Školní jídelna hledá kuchařku

Školní jídelna při ZŠ Bobrová hledá zástup za nemoc na pozici pomocné kuchařky, pravděpodobně by šlo o měsíc září. Jedná se o jedenáct hodin týdně (denně 11-13.15 hodin). Jde o likvidaci zbytků, umývání nádobí, úklid po výdeji apod. Zástup je vhodný pro maminky na mateřské dovolené, zdatné důchodkyně, případně studentky, které mají volné září.