Informativní schůzka

Dne 3. října v 15.30 se uskuteční v učebně 1. třídy informativní schůzka pro rodiče žáků prvního ročníku. Na vzájemné setkání se těší třídní učitelka Petra Tatíčková.