Sběr elektrospotřebičů

Školní parlament spolu s SDH Bobrová vyhlašuje jednorázový sběr vysloužilých elektrospotřebičů, který proběhne 21. a 22. března. Spotřebiče malé i velké (nerozebrané) je možné složit do dvora školy u tělocvičny. Z případného zisku budeme hradit odměny pro žáky na školních akcích, které pořádáme.