno: 03.05.2012, 7:11,

Oranžový pětiboj

V pátek 27.4. se tělocvična stala dějištěm urputných závodů.

Celý první stupeň se převlékl do sportovního a počal soutěžit v Oranžovém pětiboji, jehož partnerem je  ČEZ.

Soutěžilo se v 5 disciplínách:

-skok do dálky z místa

-přeskoky lavičky

-člunkový běh

-hod na cíl

-račí závody

Děti se již 3 týdny pečlivě připravovaly na chodbách školy, kde byla jednotlivá stanovište vytýčena.

Nyní musíme jen trpělivě čekat na vyhodnocení výsledků.

Celá akce byla velmi vydařená, děti odcházely s úsměvem a únavou ve tváři.

zveřejněno: 27.04.2012, 13:56, Jana Smažilová

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí 30.4.2012 bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 23.04.2012, 7:54, js

Zlatá včela - oblastní kolo 2012

Místo konání: ZŠ Bobrová

Datum konání:  sobota 28.4.2012

Program: 9:00 hod – zahájení soutěže

                                    písemný test - 30 otázek

                                    botanika - poznávačka 20 rostlin

                                    práce s mikroskopem - urči 5 preparátů

                                    praktické dovednosti (na demonstračním úlu)

                12:00 hod – oběd (kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot)

                13:00 hod – odjezd do JUNGLE PARKU, Brno - Výstaviště

Soutěžící mají vše zdarma. Rodiče mohou své děti na výlet doprovodit. Hradí si pouze vstupenku.

zveřejněno: 13.04.2012, 13:47,

Den Země

Tento významný den oslaví naše ekoškola v pátek 20.4.2012. Bližší informace naleznete v příslušné rubrice. 

zveřejněno: 13.04.2012, 13:43, js

Barevný den 2012 II

...a fotografie z dnešního dne jsou již ve FOTOGALERII! 

zveřejněno: 04.04.2012, 9:56, js

Barevný den 2012

4. dubna, poslední vyučovací den před velikonočními prázdninami, se uskuteční oblíbený a velkolepý BAREVNÝ DEN. Těšte se na snímky ve fotogalerii...

zveřejněno: 26.03.2012, 9:41, js

Velikonoční výstava

Chcete-li se příjemně jarně naladit, pak neopomeňte navštívit  tradiční velikonoční výstavu, která se koná v koridoru ZŠ Bobrová od 1.4.2012 (zahájení proběhne ve 14.00) do 8.4.2012. Všichni jste srdečně zváni. 

zveřejněno: 26.03.2012, 9:38, js

Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013

V uplynulých dnech si žáci a jejich rodiče mohli vybrat z nabídky volitelných předmětů na školní rok 2012/2013Zde je přehled vybraných volitelných předmětů.

zveřejněno: 21.03.2012, 7:39, js

Prázdninová angličtina s rodilým mluvčím

Vážení rodiče a studenti,

již 5. rok se v prostorách školy uskuteční oblíbený

 

prázdninový kurz angličtiny s rodilými mluvčími.

 

Jedná se o tzv. příměstský tábor, to znamená že děti se stravují a spí doma a do školy docházejí jen na program (asi od 9 do 2, dvakrát týdně do 5 hodin). Cena je ve srovnání s klasickými tábory s angličtinou o polovinu nižší při zachování stejného počtu hodin angličtiny. Výuku zajišťují kvalifikovaní lektoři z anglicky mluvících zemí (USA, Kanada, Austrálie). V letošním roce výuku zaštítí jazyková škola TANDEM z Prahy, se kterou již máme vynikající zkušenosti. Výuka probíhá v pohodové atmosféře převážně formou her a soutěží.

Máme ještě 3 - 5 volných míst, pokud byste měli zájem, kontaktujte Jolanu Tulisovou (jolanatulisova@seznam.cz).

           

TERMÍN:          9. – 13. 7. 2012

MÍSTO:            ZŠ BOBROVÁ

CENA:             2 000,-Kč

PRO KOHO:     pro žáky 6.- 9. třídy ZŠ Bobrová a jejich příbuzné a kamarády, pro bývalé žáky školy, pro žáky spřátelených okolních škol 

 

zveřejněno: 19.03.2012, 15:39, JT

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová  i na naší škole byla dne 10. března 2012 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 14.03.2012, 9:15, js

Dětský karneval

11. března 2012 se sokolovna stala dějištěm tradičního dětského karnevalu. Jako obvykle byla připravena bohatá tombola, kterou jsme mohli pořídit díky štědrosti sponzorů. Přispěli nám obecní úřad Bobrová, Bobrůvka, Mirošov, Moravec, Radešín, fotbalisti , hasiči, myslivci a rodiče. Všem patří velký dík.

Krásným maskám a jejich doprovodu hrála nám již dobře známá skupina hudebníků z Pikárce YXILON.

Atmosféra byla skvělá. Příští rok snad opět na parketu.

Fotografie naleznete na www. rajce.net, skolabobrova

zveřejněno: 12.03.2012, 13:52, Jana Smažilová

Kalibro - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, matematiky, ekonomie, přírodovědného a humanitního základu. Zde si můžete prohlédnout výsledky našich žáků: 

zveřejněno: 05.03.2012, 13:45, js

Projekt První pomoc do škol

I v tomto školním roce se žáci 8. ročníku zapojí do projektu První pomoc do škol. Tento projekt je organizován KÚ krajem Vysočina ve spolupráci s ČČK Žďár nad Sázavou. Přednášky s praktickými ukázkami se uskuteční 12.3. a 26.3.2012.

zveřejněno: 05.03.2012, 12:17, js

Bobr sport tour - běh na lyžích 2012

I když tomu první polovina zimy neodpovídala, přece přišla sněhová nadílka a mohli jsme zvažovat konání lyžařské etapy závodu Bobr sport tour. Závod v běhu na lyžích jsme odstartovali ve čtvrtek 16.2.2012, kdy závodili pouze žáci ZŠ Bobrová. Sportovce z okolních škol zbrzdila kalamitní situace na silnicích a proto odjeli závod až v náhradním termínu 21.2.2012. Nakonec se prezentovalo 62 lyžníků, jejichž výsledky si můžete prohlédnout ZDE.

zveřejněno: 24.02.2012, 11:23, TS

Dětský karneval

Naše škola uspořádá tradiční dětský karneval dne 11. března 2012.

K tanci bude hrát skupina YXILON z Pikárce, připraveno bude občerstvení a bohatá tombola. Žáci z 8. ročníku se postarají o soutěže.

Na všechny maskované i nemaskované účastníky se těší pořadatelé.

zveřejněno: 13.02.2012, 8:58, Jana Smažilová

Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2012/13  - zapsáno bylo 17 dětí (11 chlapců a 6 dívek),  rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, maminka jednoho dítěte požádala o zápis v náhradním termínu (nemoc).                                                                                                                                          Výsledek zápisu dle registračních čísel   

zveřejněno: 09.02.2012, 9:57, js

Výsledky 1. pololetí

První pololetí školního roku 2011/2012 máme úspěšně za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem) a celkovou statistiku tříd za první pololetí. 

zveřejněno: 06.02.2012, 15:15, js

Den netradiční výuky

V úterý 31.1. se uskutečnil tradiční Den netradiční výuky. Tento den byl odměnou našim žákům za jejich zodpovědný přístup k plnění školních povinností a za jejich soustavnou péči o vzhled školy.

31.1. tedy neplatil obvyklý rozvrh, ale 4 dopolední hodiny žáci strávili v semináři podle vlastního výběru. Nabídka seminářů: Kin ball, Výroba krasohledu, Codex krále Haralda, Výzdoba relaxační třídy, Desková hra Ekopolis, Výroba polštářků, Hry se slovy.

 Pátou hodinu pak bylo rozdáno  vysvědčení.

zveřejněno: 06.02.2012, 14:19, js

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 8. února 2012 v době od 14.00 do 16.30. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 30.01.2012, 7:34, js

X. školní ples ZŠ Bobrová

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již X. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 4. února 2012 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této opravdu znamenité a věkovité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů mrazivou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy, proto neváhejte a přijďte v hojném počtu. 

zveřejněno: 30.01.2012, 7:33, js

Recitační soutěž

26. ledna 2012 se sešli žáci 1. stupně ve školní družině. Kde se konalo tradiční školní kolo recitační soutěže.

Celý pořad moderovala Míša Vrbková.

Soutěž provázelo napětí a tréma z vystoupení před porotou a spolužáky. Básně různé obtížnosti byly předneseny  procítěně, jindy zase rychle, aby to měl soutěžící za sebou. Porota vyhodnotila ty nejlepší.

Výsledky:

1. kategorie:

1. Vojtěch Nepřil 1. třída

2. Barbora Stupková 1. třída

3. Vojtěch Smetana 1. třída

2. kategorie:

1. Metoděj Vykydal 2. třída

2. Ludmila Pejchalová 3. třída

3. Iveta Janíčková 2. třída

3. kategorie:

1. Milada Nepeřilová 4. třída

2. Ludmila Roháčková 4. třída

3. Michaela Pechová 4. třída

Soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme k postupu do okrskového kola recitační soutěže v Novém Městě na Moravě.

Fotografie ze soutěže budou umístěny na internetový prohlížeč www.rajce.cz

zveřejněno: 26.01.2012, 13:50, Jana Smažilová

Testování žáků pátých a devátých tříd

lednu - 9. ročník -  a v únoru - 5. ročník - si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého a  anglického jazyka, matematiky, ekonomického, humanitního a přírodovědného základu. 

zveřejněno: 16.01.2012, 12:09, js

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 10.1. 2012 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 04.01.2012, 7:37, js

Internetový prohlížeč

Vážení rodiče a přátelé školy, jistě máte zájem si prohlédnout fotografie ze školních akcí. Naše škola si zřídila svůj účet na www.rajce.cz.

