Mgr. Jaroslav Strnad

ředitel
aprobace: Čj, D 
vyučuje: Čj
j.strnad@tiscali.cz

Mgr. Tomáš Šindler

zástupce ředitele
aprobace:Př, Tv 
vyučuje: Př, Tv
tom.sindler@centrum.cz

Mgr. Jana Smažilová

třídnictví: 4. třída
aprobace: uč. 1. stupeň
vyučuje: uč. 1. stupeň
smazilova.j@seznam.cz

Mgr. Lenka Pechová

třídnictví: 2. třída
aprobace: uč. 1. stupeň
vyučuje: uč. 1. stupeň
lenkapechova70@seznam.cz

Mgr. Dana Trčková

třídnictví: 3. třída
aprobace: uč. 1. stupeň
vyučuje: uč. 1. stupeň
dana.trckova@seznam.cz

Mgr. Petra Tatíčková

třídnictví: 5. třída
aprobace: uč. 1. stupeň
vyučuje: uč. 1. stupeň
ptatickova@seznam.cz

Mgr. Petra Blažková

třídnictví: 6. A
aprobace: státní zkouška Nj, Aj
vyučuje: Nj, Aj
blapodoli@seznam.cz

Mgr. Zlatuše Tomková

aprobace: Čj, Vv
vyučuje: Vv
zsbobrova.tomkova@seznam.cz

Mgr. Iva Roháčková

třídnictví: 9. A
aprobace: M, Ch
vyučuje: M, Ch, Ekv, Tk
iva.rohackova@centrum.cz

Mgr. Pavel Němec

výchovný poradce
aprobace: Frj, Ov 
vyučuje: Ov, Z, Tv
paul.all@email.cz

Mgr. Zdeňka Strnadová

metodička prevence
třídnictví: 6.B
aprobace: Čj, D 
vyučuje: Čj, D
strnadova.z@seznam.cz

Mgr. Jolana Tulisová

koordinátorka EVVO
třídnictví: 7. třída
aprobace: Př, Ch, Aj
vyučuje: Aj
JolanaTulisova@seznam.cz

Mgr. Eva Červinková

třídnictví: 8. třída
aprobace: M, F
vyučuje: M, F
cervinkovae@seznam.cz

Mgr. Marta Klimešová

aprobace: M, Zt
vyučuje: Pč, PvD

Mgr. Ivona Čermáková

třídnictví: 1. třída
aprobace: speciální pedagogika
vyučuje: uč. 1. stupeň, FIE
i.vona@centrum.cz

Mgr. Sára Pártlová Nováková

aprobace: uč. 1 stupeň
vyučuje: uč. 1 stupeň
novakovasaara@seznam.cz

Mgr. Lucie Podařilová

školní psycholožka
aprobace: psychologie, Čj, pedagogika

Mgr. Zdeněk Novotný Bričkovský

aprobace: FAMU
vyučuje: HV
Brickovsky@seznam.cz

Mgr. Kateřina Sedláková

třídnictví: 9.B
vyučuje: Aj, Inf    sedlakova@zsbobrova.eu

Ivana Řezníčková

vedoucí vychovatelka ŠD
iv.reznickova@seznam.cz

Ema Oravcová

asistentka pedagoga

Bc. Radka Limlová

asistentka pedagoga

Bc. Kateřina Šoustarová

asistentka pedagoga

Jaroslava Tulisová

asistentka pedagoga

Hana Hájková

asistentka pedagoga

Tereza Kašpárková

asistentka pedagoga

Dita Sobotková

asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

Hana Blahová

ekonomka

Miroslav Fiala

školník

Kateřina Vranková

uklízečka

Alena Mrázková

uklízečka

Lenka Jakešová

uklízečka

Veronika Pokorná

uklízečka

Jaroslava Hlavatá

vedoucí školní jídelny

Iva Musilová

kuchařka

Dana Trnková

kuchařka