Výsledek zápisu

K zápisu se dostavilo se svými dětmi 29 rodičů, rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 tak bylo zapsáno 26 dětí (17 chlapců a 9 dívek).

VÝSLEDEK ZÁPISU