Konzultační odpoledne

V pondělí 15.11. 2021 se uskuteční konzultační odpoledne.

  • 15.00 – 15.15 – schůzky třídních učitelek s rodiči
  • 15.15 – 17.00 – individuální konzultace s vyučujícími 

Dobrovolné testování ČŠI

Ve dnech 1. – 15.11. 2021 se naše škola zapojí do dobrovolného testování ČŠI (Česká školní inspekce). Testování prověří znalosti žáků a žákyň 5., 7., 8. a 9. ročníku a zaměřeno bude na český jazyk, anglický jazyk a matematiku.

Informace školní jídelny

Žádáme rodiče dětí, které chodí na obědy, aby v případě nepřítomnosti dětí ve škole dbali na důsledné odhlášky obědů. V opačném případě bude dětem při nepřítomnosti delší než jeden den doúčtována plná cena oběda, tj. dle jednotlivých kategorií 64,- až  67,- za jeden oběd (dotovaná cena oběda je 23,- až  26,-). Obědy je možné odhlašovat nejlépe den dopředu, nebo nejpozději do 6.30 hodin první den nepřítomnosti. Telefonní číslo školní jídelny: 566 673 958.

Děkujeme za pochopení.