Kurz první pomoci a exkurze

V pondělí 11.10. se žáci a žákyně 9. ročníku zúčastní exkurze do ZOO Jihlava, kde na ně v environmentálním centru  PodpoVRCH čeká výukový program.

V měsíci říjnu se žáci a žákyně 9. ročníku účastní kurzu první pomoci, jenž je organizován Krajem Vysočina.