Jídelna

Zaměstnanci

Jaroslava Hlavatá, vedoucí školní jídelny
Iva Musilová, kuchařka
Dana Trnková, kuchařka
Eva Červinková, pomocná kuchařka

Informace

Informace o ceně stravného

Seznam alergenů

Vnitřní řád školní jídelny

Nabídka služeb školní jídelny 

 

Ceny stravného

Ceny stravného od 1. 9. 2022:
ZŠ oběd – I.kategorie 7-10 let…………26,-
ZŠ oběd – II.kategorie 11-14 let ………..28,-
ZŠ oběd – III.kategorie 15 a více let …..29,-
dospělí a vlastní důchodci…………………29,- (příspěvek z FKSP)
cizí strávníci……………………………85,- (od 1.4.2023)

Žádáme rodiče dětí, které chodí na obědy, aby v případě nepřítomnosti dětí ve škole dbali na důsledné odhlášky obědů. V opačném případě bude dětem při nepřítomnosti delší než jeden den doúčtována plná cena oběda, tj. dle jednotlivých kategorií 77,- až  80,- za jeden oběd (dotovaná cena oběda je 26,- až  29,-). Obědy je možné odhlašovat nejlépe den dopředu, nebo nejpozději (v případě nemoci) do 6.30 hodin první den nepřítomnosti.

Telefonní číslo školní jídelny: 566 673 958

Děkujeme za pochopení.

Jídelníčky

jídelní lístek na měsíc září 2023

jídelní lístek na měsíc říjen 2023