Do vyhledávače zadáte http://skolabobrova.rajce.idnes.cz/  a můžete si prohlédnou fotografie ze školních akcí.

zveřejněno: 02.01.2012, 20:19, Jana Smažilová

Vzpomínka na vánoční besídku

21. prosince 2011 navštívili naší školu rodiče a prarodiče, aby se podívali na umělecké výkony svých dětí. Každoročně učitelky 1. stupně se svými žáky nacvičí vystoupení. 

1. a 2. třída nás společně provedla celým rokem a zastavili se až v prosinci s kaprem v ruce.

3. třída přiblížila příběh narození Ježíška.

4. třída nás zavedla do Perníkové chaloupky trochu jinak.

5. třída celou besídku moderovala a vyplňovala pauzy reklamou.

Druhý den besídku 1. stupně obohatili i žáci 2. stupně. Škoda, že nevystupovali na besídce pro veřejnost. Některá vystoupení byla opravdu zdařilá.

zveřejněno: 02.01.2012, 19:19, Jana Smažilová

PF 2012

Radostné a pokojné Vánoce a v roce 2012 jen vše dobré přejí čtenářům těchto stránek žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PF 2012

zveřejněno: 19.12.2011, 7:41, zt + js

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

jelikož v tomto týdnu začala firma Aquasys  používat silničku ke škole jako komunikaci vedoucí ke stavbě čističky odpadních vod, dovoluji si Vás požádat, abyste svým dětem jako cestu do školy a ze školy doporučili náhradní trasu po panelové cestě pod sokolovnou.  Výrazně by se tak minimalizovala možnost úrazu Vašich dětí.

Děkuji za spolupráci.

Jaroslav Strnad, ředitel ZŠ Bobrová  

zveřejněno: 14.12.2011, 13:20, js

Výsledek předvánoční sbírky

V akci Adopce na dálku jsme na začátku prosince vybírali příspěvek na indickou dívku Shony. Celkem se podařilo vybrat 3913 Kč (žáci a žákyně přispěli  3233 Kč, zaměstnanci věnovali 680 Kč).

Druhá předvánoční sbírka se týkala sponzorování pandy červené žijící v jihlavské ZOO. Celkem se podařilo vybrat 2197 Kč (žáci a žákyně přispěli 1997 Kč, zaměstnanci věnovali 200 Kč).

Oba obdarovaní všem štědrým dárcům převelice děkují.

zveřejněno: 12.12.2011, 8:01, js

Vánoční besídka

Žáci a žákyně ZŠ Bobrová zvou všechny rodiče a prarodiče na tradiční vánoční besídku, která se koná ve středu 21.prosince 2011 v 15.30 hodin v tělocvičně školy.

zveřejněno: 08.12.2011, 14:24, js

Mikulášská nadílka

Čerti jdou, čerti jdou

kecky maj obutý

čerti jdou, čerti jdou

kabáty zapnutý

knoflíky stříbrný

popelem vyleštěný

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

 

Ctihodní křesťané

bezbožní i pohané

Nový rok zas je tu

anděl zvednul trumpetu

jaképak divení

je tu doba sklízení

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

Čerti jdou, čerti jdou

nůše maj proutěný

dušema nabitý

skoro se tam nevejdou

Tak ahóóój - za rok zas

až se vrátí sklizně čas

čerti jdou, čerti jdou

spokojeně brumlají

 

Brumlají....

(skupina Znouzectnost)

Doba letošního sklízení (a nadělování) se nezadržitelně blíží, neboť na pondělí 5.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 30.11.2011, 10:19, js

Návštěva žáků 3. třídy v Charitním domově na Moravci

Žáci 3. třídy vystoupili  před obyvateli Charitního domova na Moravci s pásmem básniček a písní s podzimní a adventní tématikou.

Vystoupení třídy obohatili hrou Jára Malý  na klarinet a Liduška Pejchalová na housle.

Vystoupení bylo zpestřením života v domově.

zveřejněno: 29.11.2011, 13:18, Jana Smažilová

Shony Ganiga a panda červená

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je jedenáctiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Panda červená žije v ZOO Jihlava a naše škola je jejím sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je panda každý rok velmi vděčná  a při návštěvě ZOO se s ní můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 25.11.2011, 11:40, js

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pátek 18.11.2011 bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 07.11.2011, 7:41, JS

Konzultační odpoledne

Dne 16.11. 2011 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 07.11.2011, 7:38, JS

Okresní knihovna a Festival vzdělávání

V okresní knihovně už dlouho nikdo nebyl denní světlo střídá tma a černou tmu střídá zas světlo denní pomalu přibývá prach...

Vypsaná fiXa

Výše uvedená slova o žďárské knihovně určitě neplatí, o čemž se mohou přesvědčit žáci a žákyně 8. ročníku, kteří 10.11. okresní knihovnu navštíví. 

Otázky týkající se vlastní budoucnosti pak budou řešit s pomocí Festivalu vzdělávání, který jim může napovědět, jakou střední školu si mají vybrat...

zveřejněno: 07.11.2011, 7:36, JS

Drakiáda 2011

Vysvitlo sluníčko, zafoukal vítr, ideální podmínky však trochu kazilo mrazivé počasí. To ale nezabránilo drakům v jejich tanečním reji po obloze. Nejvýše vzlétl drak chlapcům Svatoňovým, druhé místo obsadila Esterka Hlávková a třetí místo patřilo Jiřímu Blahovi s doma vyrobeným drakem.

A nezapomeňte se podívat do Fotogalerie

zveřejněno: 17.10.2011, 11:04, JK

Týden exkurzí

V probíhajícím týdnu si naši žáci užijí exkurzí:

 • 18.10. - 7. a 8. ročník - SEV Chaloupky - program Pouští a pralesem
 • 20.10. - 6. ročník - SEV Krátká - program Lovci pokladů
 • 21.10. - 8. ročník - Havlíčkův Brod - po stopách Karla Havlíčka Borovského a samozřejmě také návštěva Podzimního knižního veletrhu

zveřejněno: 17.10.2011, 10:04, JS

Výsledky sportovní akce - Běžecký cross

Pozdě (, ale přece!) vyvěšuji výsledky běžeckého krosu, který proběhl jako závod etapové soutěže Bobr sport tour 2011/12 již koncem září. Výsledky závodníků v jednotlivých kategoriích najdete ZDE...

zveřejněno: 17.10.2011, 9:16, TS

Koncert klasické hudby

Na pondělí 17.10.2011 jsme pro žáky a žákyně 2. stupně připravili koncert z děl velikánů světové hudby. Zazní rovněž ukázky skladeb rodáků z Vysočiny 18. století. Skladby mistrů uslyšíme v podání violisty Karla Plocka a violoncellisty Jana Škrdlíka. 

zveřejněno: 11.10.2011, 9:07, JS

Drakiáda

V neděli 16.10.2011 se na kopci zvaném Kóta bude konat tradiční DRAKIÁDA. Věřme, že vítr bude vát příznivý a počasí bude lepší než v původně plánovaném termínu (9.10.2011.)...

zveřejněno: 07.10.2011, 9:55, JS

Stopy totality

Ve školním roce 2010/2011 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojili do školního vzdělávacího projektu Stopy totality http://www.stopytotality.org/ - a zpracovali životní osudy dvou mužů, kteří byli v 50. letech minulého století pronásledováni tehdejším vládnoucím režimem. 

Zde si můžete přečíst příběh pana Antonína Havelky. 

Zde si můžete přečíst příběh pana Jiřího Šoustara. 

zveřejněno: 07.10.2011, 9:20, JS

Výroční zpráva o činnosti školy

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Přejeme pěkné počtení. 

zveřejněno: 03.10.2011, 15:28, JS

Začátek divadelní sezóny

Ve čtvrtek 13.10. zahájí žáci a žákyně 1. stupně letošní divadelní sezónu a v rámci Dětského divadelního předplatného navštíví ve žďárském DK představení Jak morčata pekla bábovku.

zveřejněno: 03.10.2011, 11:06, JS

ZŠ Bobrová - pilotní škola kin-ballu

Zásluhou paní učitelky Jany Smažilové, která přijela infikována kinballovým virem ze školení v Olomouci, se naše škola zařadila mezi pilotní školy kin-ballu. Více informací o tomto pozoruhodném sportu najdete na http://www.kin-ball.cz/  a pěkná videa si můžete prohlédnout na  http://www.youtube.com/results?search_query=kin+ball&aq=f

zveřejněno: 29.09.2011, 14:24, JS

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pro rodiče: čtvrtek 14.30 - 15.30

pro děti: čtvrtek 12.20 - 12.45 (ostatní dle domluvy)

Konzultační hodiny metodičky prevence:

pro děti: úterý 12.15 - 12.45

pro rodiče: úterý 14.00 - 14.30 (ostatní dle domluvy)

zveřejněno: 16.09.2011, 10:15, JS

Provoz školní knihovny

Školní knihovna je otevřena v pondělí a ve středu od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 16.09.2011, 9:36, JS

Zájmové útvary ve školním roce 2011/2012

V sekci Předměty a podkategorii Zájmové útvary byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2011/2012.

zveřejněno: 16.09.2011, 8:43, JS

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 7. - 9. září 2011 se v rekreačním zařízení Yukon poblíž Tří Studní uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu. Na kurz doprovodí žáky paní učitelky Tulisová a Strnadová.

zveřejněno: 03.09.2011, 9:04, JS

Nové dokumenty

V záložce Dokumenty najdete učební plán na školní  rok 2011/2012, aktualizovaný školní řád a nejnovější verzi školního vzdělávacího programu.

zveřejněno: 03.09.2011, 9:00, JS

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně. O přihlášky mohou žáci požádat své třídní učitele a vyplněné od rodičů je přinést zpět nejpozději do pátku 9. září. 

zveřejněno: 30.08.2011, 11:19, Zdeněk Šorm

Začátek školního roku 2011/2012

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 2011 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni rodiče žáků a žákyň všech ročníků.

