Jeden svět na školách

Ve dnech 10. – 14. dubna proběhne v kulturním domě v NMnM mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět. Součástí festivalu je i sekce filmů pro děti a mládež – Jeden svět na školách. V středu navštíví žáci 9. ročníku blok 2 filmů o Afghánistánu s besedou (moderuje Zdenka Sokolíčková, řečnice Fatima Rahimi) pro 8.-9. třídu – https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-pro-studenty (Blok krátkých …

Plavání

V pondělí 8. dubna 2024 bude zahájen plavecký výcvik, kterého se zúčastní žáci a žákyně 3. a 4. ročníku. Kurz bude mít 10 lekcí a bude probíhat v bazénu v Novém Městě na Moravě.

Výsledek zápisu

K zápisu se dostavilo se svými dětmi 28 rodičů, rodiče devíti dětí požádali o odklad povinné školní docházky. Do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 tak bylo zapsáno 19 dětí (11 chlapců a 8 dívek). VÝSLEDEK ZÁPISU 

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/2025 se uskuteční v úterý 2. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 v učebnách 1. stupně ZŠ Bobrová. Nezapomeňte prosím vzít s sebou rodný list dítěte.