Jídelna

Zaměstnanci

Jaroslava Hlavatá, vedoucí školní jídelny
Iva Musilová, kuchařka
Irena Lišková, kuchařka
Dana Trnková, pomocná kuchařka

Informace

Informace o ceně stravného

Seznam alergenů

Vnitřní řád školní jídelny

Nabídka služeb školní jídelny 

Školní jídelna hledá kuchařku

Ceny stravného

Ceny stravného od 1. 9. 2019:
ZŠ oběd – I.kategorie 7-10 let…………23,-
ZŠ oběd – II.kategorie 11-14 let ………..25,-
ZŠ oběd – III.kategorie 15 a více let …..26,-
dospělí a vlastní důchodci…………………26,- (příspěvek z FKSP)
cizí strávníci……………………………75,-

Jídelníčky

jídelní lístek na měsíc září 2021