Exkurze žáků 9. ročníku

V pondělí 13.9. zavítají žáci a žákyně 9. ročníku do našeho hlavního města, kde v Národním muzeu prohloubí své znalosti o dějinách 20. století. 

Adaptační kurz

Ve dnech 8. a 9. září se žáci 6. ročníku zúčastní adaptačního kurzu ve Skleném. Kurz je zaměřen na vybudování třídního kolektivu.

Informace k začátku školního roku

Dle rozhodnutí MŠMT očekávejme v září 2021 následující:

  • preventivní screeningové testování – 1., 6. a 9. září – testování proběhne prostřednictvím antigenních testů, které poskytne škola (žáci si mohou přinést vlastní testy uvedené na seznamu MZd ČR)
  • preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci COVID-19, testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa
  • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty – pokud žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole 

Zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen ve středu 1. září v 7.15. Rodiče žáků a žákyň jsou srdečně vítáni.

Od 25.8.2021  v době od 9.00 do 12.00 jsme přítomni ve škole.