Konzultační odpoledne

Dne 1.6. 2021 se uskuteční konzultační odpoledne.

Program: 14.30 – 17.00 – individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

Dorotováno!

Vládním rozhodnutím bude od pondělí 24.5.2021 na obou stupních obnovena výuka v plném rozsahu. Začínáme v 7.15! 

Aktuality ze školního roku 2020-2021

Jak se chovat za mimořádných situací

V úterý 29.6. proběhne na 2. stupni kurz, v němž si žáci i pedagogové vyzkouší, zda by si dovedli poradit v případě mimořádné situace.

více informací najdete zde: www.progressrescue.cz 

zveřejněno: 24.06.2021, 10:29, admin

Upozornění strávníkům

Stravné v hotovosti za měsíc červen musí být bezpodmínečně zaplaceno do skončení školního roku (nejlépe v řádném termínu). Stravné placené převodem bude strženo jako obvykle začátkem příštího měsíce za odebrané obědy. Žákům devátých tříd bude případný přeplatek vrácen 28.6. nebo  29.6.2021, ostatním budou přeplatky převedeny do září 2021.

30.6.2021 (v den rozdávání vysvědčení), budou mít všichni žáci i učitelé automaticky odhlášený oběd. Kdo bude mít zájem, má možnost si tento oběd nahlásit.

Další informace podá vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 21.06.2021, 11:55, šj

Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Dne 16.6.2021 v 15.30 proběhne setkání paní učitelky Lenky Pechové s rodiči budoucích prvňáčků.

zveřejněno: 09.06.2021, 8:06, admin

Ochranné prostředky

MŠMT informuje, že od 8.6.2021 dle rozhodnutí MZ ČR žáci a žákyně nemusí mít během výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. 

Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává režim stejný jako doposud.

zveřejněno: 08.06.2021, 7:28, admin

Konzultační odpoledne

Konzultační odpoledne

Dne 1.6. 2021 se uskuteční konzultační odpoledne. Program:

14.30 – 17.00 – individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími

Všichni rodiče jsou srdečně zváni.

zveřejněno: 21.05.2021, 8:03, admin

Dorotováno!

Vládním rozhodnutím bude od pondělí 24.5.2021 na obou stupních obnovena výuka v plném rozsahu. Začínáme v 7.15!

zveřejněno: 18.05.2021, 9:08, admin

1. stupeň již dorotoval

Od 17.5.2021 se vrací 1. stupeň v kompletní sestavě2. stupeň v našem kraji rotuje dál – na řadě je tedy osmý a devátý ročník. 

17.5. – 21.5. 2021
1. ročník – prezenční výuka
2. ročník – prezenční výuka
3. ročník – prezenční výuka
4. ročník – prezenční výuka
5. ročník – prezenční výuka
6. ročník – povinná distanční výuka
7. ročník – povinná distanční výuka
8. ročník – prezenční výuka
9. ročník – prezenční výuka

zveřejněno: 12.05.2021, 10:26, admin

Rotace nabírá na obrátkách

Od pondělí 10. května 2021 se i v našem kraji vrací střídavá výuka na 2. stupeň, „rotace“ bude vypadat následovně:

 • 1. stupeň – povinná střídavá výuka
 • 2. stupeň – povinná střídavá výuka
 10.5. – 14.5.2021  17.5. – 21.5.2021
 1. ročník – prezenční výuka  1. ročník – distanční výuka
 2. ročník – prezenční výuka  2. ročník – distanční  výuka
 3. ročník – prezenční výuka  3. ročník – distanční  výuka
 4. ročník – distanční výuka  4. ročník – prezenční výuka
 5. ročník – distanční výuka  5. ročník – prezenční výuka
 10.5. – 14.5.2021  17.5. – 21.5.2021
 6. ročník – prezenční výuka 6. ročník – distanční výuka
 7. ročník – prezenční výuka 7. ročník – distanční výuka
8.A + 8.B – distanční výuka 8.A + 8.B – prezenční výuka
 9. ročník – distanční výuka  9. ročník – prezenční výuka

V následujících týdnech by mělo být střídání zachováno.  Buďme však ostražití, od 17.5. může být vše zase jinak… 

Výuka bude organizována podle rozvrhutělesná výchova bude probíhat venku.