Od 22. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.

zveřejněno: 22.08.2011, 9:41, JS

Potvrzení o studiu

Od 22. srpna v době od 9.00 do 11.00 vydáváme v ředitelně či na sekretariátu potvrzení o studiu

zveřejněno: 22.08.2011, 9:39, JS

Bobr sport tour 2010/2011 - celkové výsledky

V průběhu školního roku 2010/11 jsme pro děti zorganizovali 3 závody etapové sportovní soutěže Bobr sport tour. Bohužel sněhové podmínky opět nepřály realizaci závodu v běhu na lyžích. Do sportovního zápolení se zapojilo celkem 165 sportsmanů (kromě naší školy také ZŠ Nová Ves, ZŠ R. Svratka a ZŠ Moravec). Poslední závod na horských kolech dopadl takto. A zde již můžete prohlížet celkové výsledky. Sportu ZDAR.

zveřejněno: 30.06.2011, 10:24, TS

Prázdniny

Školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 29.06.2011, 9:08, JS

Obhajoba titulu Ekoškola - žáci v Senátu

V roce 2009 získala ZŠ Bobrová za své snažení v oblasi environmentálního vzdělávání a osvěty mezinárodní titul Eco-school (Ekoškola). Po dvou letech další práce žáků a jejich učitelů se podařilo obstát v náročném auditu a obhájit prestižní titul. Slavnostního předání certifikátu, které se konalo ve čtvrtek 23. června v pražském Valdštejnském paláci, se zúčastnili zástupci ekotýmu naší školy. Po gratulaci ministra životního prostředí Mgr. Tomáše Chalupy si žáci vychutnali prohlídku krásného paláce.

zveřejněno: 24.06.2011, 14:45, TS

Druhé pololetí školního roku 2010/2011

Druhé pololetí školního roku 2011/2011 již máme téměř za sebou a vy se nyní můžete podívat na trochu statistiky - TOP 21 (nejlepší žáci 2. stupně) a celkový přehled prospěchu v aktuálním pololetí.

zveřejněno: 24.06.2011, 11:00, JS

Pohádkový les

Ve středu 29.6.2011 se les na Šibínku promění v LES POHÁDKOVÝ.  Pro žáky 1. stupně a pro děti z mateřské školy si tuto tradiční a oblíbenou akci připravili žáci a žákyně 9. ročníku. 

zveřejněno: 20.06.2011, 12:09, JS

Dopravní výchova

Ve dnech 21. a 22.6. 2011 se uskuteční každoroční projekt žáků 9. ročníku - Bezpečně na silnici. Pětičlenné skupiny deváťáků se ujmou svých mladších spolužáků z prvního stupně a v teoretické části projektu je seznámí s dopravními značkami, pravidly první pomoci a silničního provozu.

V průběhu druhého dne se již proškolení malí cyklisté  mohou stát účastníky silničního provozu. Ne však toho skutečného, ale jen na simulovaném dopravním hřišti před budovou městyse. 

zveřejněno: 20.06.2011, 12:06, jasma

Požární cvičení

V úterý 28.6.2011 se uskuteční cvičná evakuace. Po evakuaci se žáci přemístí k rybníku Kaňovci, kde ve spolupráci s SDH Bobrová proběhne cvičení PO. Součástí cvičení bude i nácvik poskytování první pomoci pod lektorským dohledem zkušené záchranářky slečny Veroniky Horové.

zveřejněno: 20.06.2011, 11:58, JS

Nové fotky!

Do FOTOGALERIE byly přidány fotografie z realizace NAUČNÉ VÝLETNÍ STEZKY OKOLÍM BOBROVÉ a z jejího slavnostního otevření. Podívejte se.

zveřejněno: 14.06.2011, 12:16, JS

Fotografování tříd

Dne 20. 6. 2011 proběhne fotografování tříd. Po loňské dobré zkušenosti jsme i letos  vybrali mladého a talentovaného fotografa Petra Uchytila. 

zveřejněno: 14.06.2011, 11:01, JS

Otevření VNS okolím Bobrové II

Vážení přátelé, kamarádi, turisté,

již se to nezadržitelně blíží  -  v sobotu 4.6.2011 ve 14.00 bude před kostelem sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové slavnostně otevřena Výletní naučná stezka okolím Bobrové! 

více informací najdete zde

zveřejněno: 01.06.2011, 7:47, JS

Testy SCIO v 7. ročníku

Po 5., 8. a 9. ročníku byla testována také 7. třída. Testy Stonožka nejprve zjistily studijní předpoklady jednotlivých žáků a poté prověřily jejich znalosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky. V obou předmětech dosáhli naši žáci a žákyně znamenitých výsledků.

zveřejněno: 25.05.2011, 8:38, JS

Bobr sport tour - atletický trojboj

V pátek 20. května proběhla na bobrovském fotbalovém hřišti další sportovní soutěž pořádaná naší školou - ATLETICKÝ TROJBOJ, který je součástí etapové akce Bobr sport tour. Za krásného počasí a účasti sportovců ze ZŠ Nová Ves, ZŠ Radešínská Svratka a ZŠ Moravec vše dopadlo takto: výsledky

zveřejněno: 24.05.2011, 14:52, TS

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

Jak se již stalo tradicí, po úspěšném složení přijímacích zkoušek čeká žáky 9. ročníku práce na závěrečném projektu.  Letošní projekt je věnován orální historii a bádání deváťáků se orientuje dvěma směry. 1. skupina zjišťuje, jak si hráli naši předkové, a výsledkem její práce bude sborník zapomenutých  či polozapomenutých her. 2. skupina pátrá po osudech spoluobčanů, kteří byli v 50. letech minulého století oběťmi totalitního režimu (více o projektu najdete zde). 

zveřejněno: 23.05.2011, 9:41, JS

Den dětí

V úterý 31.5.2011 pořádá ZŠ Bobrová Dětský den. Na programu bude skákací hrad, trampolína a soutěže, nebude chybět ani občerstvení. Rádi u nás přivítáme návštěvníky z okolních málotřídních a mateřských škol.

zveřejněno: 23.05.2011, 9:32, JS

Konzultační odpoledne

Dne 17.5. 2011 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 10.05.2011, 13:26, JS

Scio - čtenářské dovednosti

Po testech Kalibro a po testech klíčových kompetencí si žáci 8. a 9. ročníku vyzkoušeli další novinku - firmou Scio vypracované testy čtenářských dovedností. A výsledky najdete zde.

zveřejněno: 09.05.2011, 9:45, JS

Exkurze - Po stopách odpadu

6. a 7. třída se 10. 5. vypraví na expedici Po stopách odpadu. Navštíví třídírnu firmy Odas, skládku v Ronově a Veselíčko, kde se rozebírají staré elektrospotřebiče.

zveřejněno: 06.05.2011, 17:41, JT

Zmařené osudy

V úterý 10.5. navštíví žáci 9. ročníku výstavu Zmařené osudy. Výstava se koná v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě a je věnována památce nedožitých 80. narozenin Hany Brady. Součástí exkurze bude i program Efekt přihlížejícího a projekce filmu Brundibár. Více informací o výstavě najdete na adrese: www.osudy.estranky.cz

zveřejněno: 05.05.2011, 8:07, JS

Preventan CUP

28. dubna 2011 se výběr žáků a žákyň ze 4. a 5. tříd zúčastnil okresního kola ve vybíjené smíšených družstev. Reprezentanti ZŠ Bobrová nezklamali - výsledky najdete zde.

zveřejněno: 05.05.2011, 7:57, JS

Otevření VNS okolím Bobrové

Vážení přátelé, kamarádi, turisté,

v sobotu 4.6.2011 ve 14.00 bude slavnostně otevřena Výletní naučná stezka okolím Bobrové. Další informace najdete zde.

zveřejněno: 02.05.2011, 12:50, JT

Návštěva

Ve středu 27. dubna se druháci vydali do místní MŠ, která slaví významné výročí.

Paní učitelky společně s dětmi  zrealizovaly krásnou výstavu. Na které jsme všichni měli co obdivovat.

Školce přejeme hodně šikovných dětí a paní učitelky ať neopouští jejich  kreativita.

zveřejněno: 27.04.2011, 15:04, Smažilová Jana

Stonožka - testy SCIO - klíčové kompetence

V březnu tohoto roku si žáci a žákyně 8.ročníku vyzkoušeli testy Stonožka vypracované firmou Scio. Cílem testů bylo zjistit, jak si žáci osmých ročníků osvojují klíčové kompetence. Ty jsou definovány jako "souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti". Stejně jako v testech Kalibro i v této novince naše děti potvrdily dobré jméno ZŠ Bobrová a dosáhly výsledku lepšího než 80% zúčastněných škol

zveřejněno: 27.04.2011, 14:05, JS

Barevný den 2011

Fotografie jsou již ve fotogalerii!

zveřejněno: 27.04.2011, 8:15, žáci a učitelé ZŠ Bobrová

Zlatá včela - oblastní kolo

Místo konání: ZŠ Bobrová

Datum konání:  sobota 30.4.2011

Program: 9:00 hod – zahájení soutěže

                                    písemný test

                                    botanika

                                    práce s mikroskopem

                                    praktické dovednosti

                11:30 hod – oběd (kuřecí řízek, bramborová kaše)

                12:15 hod – odjezd do ZOO Jihlava

Soutěžící mají vše zdarma. Rodiče mohou své děti na výlet do ZOO doprovodit. Hradí si pouze vstupenku.

zveřejněno: 26.04.2011, 13:43,

Minikopaná - okrskové kolo

V úterý 19. dubna se vybraní  žáci 8. a 9. ročníku v Bystřici nad Pernštejnem zúčastnili okrskového kola v minikopané. Zde jsou výsledky: 

zveřejněno: 26.04.2011, 10:43, JS

Den Země

Tento významný den oslaví naše ekoškola ve středu 20.4.2011. Bližší informace naleznete v příslušné rubrice. 

zveřejněno: 06.04.2011, 7:45, JS

Color Day

Poslední den před velikonočními prázdninami (20.4.2011) se uskuteční populární Barevný den. Fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii. 

