Školní mikina

Pokud byste si mohli vybrat mikinu s logem školy, která by to byla?

Do 6.5. hlasujte ZDE 

Den Země

V pátek 22.4. 2022 se naše škola zapojí do oslav Dne ZeměPrvní stupeň si vzal na starost úklid okolí školy, šesťáci vyčistí Kalvárii a zbývající žáci druhého stupně věnují svoji energii obnově lesa na Šibínku.

Výsledek zápisu

K zápisu se dostavilo se svými dětmi 30 rodičů, rodiče tří dětí požádali o odklad povinné školní docházky, v jednom případě došlo k přerušení správního řízení. Do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 tak bylo zapsáno 26 dětí (14 chlapců a 12 dívek).

VÝSLEDEK ZÁPISU 

Výuka českého jazyka pro cizince

Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina byla ZŠ Bobrová zařazena mezi školy s bezplatnou výukou českého jazyka pro cizince. Toto rozhodnutí platí pro školní rok 2021/2022.