Žáci 1. stupně budou testováni v pondělí, žáci 2. stupně v pondělí a ve středu. 

zveřejněno: 07.05.2021, 7:48, admin

Testování

Podle názoru Mgr. Miluše Málkové (ministerský rada, MŠMT) mohou rodiče k testování svých dětí kromě testů dodávaných do škol použít i testy ze seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR – https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Náklady spojené s nákupem „vlastního“ testu škola neproplácí.

zveřejněno: 04.05.2021, 9:48, admin

Výuka v týdnu od 3.5.2021

Dle vládního rozhodnutí nepatří Kraj Vysočina mezi kraje, ve kterých se mají žáci 2. stupně od pondělí 3.5.2021 vrátit do školy. Stále tak pro ně platí povinná distanční výukažáci 1. stupně pak pokračují v „rotování“. 

Od 3.5. budou děti na 1. stupni testovány jen jednou týdně – v pondělí. 

zveřejněno: 30.04.2021, 8:10, admin

Výstavba terminálu a cesta do školy

Vážení a milí rodiče,

zvažte prosím, zda je nutné vozit děti až ke škole v situaci, kdy na návsi probíhají práce na výstavbě dopravního terminálu. Nebylo by lepší zastavit u čerpací stanice a nechat děti jít po cestičce do školy?

Dle informací od paní starostky by měla být do 14 dnů položena „balená“, následovat bude osazení dopravními značkami, potom bude již průjezdnost snazší. Přesto zůstane stavba až do kolaudace staveništěm.

Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 28.04.2021, 18:23, admin

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 – podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění čínským koronavirem (COVID 19).

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZ, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.  Testování umožní ZŠ, ve které se žáci vzdělávají, a to i v případě, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. 

DALŠÍ INFORMACE NAJDETE ZDE. 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:48, admin

Hodnocení ve 3. čtvrtletí

Na svém včerejším jednání pedagogická rada rozhodla, že ve 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nebudou žáci klasifikováni celkovou známkou v předmětu. Známky udělené v období distanční výuky mají pouze orientační charakter a nelze z nich vyvodit celkové hodnocení v předmětu.

Z důvodu vládních protiepidemických opatření také v tomto čtvrtletí neproběhne obvyklé konzultační odpoledne. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem, přes žákovský účet v aplikaci Teams či v programu Bakaláři (přístupové údaje rodiče obdrželi před vysvědčením za 1. pololetí). 

zveřejněno: 15.04.2021, 10:17, admin

Testování ve školách

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání, ledaže se žáci, kterých se testování týká, podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

PRAVIDLA TESTOVÁNÍ V ZŠ BOBROVÁ NAJDETE ZDE

zveřejněno: 08.04.2021, 12:46, admin

Výuka od 12. dubna 2021

V pondělí 12. dubna se obnovuje provoz škol, výuka bude vypadat následovně:

 • 1. stupeň – povinná střídavá výuka
 • 2. stupeň – povinná distanční výuka
 12.4. – 16.4.2021  19.4. – 23.4.2021
 1. ročník – prezenční výuka  1. ročník – distanční výuka
 2. ročník – prezenční výuka  2. ročník – distanční  výuka
 3. ročník – prezenční výuka  3. ročník – distanční  výuka
 4. ročník – distanční výuka  4. ročník – prezenční výuka
 5. ročník – distanční výuka  5. ročník – prezenční výuka

V následujících týdnech by mělo být střídání zachováno. 

