Adaptační kurz

Ve dnech 8. a 9. září se žáci 6. ročníku zúčastní adaptačního kurzu ve Skleném. Kurz je zaměřen na vybudování třídního kolektivu.