zveřejněno: 06.04.2011, 7:43, JS

Přišli jsme k vám na koledu

Tak zní téma letošní velikonoční výstavy, která bude zahájena v neděli 17.4.2011 ve 14.00 a potrvá až do 25. dubna téhož roku.  Výstavu můžete navštívit každý den od 14.00 do 16.00. Na výstavě lze zakoupit výrobky dětí i našich tradičních vystavovatelů.

zveřejněno: 06.04.2011, 7:38, JS

Testy Kalibro v 5. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 5. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu. Výsledky testu najdete zde:

zveřejněno: 06.04.2011, 7:35, JS

Nabídka volitelných předmětů v příštím školním roce

V uplynulých dnech si žáci a jejich rodiče mohli vybrat z nabídky volitelných předmětů na školní rok 2011/2012. Zde je přehled vybraných volitelných předmětů.

zveřejněno: 16.03.2011, 10:10, JS

Kalibro - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu. Výsledky testů můžete vidět zde: 

zveřejněno: 16.03.2011, 10:06, JS

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová bude i na naší škole dne 10. března 2011 vyvěšena tibetská vlajkaVíce informací o celé akci najdete zde:

zveřejněno: 08.03.2011, 10:30, JS

Klíčové kompetence a čtenářské dovednosti

Rámcový vzdělávací program přinesl nejen do naší školy poněkud tajuplné sousloví - klíčové kompetence. Ty jsou definovány jako "souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti". Jak si toto vše osvojili žáci současného 8. ročníku, prověří testy Stonožka vypracované firmou Scio. Testování proběhne od 7. do 18. března 2011. Ve stejném období budeme u žáků 8. a 9. ročníku pomocí testů Scio zjišťovat čtenářské dovednosti. Na výsledky jsme velmi zvědavi.

zveřejněno: 28.02.2011, 9:56, JS

Dětský karneval

Tradiční a populární Dětský karneval pořádaný ZŠ Bobrová se uskuteční v neděli 20.2. 2011 v bobrovské sokolovně. Začátek je ve 14.00 a také letos bude hrát živá kapela - po loňském úspěchu si své vystoupení zopakuje  soubor The Young Picards from Pikárec. Bohatá tombola, soutěže občerstvení jsou samozřejmostí.

zveřejněno: 10.02.2011, 9:02, JS

Beseda s horolezcem

Ve středu 16.2. navštíví naši školu novoměstský horolezec Radek Jaroš, který žákům 2. stupně povypráví o loňské  expedici na osmitisícovky Gasherbrum I a II a o svých plánech na letošní rok.

zveřejněno: 10.02.2011, 8:06, JS

Projekt první pomoc do škol

I v tomto školním roce se žáci 8. ročníku zapojí do projektu První pomoc do škol. Tento projekt je organizován KÚ krajem Vysočina ve spolupráci s ČČK Žďár nad Sázavou. Přednášky s praktickými ukázkami se uskuteční 15.2. a 8.3.2011.

zveřejněno: 10.02.2011, 8:01, JS

Zápis do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2011/12  - zapsáno bylo 14 dětí (6 chlapců a 8 dívek),  rodiče čtyř dětí požádali o odklad povinné školní docházky.

zveřejněno: 09.02.2011, 14:06, JS

První pololetí školního roku 2010/2011

První pololetí školního roku 2010/2011 máme za sebou a vy se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 20 (nejlepší žáci 2. stupně) a přehled prospěchu v uplynulém pololetí.

zveřejněno: 31.01.2011, 12:38, JS

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 7. února 2011 v době od 14.00 do 16.30. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 26.01.2011, 7:37, JS

Školní ples

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již IX. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 5. února 2011 od 20.00 v bobrovské sokolovně. V této znamenité tančírně vám k tanci a poslechu zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů mrazivou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy.

zveřejněno: 26.01.2011, 7:35, JS

Den netradiční výuky

Ve pondělí 31.1. se uskuteční Den netradiční výuky. Tento den je odměnou našim žákům za jejich zodpovědný přístup k plnění školních povinností a za jejich soustavnou péči o vzhled školy.

31.1. tedy nebude platit obvyklý rozvrh, ale 4 dopolední hodiny žáci stráví v semináři podle vlastního výběru. Nabídka seminářů: Vnímám smysly nesmysly?, Horkovzdušný balón, Chůdy, Drákula - déja vu aneb Co už jsme viděli, Zeptejme se zvířat, Keramická dílna, Příběhy bezpráví - z místa, kde žijeme. 

 Pátou hodinu pak bude rozdáno vysvědčení.

zveřejněno: 26.01.2011, 7:33, JS

Důležitá informace pro rodiče

V uplynulých dnech bylo i v kraji Vysočina zaznamenáno několik případů, kdy se neznámý člověk snažil vylákat děti školního věku do auta. Tyto pokusy jsou spojovány se snahou o možný únos dítěte. V této souvislosti vydalo Ministerstvo vnitra ČR rady pro rodiče a děti jak se v podobné situaci zachovat

zveřejněno: 21.01.2011, 8:30, Policie ČR

Testy Kalibro

lednu (9. ročník) a v únoru (5. ročník) si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého a  anglického jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu. 

zveřejněno: 14.01.2011, 10:15, JS

Recitační soutěž

Dne 12. 1. 2011 proběhla na naší škole přehlídka nejlepších recitátorů prvního stupně. 

Diváci a porota bedlivě sledovali výkony soutěžících.

Umístění soutěžících.

1. třída

1. místo Štěpánka Drdlová

2. místo Roman Fojtík

3. místo Anita Doležalová

2. a 3.třída

1. místo Michela Pechová

2. místo Jůlie Řezníčková

3. místo Jaroslav Malý

4. a 5. třída

1. místo Hana Sýkorová

2. místo Daniela Brabcová

3. místo Josef Sobotka

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v reprezentaci školy v okrskovém kole v Novém Městě na Moravě.

zveřejněno: 12.01.2011, 13:39, Žáková Martina

Tříkrálová návštěva druháků v charitním domově

Dne 6. ledna navštívili žáci 2. třídy obyvatelky charitního domu na Moravci.

Nejdříve jsem si prohlédli výstavu betlémů ze soukromých sbírek, kterých bylo více než 80. Většina z nich byla klasická papírová, ale některé byly v ze skla, keramiky, kovu, dřeva. Našly se zde miniaturní betlémky v ořechu či dutém kamenu.

Děti babičkám předvedly svoje divadelní představení "Putování Tří králů". Společně si všichni zazpívali koledy, všichni jsme prožili příjemné dopoledne.

 

zveřejněno: 06.01.2011, 13:00, Jana Smažilová

13.1. 2011 - konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 13.1. 2011 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

14.30 - 16.30 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 03.01.2011, 7:52, JS

Zájezd na divadelní představení

V úterý 11. ledna se žáci 2. stupně vydají do Brna, kde v Mahenově divadle na vlastní oči uvidí představení Nemrtvý aneb Upír z Transylvánie. Na zpracování tradičního "drákulovského"  tématu jsme opravdu velmi zvědavi. 

zveřejněno: 03.01.2011, 7:49, JS

Vánoční besídka

V tělocvičně školy se konala tradiční Vánoční besídka, kterou si připravili žáci prvního stupně pro svoje nejbližší.

První třída krásně zazpívala a zahrála koledu Jak jsi krásné neviňátko,druháci připomněli putování Tří králů, třetí třída ukázala ve zdařilé scénce, jak důležité je se obdarovat. Čtvrťáci v bajce ukázali na špatné a dobré lidské vlastnosti. Páťáci si při studiu vesmíru uvědomili, že život může být i tam, proto se kosmický koráb s nejlepšími fotbalisty  vydal do vesmíru naučit nadpozemské bytosti fotbal.

zveřejněno: 29.12.2010, 8:15, Smažilová Jana

Pf 2011

Radostné a pokojné Vánoce a v roce 2011 jen vše dobré přejí čtenářům těchto stránek žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.                                                                                                                                                                                        PF 2011               

zveřejněno: 15.12.2010, 10:48, ZT

Vánoční besídka

Žáci ZŠ Bobrová zvou všechny rodiče a prarodiče na tradiční Vánoční besídku, která se koná dne 21.prosince 2010 v 15.30 hodin v tělocvičně školy.

Před zahájením besídky máte poslední možnost prohlédnout si výstavu v koridoru školy a dát hlas nejkrásnějšímu stromečku.

zveřejněno: 15.12.2010, 9:04, Smažilová Jana

Výletní naučná stezka okolím Bobrové

Chcete-li se dozvědět, jak pokračují práce na velkolepém projektu Výletní naučná stezka okolím Bobrové, klikněte zde

zveřejněno: 10.12.2010, 10:34, JT

Vánoční výstava

Rovněž letos se uskuteční tradiční vánoční výstava - tentokrát pod názvem Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku. Výstava bude otevřena v neděli 12.12.2010 ve 14.00 a potrvá do 22.12. Ve všední den bude otevřeno do 16.00, o víkendu od 14.00 do 17.00. Na výstavě si budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 03.12.2010, 9:53, JS

8.12. - Den bez oběda

Vážení rodiče,

vzhledem k účasti  pracovnic ŠJ ZŠ Bobrová ve stávce se ve středu 8.12. 2010 ve školní kuchyni nevaří. 

Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 03.12.2010, 9:36, JS

Shony Ganiga a mýval severní

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je desetiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Mýval severní žije v ZOO Jihlava a naše škola je jeho sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je mýval každý rok velmi vděčný  a při návštěvě ZOO se s ním můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 26.11.2010, 8:47, JS

Mikulášská nadílka

Čerti jdou, čerti jdou

kecky maj obutý

čerti jdou, čerti jdou

kabáty zapnutý

knoflíky stříbrný

popelem vyleštěný

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

 

Ctihodní křesťané

bezbožní i pohané

Nový rok zas je tu

anděl zvednul trumpetu

jaképak divení

je tu doba sklízení

čerti jdou, čerti jdou

co tu asi dělají ?

