Výsledek zápisu

K zápisu se dostavilo se svými dětmi 30 rodičů, rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, v jednom případě došlo k přerušení správního řízení. Do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 tak bylo zapsáno 26 dětí (14 chlapců a 12 dívek).

VÝSLEDEK ZÁPISU