Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/23

Zápisy ukrajinských dětí (narozených od 1. 9. 2016 do 31.8.2017)  do 1. třídy proběhnou 2. 6. 2022 od 13. 00 do 16.00 v ZŠ Bobrová.

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 2. 6. 2022 od 13. 00 do 16.00 v ZŠ Bobrová.

2 червня 2022 року з 13:00 до 16:00 у Бобровській початковій школі відбудеться зарахування українських дітей (народжених з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року) до 1 класу.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, директор школи визначає другий термін зарахування на 1 курс дітей – іноземців, яким надано тимчасовий захист у с. Чехії 2 червня 2022 року з 13.00 до 16.00 у початковій школі Боброва.