Technika emoční svobody

Školní psycholožka, která je nyní terapeutem ve výcviku (akreditovaném MŠMT), nabízí od 1. března zájemcům z řad rodičů a žáků možnost využití bezplatné terapie pomocí metody EFT. EFT (technika emoční svobody) je založena na faktu, že fyzické tělo a psychika jsou navzájem silně propojené systémem energetických drah, tzv. meridiánů, které na sebe navzájem působí. Vychází z teorie, že příčinou všech negativních emocí (strach, vztek, smutek,…), je porucha v našem energetickém systému těla. Velmi jednoduše řečeno, po zjištěn jádra problému, terapeut tyto body stimuluje poklepáváním konečky prstů, tím umožňuje neutralizovat negativní emoce, rozproudit zablokovanou energii, a léčit tak řadu situací a obtíží.

EFT má velmi dobré výsledky při léčbě např. úzkostných stavů, fobií, panických atak, nespavosti, fyzických problémů, pomáhá při práci s nízkým sebevědomím a strachem, při řešení traumat, osvědčila se při depresivních stavech, problémech s jídlem, vztahových problémech atd.