Školní filmový PSYCHOfestival

Tato akce se uskuteční v pátek 2. června.  Žáci a žákyně 2. stupně se rozdělili do osmi skupin podle svého zájmu o následující sekce: šikana, sociální sítě a kyberšikana, domácí násilí a rozvod, závislosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, duševní poruchy, poruchy v oblasti sexuality. Během pátečního dopoledne děti navštíví dvě sekce, ve kterých zhlédnou filmy s danou tematikou. Součástí semináře je také diskuse k tématu.