Česko proti rakovině

Ve středu 29. září se naše škola opět zapojí do akce Česko proti rakovině.  Žáci a žákyně 9. ročníku nabídnou za drobný příspěvek žlutou kytičku a osvětový letáček.  To vše proběhne v Bobrové a okolních vsích.