 

Hledají....

Čerti jdou, čerti jdou

nůše maj proutěný

dušema nabitý

skoro se tam nevejdou

Tak ahóóój - za rok zas

až se vrátí sklizně čas

čerti jdou, čerti jdou

spokojeně brumlají

 

Brumlají....

(skupina Znouzectnost)

Doba letošního sklízení (a nadělování) se nezadržitelně blíží, neboť na pondělí 6.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 26.11.2010, 8:45, JS

Plavání

pátek 3.12. bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v bazénu u 4. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 26.11.2010, 8:43, JS

Ocenění žáků ZŠ Bobrová za zpětný odběr elektrospotřebičů

Žáci ZŠ Bobrová nejlepší v kraji Vysočina více

zveřejněno: 16.11.2010, 11:39,

Konzultační odpoledne

Dne 15.11. 2010 se uskuteční konzultační odpoledneProgram:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 09.11.2010, 11:51, JS

Divadelní představení

V rámci akce Dětské divadelní předplatné navštíví děti ze 4. a 5. třídy dne 11.11. představení nazvané Zvuky země, které  se uskuteční v Městském divadle ve Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 09.11.2010, 11:50, JS

Jednání pedagogické rady

pondělí 15. listopadu proběhne jednání pedagogické rady ZŠ Bobrová. Na programu bude předevšímprospěch a chování žáků v 1. čtvrtletí školního roku 2010/2011. Vzhledem k zasedání pedagogické rady bude zrušeno odpolední vyučování.

zveřejněno: 09.11.2010, 11:44, JS

Festival vzdělávání

11. listopadu zavítají žáci 8. ročníku do Žďáru nad Sázavou, kde navštíví Festival vzdělávání. Návštěva této akce jim jistě umožní učinit si lepší přehled o nabídce středních škol v regionu.

zveřejněno: 03.11.2010, 12:14, JS

Exkurze do Havlíčkova Brodu

Dne 22.10. vyrazí žáci 8. třídy na exkurzi do Havlíčkova Brodu, kde je čeká dobrodružná výprava po stopách tajemného KHB a návštěva proslulého knižního veletrhu.

zveřejněno: 21.10.2010, 10:43, měšťan Hnát

IQ -park

Žáci 6. ročníku navštíví dne 10. 11. ojedinělou expozici IQ park ve Žďáře nad Sázavou. Zde si kromě jiného budou moci zjistit svoji hmotnost na ostatních planetách a oběžnicích ve Sluneční soustavě. Přeji jim hodně dobrodružných zážitků. TU

zveřejněno: 20.10.2010, 12:32, EC

Drakiáda 2010

V neděli 10.10.2010 se na kopci zvaném Kóta konala tradiční DRAKIÁDA. Slunečné počasí a mírný větřík přilákaly rekordní počet účastníků. Draci tentokrát vzlétli velmi vysoko a horkovzdušný balón vyrobený žáky naší školy se vznesl tak rychle, že ani ti nejpohotovější fotografové nestačili zachytit jeho start. Nejlepší snímky z povedeného nedělního odpoledne naleznete ve fotogalerii. A samozřejmě nechyběly ani brambory pečené v popelu...

zveřejněno: 11.10.2010, 14:03, JS

Příběhy bezpráví

V úterý 19.10.2010 se žáci 9. ročníku již po několikáté zapojí do projektu Příběhy bezpráví  organizovaného společností Člověk v tísni. Deváťáci zhlédnou film Postavení mimo hru o hokejových mistrech světa, kteří byli zatčeni STB a odsouzeni k několikaletému vězení v uranových dolech v Jáchymově. Hostem besedy bude pan Linhart z Nového Města na Moravě.

zveřejněno: 11.10.2010, 13:53, JS

Den zvířat ve 2. třídě

Druháci oslavili Den zvířat společně nad knihou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, pohádkou Jak si pejsek s kočičkou pekli dort. Všichni pracovali s velkým nasazením. Opravdu se vyplatí občas zpestřit výuku nečím netradičním.

zveřejněno: 04.10.2010, 13:34, Jana Smažilová

Projekt Výletní naučná stezka okolím Bobrové

Vážení přátelé,

přinášíme vám nejnovější informace o vývoji projektu loňských deváťáků. Aktuální stav projektu zachycuje tento dokument.

zveřejněno: 04.10.2010, 13:18, JT

Bobr sport tour - běžecký cross

Za krásného babího léta proběhl v úterý 21. září první závod naší tradiční sportovní akce BOBR SPORT TOUR. Výsledky běžeckého crossu v jednotlivých kategoriích najdete zde.

zveřejněno: 30.09.2010, 15:09, tom s.

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 6. - 9. října 2010 se v osadě Yukon na Třech Studních uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu. Na kurz doprovodí žáky paní učitelky Červinková a Strnadová.

zveřejněno: 29.09.2010, 9:03, JS

Mistrovství světa v basketbalu žen 2010

Paráda - výlet do Brna, naživo světový basket a my v hledišti. V pátek 24. 9. navštívili šesťáci a sedmáci basketbalové utkání MS žen mezi Argentinou a Japonskem - drama ve prospěch Japonek rozhodl až koš v poslední vteřině zápasu. Fandilo se statečně a Honza Cerman měl dokonce možnost v poločasové LUCKY SHOT získat VW Polo (jen o fous to nevyšlo). 8. a 9. ročník pak zhlédl zápas Japonsko - Korea ve středu 29. 9. Někteří fandili až do ztráty hlasu. Na pár obrázků z akce můžete mrknout do fotogalerie.

zveřejněno: 28.09.2010, 21:59, T.Š.

Výuka katolického náboženství

vyučujedenčastřída
P. Daněkúterý12.00 – 12.452. třída
p. Vykydalstředa13.30 – 14.153. – 5. třída
p. Vykydalstředa14.30 – 15.156. – 9. třída

Zahájení vyučování: 5. a 6. října 2010.

zveřejněno: 22.09.2010, 13:07, JS

Nabídka kroužků

V sekci Předměty - Zájmové útvary byla aktualizována nabídka kroužků na školní rok 2010/2011.

zveřejněno: 17.09.2010, 9:39, JS

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí 27.9.2010 bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 14.09.2010, 11:02, JS

Vystoupení šermířů

V pondělí 20.9.2010 vystoupí v bobrovské sokolovně věhlasná skupina historického šermu Pernštejni, která žákům naší školy předvede dramatické scénky z období gotiky. Vstupné činí 40 Kč.

zveřejněno: 14.09.2010, 10:58, JS

Preventivní programy

Prevence v naší škole nabrala otáčky již od prvních školních dnů - 9.9. (9.A) a 14.9. (9.B) je pro deváťáky připraven program Pouta (ne)závislosti a dne 10.9. čeká 1. a 2. třídu program Moje bezpečí.

zveřejněno: 09.09.2010, 9:33, JS

Učební plán na školní rok 2010/2011

V záložce Dokumenty najdete kromě jiných důležitých dokumentů i učební plán pro letošní školní rok. Přehled rozvrhů by měl být aktualizován v nejbližší době.

zveřejněno: 02.09.2010, 14:46, JS

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně jednu hodinu, kterou stanoví podle rozvrhů přihlášených. O přihlášky si žáci mohou říci svým třídním učitelům a vyplněné od rodičů je přinesou zpět nejpozději do pátku 10. září.

zveřejněno: 02.09.2010, 14:43, Zdeněk Šorm

Začátek školního roku 2010/2011

Nový školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září 2010 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Srdečně jsou zváni nejen rodiče žáků a žákyň 1. ročníku.

Od 23. srpna v době od 9.00 do 12.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.

zveřejněno: 23.08.2010, 10:06, JS

Prázdniny a dovolená

Školní rok je u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

zveřejněno: 29.06.2010, 9:20, JS

1. a 3. třída na malém okruhu naučné stezky

23.6. 2010 se vydala 1. a 3. třída po naučné stezce okolím Bobrové.

Vyšli jsme od kostela sv. Markéty, dále naše kroky měly směřovat k Bílkovu mlýnu,ale těžce dostupný terén nás odradil, zvolili jsme jednodušší variantu a cestu do Radešína jsme absolvovali  po silnici. Zde jsme navštívili Neubauerovi a před hotelem jsme posvačili. Na průlezkách v Radešíně se cítili opravdu skvěle. Někteří zde zanechali peněženku, jen aby se sem mohli vrátit.

Okolo zámku jsme pokračovali v cestě k Sedlákovu mlýnu, okolo Gohialu nahoru přes Horu na Kalvárii. Po zastavení u kříže jsme došli na pastvisko, kde jsou obávané čertovy kameny. Kostel sv. Petra a Pavla jsme prošli bez povšimnutí. Před námi se objevily atrakce blížící se pouti.

