Informace školní jídelny

Žádáme rodiče dětí, které chodí na obědy, aby v případě nepřítomnosti dětí ve škole dbali na důsledné odhlášky obědů. V opačném případě bude dětem při nepřítomnosti delší než jeden den doúčtována plná cena oběda, tj. dle jednotlivých kategorií 64,- až  67,- za jeden oběd (dotovaná cena oběda je 23,- až  26,-). Obědy je možné odhlašovat nejlépe den dopředu, nebo nejpozději do 6.30 hodin první den nepřítomnosti. Telefonní číslo školní jídelny: 566 673 958.

Děkujeme za pochopení.