Školní jídelna hledá kuchařku

Školní jídelna při ZŠ Bobrová hledá zástup za nemoc na pozici pomocné kuchařky, pravděpodobně by šlo o měsíc září. Jedná se o jedenáct hodin týdně (denně 11-13.15 hodin). Jde o likvidaci zbytků, umývání nádobí, úklid po výdeji apod. Zástup je vhodný pro maminky na mateřské dovolené, zdatné důchodkyně, případně studentky, které mají volné září.

Hurá prázdniny

Tento neobvyklý školní rok je zdárně u konce. Děkujeme vám za návštěvu našich stránek a přejeme vám dovolenou či prázdniny plné slunce a dobrodružství.

Konzultační odpoledne

Dne 1.6. 2021 se uskuteční konzultační odpoledne.

Program: 14.30 – 17.00 – individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.