Příští týden si ještě vyšlápneme na Valy a k borovici a náš školní rok bude u konce.

zveřejněno: 23.06.2010, 13:50, Jana Smažilová

Evakuace

V pondělí 28.6.2010 se uskuteční cvičná evakuace. Po evakuaci se žáci přemístí k rybníku Kaňovci, kde ve spolupráci s SDH Bobrová proběhne cvičení PO. Součástí cvičení bude i nácvik poskytování první pomoci pod lektorským dohledem zkušené záchranářky slečny Veroniky Horové.

zveřejněno: 22.06.2010, 9:56, JS

Výlet 1. a 3. třídy na Western

7. června 2010 vyrazila 1. a 3. třída pěšky na Western do Šiklova mlýna. Po cestě jsme si museli obléknout i pláštěny. Nervozita všech byla obrovská. Déšť, zima, bláto? Tak si asi nikdo výlet nepředstavuje! Na Olešinkách se ale začalo objevovat sluníčko a nálada se zlepšovala. Areál Šiklova mlýna jsme měli do 10 hodin jen pro sebe. Děti řešily stopovanou a utrácely svoje kapesné. V 10 hodin dorazilo neuvěřitelné množství škol. Ale pořadatelé jsou na to množství zvyklí a organizaci měli pevně ve svých rukou. Do 15 hodin jsme se opravdu nenudili a měli o zábavu postaráno. Myslím si, že výlet se nám opravdu vydařil. A budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.

zveřejněno: 18.06.2010, 9:32, Jana Smažilová

Fotografie tříd

Do Fotogalerie byly přidány fotografie tříd.

zveřejněno: 17.06.2010, 7:44, JS

Výletování 1. třídy

Letošní prvňáci pokračují v tradici poznávání okolních vesnic,kterou jsem zavedla již před více než 17 léty. Dne 15. 6. jsme navštívili spolužáky z Dlouhého. Rodiny dětí se o nás skvěle postaraly. Krejskovi nás provedli po statku, ochutnali jsme vynikající koláče paní Krejskové. Útok na chuťové buňky pokračoval i u Pejchalů. Zde si děti dosytosti zaskákaly na trampolíně a zahrály několik společných her. Po vynikajícím občerstvení jsme pokračovali v pěší túře do rodné Bobrové. Abych nezapomněla, nedávno jsme byli velmi mile přijati v kovárně pana Tulise, který děti seznámil se svým kovářským uměním. Všichni mnohokráte děkujeme za vlídné přijetí.

Jana Smažilová a všechny děti první třídy

zveřejněno: 15.06.2010, 13:36, Jana Smažilová

Výletní stezka okolím Bobrové

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

srdečně vás zveme na prezentaci projektu VÝLETNÍ STEZKA OKOLÍM BOBROVÉ, kterou si pro vás připravili žáci deváté třídy.

Stezka bude slavnostně  "otevřena" na setkání dne 15. června v 15.00 v budově Úřadu městyse Bobrová.

zveřejněno: 14.06.2010, 9:02, JS

Ochrana zvěře - procházení porostů

V úterý 8. června vyrazili žáci 8.A procházet porosty před sečením. Snažili jsme se uchránit co nejvíc živých tvorů před zmrzačením nebo usmrcením sekačkami. Teoreticky nás připravil náš průvodce David Dostál (člen MS Bobrová), jako druhý odborný dohled již na poli čekal další nimrod Luboš Kostelecký. Prošli jsme dvě pole s jatelinou, vyhnali několik zajíců a pár kusů srnčí zvěře. Jediné živé srnče našel až na závěr Luboš. Při odchodu nad námi zakroužil celkem vzácný čáp černý. Byla to v tom vedru šichta. I přes naši snahu traktor nakonec na jednom z polí posekl dvě srnčata – bohužel. Příští rok se o tuhle akci pokusíme znovu.

zveřejněno: 11.06.2010, 13:28, tom s.

Školní výlety

Do Fotogalerie byly přidány fotky ze školních výletů. Podívejte se.

zveřejněno: 10.06.2010, 15:41, JS

Testy Scio v 7. ročníku

Po 5., 8. a 9. ročníku byla testována také 7. třída. Testy Stonožka nejprve zjistily studijní předpoklady jednotlivých žáků a poté prověřily jejich znalosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky. V obou předmětech dosáhli naši žáci a žákyně nadprůměrných výsledků.

zveřejněno: 31.05.2010, 9:16, Js

Dětský den ZŠ Bobrová

V pondělí 31.5.2010 pořádá ZŠ Bobrová Dětský den. Na programu bude skákací hrad, trampolína a soutěže, nebude chybět ani občerstvení. Rádi u nás přivítáme návštěvníky z okolních málotřídních a mateřských škol.

zveřejněno: 24.05.2010, 13:02, JS

Trampolína

Dnešním dnem byla na školním nádvoří dětem zpřístupněna velká trampolína, na jejíž zakoupení přispěli žáci a žákyně sběrem vyřazených elektrospotřebičů.

zveřejněno: 24.05.2010, 12:58, JS

Závěrečný projekt žáků 9. ročníku

20. června zahájí žáci 9. ročníku práci na velkolepém projektu nazvaném Výletní stezka okolím Bobrové aneb Proč se Bobrová jmenuje zrovna Bobrová? - informace o projektu najdete v sekci PŘEDMĚTY.

zveřejněno: 19.05.2010, 9:05, JS

Schůze školské rady

Dne 20.5.2010 ve 14.30 se ve sborovně ZŠ Bobrová uskuteční schůze školské rady.

zveřejněno: 17.05.2010, 10:29, JS

Fotografování tříd

Dne 4. 6. 2010 proběhne fotografování tříd. Letos jsme vybrali mladého a talentovaného fotografa Petra Uchytila, jehož práci můžete v současné době zhlédnout v podobě maturitního tabla 8.A novoměstského gymnázia (výloha vinotéky na Vratislavově náměstí).

zveřejněno: 17.05.2010, 10:27, JS

Stonožka - testy SCIO - klíčové kompetence

V březnu tohtoto roku si žáci a žákyně 8.A a 8.B vyzkoušeli testy Stonožka vypracované firmou Scio. Cílem testů bylo zjistit, jak si žáci osmých ročníků osvojují klíčové kompetence. Ty jsou definovány jako "souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti". Stejně jako v testech Kalibro i v této novince naše děti potvrdily dobré jméno ZŠ Bobrová a dosáhly výsledku lepšího než 60% zúčastněných škol -  výsledky testů najdete zde.

zveřejněno: 11.05.2010, 16:18, JS

Dny otevřených dveří

Vážení přátelé a příznivci Základní školy Bobrová,

srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v těchto termínech:

- ve čtvrtek 13.5.2010 od 7.15 do 14.30

- v pátek 14.5.2010 od 7.15  do 11.50

- v sobotu 15.5.2010 od 14.00 do 16.00

Na shledanou!

zveřejněno: 06.05.2010, 8:16, JS

Testy Kalibro v 5. ročníku

Po úspěchu žáků 9. ročníku jsme se dočkali velmi zdařilých výsledků i v 5. třídě. Vědomosti  a dovednosti našich páťáků v oblasti českého a anglického jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu byly nadprůměrné!

zveřejněno: 03.05.2010, 9:46, JS

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 11.5. 2010 se uskuteční konzultační odpoledne. Program:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 28.04.2010, 7:51, JS

Den Země

Naše škola oslaví tento významný den v pátek 23.4. tradiční akcí Petmen (tentokrát v kooperaci s projektem Čistá Vysočina). Pěšáci i cyklisté vyrazí do okolí Bobrové, aby zde vyčistili silniční příkopy od plastových lahví.

Část žáků uctí Den Země sázením stromků. Věříme, že počasí bude příznivé a vše se podaří podle plánu.

zveřejněno: 19.04.2010, 8:39, JS

Akce v dubnu

- 21.4. - 8.ročník navštíví slavkovské bojiště a zámek ve Slavkově   

- 21.4. - 1. - 3. třída zhlédne v rámci Dětského divadelního předplatného představení  Tři čuníci nezbedníci    (Dům kultury, ZR)

- 22.4. - si 7. třída  prohlédne přehradu a úpravnu vody na Mostišti

- 26.4. - 7. třída zhlédne v brněnském divadle Polárka představení Čarodějův učeň  

zveřejněno: 19.04.2010, 8:31, JS

Netradiční výuka 7. třídy na hájence Jezírko

V úterý 13. dubna absolvovali naši sedmáci výukový program Les a klimatické změny. Za zajímavou formou poznávání jsme vyrazili na pracoviště SEV Lipka Brno s romantickým názvem Jezírko. Krásné prostředí rekonstruované hájenky, milí lektoři Adéla a Honza i závažné, ale zajímavě pojaté téma programu - to vše přineslo pěkný a obohacující zážitek. Při krátkém rozchodu v centru Brna jsme sice zmokli, ale dobrá nálada vydržela i do vlaku, který nás všechny dodrncal zpět domů.

zveřejněno: 15.04.2010, 11:53, tom s.

Jednání pedagogické rady

V úterý 13. dubna proběhne jednání pedagogické rady ZŠ Bobrová. Na programu bude především prospěch a chování žáků ve 3. čtvrtletí školního roku 2009/2010. Vzhledem k zasedání pedagogické rady bude zrušeno odpolední vyučování na 2. stupni.

zveřejněno: 12.04.2010, 13:56, JS

Koncert artificiální hudby

Na pátek 16.4.2010 jsme pro žáky 2. stupně připravili koncert z děl velikánů české klasické hudby. Skladby mistrů zazní v podání violisty Karla Plocka a violoncellisty Jana Škrdlíka.

zveřejněno: 12.04.2010, 13:52, JS

Barevný den

Fotografie na vás již čekají ve Fotogalerii. Letos nezáleželo na počtu kusů oblečení dané barvy, ale na vtipném nápadu...

zveřejněno: 31.03.2010, 14:02, JS

Prázdninový kurz angličtiny

Bližší informace najdete v sekci Předměty v rubrice Anglický jazyk ...

zveřejněno: 30.03.2010, 9:28, JT

Kalibro - výsledky testování žáků 9. ročníku

V lednu tohoto roku byly děti naší školy zapojeny do projektu Kalibro, jenž testuje vědomosti žáků 9. ročníku v oblasti českého, anglického a německého jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu. Stejně jako loni i letos byly výsledky našich deváťáků nadprůměrné!

zveřejněno: 29.03.2010, 14:06, JS

Velikonoce ve světě a u nás

Tak zní téma letošní velikonoční výstavy, která bude zahájena v neděli 28.3.2010 ve 14.00 a potrvá až do 5. dubna téhož roku.  Výstavu můžete navštívit každý den od 14.00 do 16.00. Na výstavě lze zakoupit výrobky dětí i našich tradičních vystavovatelů.

Poslední den před velikonočními prázdninami se uskuteční populární Barevný den. Fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii.

zveřejněno: 17.03.2010, 7:56, JS

Ptáci

V prosinci udeřily obrovské mrazy a ty zahnaly hladové ptáky blíže k lidem. Jejich vrozený odstup byl náhle pryč a opeřenci se začali vrhat na lidi...

