Poděkování

ZŠ Bobrová děkuje všem návštěvníkům školního plesu, štědrým sponzorům, skupině Pikardi a za obětavou pomoc i paní Daně Fialové. Již nyní se těšíme na XVIII. ročník školního plesu, který se uskuteční v listopadu 2023. Výtěžek toho letošního bude věnován na dobročinné účely