Plavání

V pondělí 28.3.  bude zahájen plavecký výcvik pro žáky 3., 4. a 5. ročníku.  Výcvik bude mít 10 lekcí a bude probíhat v Městských lázních v NMnM.