Nic takového nám naštěstí nehrozí. To jen v pátek 26.3.2010 v 10.15 předvede na prostranství před sokolovnou sdružení Seiferos svých 35 cvičených dravců a sov.

Ale kdo ví...

zveřejněno: 17.03.2010, 7:50, Daphne du Maurier a Alfred Hitchcock

Plavání

V pátek 26.3. bude zahájena výuka plavání žáků a žákyň 3. a 4. ročníku. Plavecký výcvik v rozsahu 10 lekcí se uskuteční v bazénu u 4. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 11.03.2010, 8:26, JS

Exkurze žáků 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 18.3. navštíví naši žáci Městské muzeum v Poličce, aby zde zhlédli výstavu Branou muzea do středověku aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte.

zveřejněno: 11.03.2010, 8:22, JS

Velikonoční dílny

Ve spolupráci s Horáckou galerií v Novém Městě na Moravě se v naší škole od 15.3. uskuteční velikonoční dílny, v nichž si  žáci a žákyně obou stupňů mohou osvojit dovednosti spojené s oslavami nadcházejících svátků.

zveřejněno: 11.03.2010, 8:18, JS

Vlajka pro Tibet

Stejně jako na budově Úřadu městyse Bobrová bude i na naší škole dne 10. března 2010 vyvěšena tibetská vlajka. Více informací o celé akci najdete zde:

zveřejněno: 09.03.2010, 9:43, JS

Klíčové kompetence

Rámcový vzdělávací program přinesl nejen do naší školy poněkud tajuplné sousloví - klíčové kompetence. Ty jsou definovány jako "souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti". Jak si toto vše osvojili žáci současného 8. ročníku prověří testy Stonožka vypracované firmou Scio. Testování probíhá od 8. do 16. března 2010. Na výsledky jsme velmi zvědavi.

zveřejněno: 09.03.2010, 9:38, JS

Dětský karneval

Tradiční a populární Dětský karneval pořádaný ZŠ Bobrová se uskuteční v neděli 7.3. 2010 v bobrovské sokolovně. Začátek je ve 14.00 a také letos bude hrát živá kapela, loňský Šáša Krasty Band tentokrát nahradí soubor The Young Picards from Pikárec. Bohatá tombola, soutěžeobčerstvení jsou samozřejmostí.

zveřejněno: 24.02.2010, 8:11, JS

Projekt První pomoc do škol

I v tomto školním roce se žáci 8. ročníku zapojí do projektu První pomoc do škol. Tento projekt je organizován KÚ krajem Vysočina ve spolupráci s ČČK Žďár nad Sázavou. Přednášky s praktickými ukázkami se uskuteční 25.2. a 25.3.

zveřejněno: 24.02.2010, 8:05, admin

Divadelní představení

V rámci akce Dětské divadelní předplatné navštíví děti z 1., 2. a 3. třídy dne 24.2. vystoupení plzeňského divadla KUBA. Představení nazvané Honza Nebojsa se uskuteční v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou.

zveřejněno: 24.02.2010, 7:54, JS

1. pololetí školního roku 2009/2010

První pololetí školního roku 2009/2010 máme za sebou a vy se můžete podívat na trochu statistiky - TOP 25 (nejlepší žáci 2. stupně) a přehled prospěchu v uplynulém pololetí.

zveřejněno: 12.02.2010, 10:35, JS

Sbírka pro Haiti

V minulém týdnu uspořádali žáci 8.B mezi svými spolužáky a zaměstnanci ZŠ Bobrová sbírku, jejíž výtěžek je určen pro Haiti, zasažené ničivým zemětřesením. Celkem bylo vybráno 5.000 Kč a tyto peníze byly v pátek 5.2. postižené zemi zaslány prostřednictvím společnosti Člověk v tísni. Ředitelství školy vyslovuje pochvalu organizátorům sbírky.

zveřejněno: 11.02.2010, 12:43, JS

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová se koná dne 2. února 2010 v době od 14.00 do 16.30. Rodiče prosíme, aby s sebou nezapomněli vzít rodný list zapisovaného dítěte.

zveřejněno: 27.01.2010, 10:52, JS

Párkové závody

Už je to tady! Nekonečný seriál párkových závodů opět zavítá do Bobrové.

ZŠ Bobrová ve spolupráci s fotbalovým oddílem TJ Sokol Bobrová pořádá v neděli 31.1.2010 další ročník párkových závodů. Zápis startujících bude zahájen ve 13.30 na hřišti u tírny, tamtéž budou závody ve 14.00 zahájeny slavnostním proslovem ředitele školy.

Pro každého závodníka je připraven párek, pro vítěze navíc i hodnotné ceny. Startovné ve výši 30 Kč platí jen dospělí závodníci. Skol!

zveřejněno: 21.01.2010, 13:21, JS

Školní ples

Vážení přátelé a příznivci bobrovské školy,

dovolujeme si vás pozvat na již VIII. ŠKOLNÍ PLES, který se letos koná v sobotu 30. ledna 2010 od 20.00 v bobrovské sokolovně.

K tanci a poslechu vám zahraje legendární rockandrollový band Barel Rock pod taktovkou kapelníka pana Jana Bořila.

Podáván bude řízek s bramborovým salátem a na cestu domů mrazivou nocí můžete dostat svačinu. Samozřejmostí je bohatá tombola a nápojový lístek plný lahodných míchaných nápojů.

Na setkání s vámi se těší milí a vstřícní pořadatelé.

Výtěžek z plesu bude použit na zlepšení vybavení školy.

zveřejněno: 20.01.2010, 8:20, JS

Den netradiční výuky

Ve čtvrtek 28.1. se uskuteční Den netradiční výuky. Tento den je odměnou našim žákům za jejich zodpovědný přístup k plnění školních povinností a za jejich soustavnou péči o vzhled školy.

28.1. tedy nebude platit obvyklý rozvrh, ale 4 dopolední hodiny žáci stráví v semináři podle vlastního výběru. Pátou hodinu pak bude rozdáno vysvědčení.

zveřejněno: 20.01.2010, 7:28, JS

Testy Kalibro

V lednu (9. ročník) a v únoru (5. ročník) si naši žáci opět mohou prověřit své vědomosti a dovednosti v tradičním testu Kalibro (více informací o tomto testu najdete zde). Na deváťáky a páťáky čekají otázky z českého jazyka, anglického či německého jazyka, matematiky, humanitního a přírodovědného základu.   

zveřejněno: 11.01.2010, 11:50, JS

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Vzhledem k ideálním sněhovým podmínkám bude ve středu 13.ledna zahájen LVK žáků 7. ročníku. Účastníci kurzu budou rozděleni do dvou družstev. Na sjezdaře čeká výcvik na Harusově kopci, běžkaři využijí strojově upravené tratě v okolí Ski hotelu. Vedoucím kurzu je pan Tomáš Šindler, jenž bude vyučovat družstvo sjezdařů, výcvik běžců byl svěřen panu Pavlu Němcovi.

zveřejněno: 11.01.2010, 11:42, JS

12.1. 2010 - konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 12.1. 2010 se uskuteční konzultační odpoledne. Program:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 04.01.2010, 13:17, JS

Inspekční zpráva

V listopadu 2009 naši školu navštívila ČŠI. Zpráva, která shrnuje výsledky této návštěvy, byla zařazena do rubriky Dokumenty.

zveřejněno: 23.12.2009, 9:39, ČŠI

PF 2010

Radostné a pokojné Vánoce a vše dobré v roce 2010 přejí čtenářům těchto stránek žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová.

PF 2010

zveřejněno: 21.12.2009, 7:45, ZT

Vánoční besídka

Vážení rodiče a přátelé školy,

srdečně vás zveme na tradiční vánoční besídku, která se koná v pondělí 21.12. od 15.00 v tělocvičně základní školy. Po skončení besídky doporučujeme návštěvu vánoční výstavy.  Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 14.12.2009, 10:58, JS

Vystoupení pěveckého sboru

V pondělí 21.12.2009 vystoupí v bobrovské sokolovně slovutný pěvecký sbor Kampanela. Začátek vystoupení je v 11.00, vstupné dobrovolné.

zveřejněno: 14.12.2009, 10:55, JS

Vánoční výstava

I letos se uskuteční tradiční vánoční výstava - tentokrát pod názvem Koleda očima dětí. Výstava bude otevřena v neděli 13.12. ve 14.00 a potrvá do 22.12. Ve všední den bude otevřeno do 15.30, o víkendu od 14.00 do 17.00. Na výstavě si budete moci zakoupit předměty s vánoční tematikou. Těšíme se na vaši návštěvu.

zveřejněno: 07.12.2009, 9:35, JS

Shony Ganiga a mýval severní

Kdo to je? Co to je?

Shony Ganiga je devítiletá indická holčička  ze Someshwaru. Naše škola se zapojila do projektu Adopce na dálku a každoročně posílá malé Shony příspěvek ve výši 4900 Kč. Tento příspěvek slouží na nákup učebnic, školních pomůcek a školní uniformy. Jako dárek k Vánocům dostane Shony nové šaty. Shony nám dvakrát ročně píše, informuje nás o svém studiu, své rodině a svém životě, rovněž převelice děkuje za finanční pomoc.

