DUM

Digitálním učebním materiálem – DUM – rozumíme především pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, simulace, křížovky, hry, hodnocení, webquesty, ale také metodicky zpracované již existující odkazy, které je vhodné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech. DUM tedy může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií. Každý takový dokument, který bude zahrnut do výukové sady v této aktivitě, však musí být odpilotován a metodicky zhodnocen v záznamovém listu. DUM však nerozumíme jen vlastní výpočetní techniku, ale veškeré aktivity od ní odvozené (laboratorní cvičení, GPS, geografické mapování, digitální fotografie apod.).

Příručka pro žadatele a příjemce OP 1.4 OP VK

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.0436 – Příprava DUM v ZŠ Bobrová a jejich ověření

ZŠ zpracovává v rámci šablony III/2 DUMy pro:

číslo sady předmět ročník autor – autorka kontakt
1 Fyzika 6. Mgr. Marta Klimešová, Mgr. Iva Roháčková iva.rohackova@centrum.cz
2 Matematika 6. Mgr. Iva Roháčková iva.rohackova@centrum.cz
3 Fyzika 9. Mgr. Eva Červinková cervinkovae@seznam.cz
4 Matematika 2. Mgr. Petra Gregorová petragregorova@email.cz
5 Matematika 3. Mgr. Jana Smažilová smazilova.j@seznam.cz
6 Matematika 4. Mgr. Lenka Pechová lenkapechova70@seznam.cz
7 Matematika 8. Mgr. Eva Červinková cervinkovae@seznam.cz
8 Matematika 9. Mgr. Iva Roháčková iva.rohackova@centrum.cz
9 Český jazyk 1. Mgr. Jana Konečná janikonecna@seznam.cz
10 Český jazyk  6. Mgr. Zlatuše Tomková zsbobrova.tomkova@seznam.cz
11 Český jazyk 8. Mgr. Zlatuše Tomková zsbobrova.tomkova@seznam.cz
12 Dějepis 6. Mgr. Zdeňka Strnadová strnadova.z@seznam.cz
13 Dějepis 7. Mgr. Zdeňka Strnadová strnadova.z@seznam.cz
14 Zeměpis 6. Mgr. Pavel Němec paul.all@email.cz
15 Zeměpis 7. Mgr. Pavel Němec paul.all@email.cz
16 Český jazyk 3. Mgr. Jana Smažilová smazilova.j@seznam.cz
17 Anglický jazyk 3. Mgr. Petra Vykydalová Kupková petrakupka@seznam.cz
18 Anglický jazyk 6. Mgr. Jolana Tulisová JolanaTulisova@seznam.cz
19 Český jazyk 2. Mgr. Petra Gregorová petragregorova@email.cz
20 Přírodopis 6. Mgr. Jolana Tulisová, Mgr. Tomáš Šindler tom.sindler@centrum.cz
21 Přírodopis 8. Mgr. Tomáš Śindler tom.sindler@centrum.cz

 

Termín dokončení: březen 2013