Adaptační kurz

Ve dnech 12. až 15. září se žáci 6.A i 6.B zúčastní adaptačního kurzu v Radešínské Svratce na chatě Horka. Kurz je zaměřen na vybudování třídního kolektivu.