Modernizace kmenových učeben

Ve spolupráci s MAS Zubří země a díky dotaci ve výši 100%  z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) se podařilo realizovat nákup čtyř interaktivních tabulí.