Výsledek zápisu

K zápisu se dostavilo se svými dětmi 28 rodičů, rodiče devíti dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 tak bylo zapsáno 19 dětí (11 chlapců a 8 dívek).

VÝSLEDEK ZÁPISU