Mýval severní žije v ZOO Jihlava a naše škola je jeho sponzorem. Za příspěvek 3000 Kč je mýval každý rok velmi vděčný  a při návštěvě ZOO se s ním můžete vyfotografovat. Tak neváhejte.

zveřejněno: 07.12.2009, 9:30, JS

Mikulášská nadílka

Ej Mikuláš svatý Mikuláš po dědině ide
Těšme sa naň děcka těšme sa naň lidé
Co gdyž do dědiny za rok už nepřijde

Nebudem už museť před čertem sa schovať
Až k nám místo něho pošlú automat

Ej Mikuláš svatý Mikuláš
Eště pořáď ide …

(skupina Ciment)

Letos však svatý Mikuláš určitě přijde, neboť na pátek 4.12. si žáci a žákyně 9. ročníku připravili pro děti z 1. stupně a mateřské školky tradiční mikulášskou nadílku. Těšme se!

zveřejněno: 30.11.2009, 10:18, JS

Koncert Tomáše Najbrta

V pondělí 7.12. se v naší škole uskuteční koncert znamenitého hudebníka - pana Tomáše Najbrta. Bližší informace o tomto multiinstrumentalistovi najdete na jeho webových stránkách. Už nyní víme, že nás čeká krásný kulturní zážitek.

zveřejněno: 30.11.2009, 10:15, JS

Preventivní programy

V rámci prevence sociálně patologických jevů proběhnou příští týden v naší škole dva preventivní programy - 2.12. se uskuteční program Pozitivní vztahy v kolektivu (určený pro 7. třídu)  a 3.12. se uskuteční program Poznej sám sebe (určený pro 6. třídu).

zveřejněno: 26.11.2009, 9:07, JS

Předávání slabikářů

Dne 23. listopadu obdrželi žáci a žákyně 1. třídy od paní učitelky Smažilové své první slabikáře. Nechť se jim v nich dobře čte.

Fotografie si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

zveřejněno: 23.11.2009, 7:56, JS

Divadelní představení

Dne 25. listopadu navštíví žáci 1. - 3. ročníku  představení Trampoty čertíka Culínka v podání divadla Kapsa z Andělské Hory. Představení se uskuteční v Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou v rámci Dětského divadelního předplatného.

zveřejněno: 23.11.2009, 7:52, JS

Příběhy bezpráví - exkurze do Židovského muzea

24.11.2009 zavítají žáci 9. ročníku do Židovského muzeua v Praze. Součástí exkurze je i beseda s paní, která přežila holocaust. Po besedě žáci navštíví nejvýznamnější pražské židovské památky.

zveřejněno: 23.11.2009, 7:43, JS

Konzultační odpoledne

Dne 19.11. 2009 se uskuteční konzultační odpoledne. Program:

15.00 - 15.15 - schůzky třídních učitelů s rodiči (v kmenových učebnách)

15.15 - 17.00 - individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 09.11.2009, 10:24, JS

Ředitelské volno

Ředitel Základní školy Bobrová oznamuje, že pondělí 16.11.2009 bude volným dnem vyhlášeným ředitelem školy (tzv. ředitelské volno).

zveřejněno: 09.11.2009, 10:19, JS

Divadelní představení

V pondělí 9.11. navštíví žáci 4. a 5. třídy žďárský Dům kultury, kde v rámci Dětského divadelního předplatného zhlédnou představení Sůl nad zlato v podání divadla Drak z Hradce Králové.

zveřejněno: 02.11.2009, 9:56, JS

Festival vzdělávání

11. listopadu zavítají žáci 8. ročníku do Žďáru nad Sázavou, kde navštíví Festival vzdělávání. Návštěva této akce jim jistě umožní učinit si lepší přehled o nabídce středních škol v regionu.

zveřejněno: 02.11.2009, 8:14, JS

Příběhy bezpráví

I v letošním školním roce se žáci 9. ročníku zapojí do vzdělávacího projektu Příběhy bezpráví, jenž je organizován společností Člověk v tísni. Tématem letošního ročníku je Holocaust. 10. listopadu žáci zhlédnou dokumentární film režisérky Olgy Sommerové Sedm světel a 24. listopadu navštíví  Židovské muzeum v Praze, kde je kromě jiného čeká i beseda s pamětnicí událostí, o nichž vyprávěl dokumentární film.

zveřejněno: 02.11.2009, 8:04, JS

Vystoupení SHŠ Pernštejni

Dopoledne 3.listopadu vystoupí v bobrovské sokolovně skupina historického šermu Pernštejni z Pardubic. Vystoupení je určeno žákům všech ročníků.

zveřejněno: 21.10.2009, 10:50, JS

28. říjen

27. října, den před státním svátkem, položí žáci 9. ročníku věnce k pomníkům padlých na Dolní a Horní Bobrové a  k pamětním deskám připomínajícím významné rodáky - prof. Oldřicha Pokorného a Aloise Kubitu, brigádního generála letectva. Akce se uskuteční ve spolupráci s Úřadem městyse Bobrová.

zveřejněno: 21.10.2009, 10:47, JS

Vybíjená a florbal - školní liga

Od poloviny října probíhá v poledních přestávkách žákovská liga, jejíž organizace je zcela v režii dětí. V pondělí a ve středu se utkávají chlapecká florbalová družstva, úterý je vyhrazeno soupeření dívčích družstev hrajících vybíjenou. Soutěž je určena žákům a žákyním 2. stupně.

zveřejněno: 21.10.2009, 10:33, JS

První schůzka Školního parlamentu

7. října se poprvé v tomto školním roce sešel Školní parlament. Předsedkyní parlamentu byla zvolena Kamila Cermanová a zapisovatelkou Lucie Fialová, obě z 9. třídy. Prvního zasedání se zúčastnilo 13 žáků a ředitel školy. Po nezbytném organizačním úvodu začal parlament projednávat první návrhy, které se týkaly školních šaten. Další schůzka se uskuteční 4. listopadu.

zveřejněno: 16.10.2009, 11:19, JS

Divadelní představení

Ve středu 21. října zavítají děti z 1., 2. a 3. třídy do Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou, kde v rámci Dětského divadelního předplatného zhlédnou vystoupení Hudebního divadla dětem Hradec Králové. Představení se jmenuje Povídejme si, děti a jedná se o tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka.

zveřejněno: 15.10.2009, 13:13, JS

Výroční zpráva

Do Dokumentů byla přidána Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009.

zveřejněno: 08.10.2009, 7:44, JS

Exkurze žáků 9. třídy do Josefovského údolí

Starobylé hutní věže, devonské vápence s krasovými jevy, jedovaté byliny, vrápence a další typické živočichy a mnoho dalších zajímavostí okoukli deváťáci během své přírodovědné exkurze do Moravského krasu. Za doprovodu odborníků ze SEV Rychta Krásensko jsme prošli část naučné stezky Josefovským údolím podél Jedovnického potoka, kde je možné poznat řadu geologických jevů, archeologicky významných lokalit či zkoumat místní květenu i zvířenu. Vše umocnila perlička v podobě zdolání „speleologické smyčky“- asi 15 metrů dlouhé, uzoučké chodby v jeskyni Kostelík – adrenalinová paráda. Nezbývá než se těšit na další povedené výjezdy.

zveřejněno: 01.10.2009, 7:51, tom s.

Drakiáda 2009

ZŠ Bobrová pořádá dne 4.10.2009 od 14.00 na kopci zvaném Kóta tradiční DRAKIÁDU. Bude se soutěžit o nejvýše létajícího draka a o nejzajímavějšího draka domácí výroby. Jako občerstvení budou podávány pečené brambory a pečená jablka. Těšíme se na vaši účast.  

zveřejněno: 29.09.2009, 7:36, JS

Bobr sport Tour 2009/2010 - běžecký cross

Nový ročník tradiční etapové sportovní soutěže BOBR SPORT TOUR pro žáky 1. až 9. tříd od nás i z okolních škol odstartoval 22. září svou první část - BĚŽECKÝ CROSS. Za pěkného počasí a za účasti sportovců ze ZŠ Nová Ves vše dopadlo následovně:

Výsledková listina

zveřejněno: 29.09.2009, 7:29,

Postup z okrskového kola v minikopané

Dne 24.9. se ve Žďáru nad Sázavou konalo okrskové kolo v minikopané, jehož se zúčastnilo celkem 12 družstev, mezi nimiž nechyběl ani výběr naší školy.

Bližší informace najdete zde:

zveřejněno: 25.09.2009, 10:25, JS

Zájmové útvary

Do sekce Předměty / Zájmové útvary byla přidána bohatá nabídka kroužků na školní rok 2009/2010.

zveřejněno: 17.09.2009, 11:46, JS

Školská rada

Schůze školské rady se koná dne 29.9.2009. Na programu jednání bude schválení výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009 a schválení aktualizovaného ŠVP naší školy. Za zřizovatele se schůze zúčastní paní Jaroslava Fialová, předsedkyně rady, a pan Petr Tulis, za rodiče paní Ingrid Vytešníková a pan Luboš Pipa, za školu paní Jana Smažilová a pan Pavel Němec.

zveřejněno: 16.09.2009, 8:39, JS

Zájezd na divadelní představení

V pátek 25.9. navštíví žáci 8. ročníku brněnské divadlo Polárka, kde zhlédnou moderní adaptaci klasického Shakespearova dramatu Romeo a Julie. Přejeme jim pěkný kulturní zážitek. 

zveřejněno: 16.09.2009, 8:34, JS

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku

Ve dnech 16. - 18. září 2009 se v Zubří uskuteční adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. Cílem aktivit, které během kurzu proběhnou, bude vytvoření fungujícího třídního kolektivu.

Organizační pokyny pro účastníky kurzu najdete zde.

zveřejněno: 09.09.2009, 10:25, ZT

Učební plán

V záložce Dokumenty najdete kromě jiných důležitých dokumentů i učební plán pro letošní školní rok.

zveřejněno: 07.09.2009, 10:30, ředitel

Výuka evangelického náboženství

Evangelický sbor z Nového Města na Moravě nabízí možnost přihlásit se na evangelické náboženství. Bude ho vyučovat pan farář Šorm jednou týdně jednu hodinu, kterou stanoví podle rozvrhů přihlášených. O přihlášky mohou zájemci požádat své třídní učitele a po potvrzení rodiči je vrátit zpět nejpozději do 11. září.

zveřejněno: 31.08.2009, 11:04, Zdeněk Šorm

Zahájení školního roku 2009/2010

Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010 se uskuteční v úterý 1.9.2009 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová. Rádi přivítáme nejen žáky, ale i jejich rodiče.

zveřejněno: 28.08.2009, 10:26, ředitel