Výuka českého jazyka pro cizince

Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina byla ZŠ Bobrová zařazena mezi školy s bezplatnou výukou českého jazyka pro cizince. Toto rozhodnutí platí pro školní rok 2021/2022.