Dvě besedy

Na měsíc leden připravila školní psycholožka pro naše žáky a žákyně dvě besedy:

12.1. – beseda o anorexii – pro dívky 8. a 9. ročníku

16.1.relaxační techniky – pro žáky 6. ročníku