Neoddělitelnou součástí návratu žáků do škol je i testování dětí, tím je podmíněna jejich účast na prezenční výuce.  O pravidlech testování vás budeme informovat ve  zvláštním článku. 

zveřejněno: 08.04.2021, 10:23, admin

Testování

Tady najdete odpovědi týkající se testování, dětí, žáků, studentů a zaměstnanců ve školehttps://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy?fbclid=IwAR1rlo_NAP6bfaDKgqAy0S0N6deko3xZ6gnBJu8ZwkvA3tkrB7u-oiFKowM

zveřejněno: 07.04.2021, 13:11, admin

Výsledek zápisu do 1. ročníku

Výsledek zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/22  – zapsáno bylo 22 dětí (13 chlapců a 9 dívek), rodiče osmi dětí požádali o odklad povinné školní docházky, ve dvou případech není správní řízení uzavřeno – výsledek zápisu podle registračních čísel.

zveřejněno: 07.04.2021, 8:57, admin

MŠMT informuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení

do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

zveřejněno: 27.03.2021, 12:19, admin

MŠMT informuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021

do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

zveřejněno: 20.03.2021, 16:32, admin

Zápis do 1. ročníku

Dle rozhodnutí MŠMT mají zápisy do 1. ročníku proběhnout v řádném termínu – tj. v dubnu 2021. 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Bobrová proběhne dne 6. dubna 2021 v době od 12.00 do 17.00.  K zápisu s sebou prosím přineste: žádost o přijetí, zápisový lístek a kopii rodného listu. 

Vzhledem k pandemii čínského koronaviru se zápis uskuteční bez přítomnosti dětí, rodiče prosíme, aby se podle časového rozpisu dostavili do ředitelny, kde jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí. Pokud vám uvedený termín nevyhovuje, můžete si domluvit individuální termín zápisu, k tomu prosím použijte osobní e-mailovou adresu ředitele školy (najdete ji v kolonce Zaměstnanci).  Pokud vám nevyhovuje osobní předání žádosti o přijetí, je možné zvolit některý z následujících způsobů:

 1. a) doručení žádosti o přijetí do datové schránky školy
 2. b) doručení žádosti o přijetí e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. c) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Doplňující informace: 

1) k žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

2) žádost o přijetí 

3) zápisový lístek

zveřejněno: 11.03.2021, 10:41, admin

Přijímací zkoušky – termíny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

zveřejněno: 11.03.2021, 7:58, admin

Vlajka pro Tibet

Jak se již stalo každoročním dobrým zvykem, tak i v této nelehké době pandemie čínského koronaviru bude na naší škole dne 10. března 2021 vyvěšena tibetská vlajka.

zveřejněno: 09.03.2021, 8:10, admin

Informace MŠMT k uzavření škol

Informace MŠMT k uzavření škol (včetně informace o ošetřovnémod 1.3.2021 najdete ZDE.

zveřejněno: 28.02.2021, 8:37, admin

Konec prezenční výuky

Vzhledem k stále rostoucí epidemii čínského koronaviru budou od 1.3. 2021 uzavřeny základní školyžáci a žákyně 1. i 2. ročníku přejdou na distanční výuku.

zveřejněno: 27.02.2021, 11:20, admin

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení)

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

zveřejněno: 24.02.2021, 7:40, admin

On-line kroužky

Více informací se dozvíte níže nebo na webu https://www.berukrouzky.cz/…zky.

Informace o on-line kroužcích

 Druhy on-line kroužků:

-Moderní tance
-Jóga
-Keramika
-Kutilská dílna
-Výtvarka
-Angličtina hrou

zveřejněno: 23.02.2021, 8:57, admin

Povinnost respirátoru je od 15 let

Děti do 15 let musí od tohoto čtvrtka (25.2.2021)  také nosit pouze chirurgické roušky, povinnost mít respirátor se na ně ale nevztahuje.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skoly-vlada-jednani-blatny-rousky-navrat-respiratory.A210222_223848_domaci_baky

zveřejněno: 23.02.2021, 8:55, blat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.

zveřejněno: 14.02.2021, 19:18, admin

Plaga: Školy budou fungovat jako dosud i bez nouzového stavu

Praha – Školy budou i po skončení nouzového stavu fungovat ve stejném režimu jako dosud, uvedl dnes ráno na twitteru ministr školství Robert Plaga (ANO) bez dalších podrobností.

zveřejněno: 12.02.2021, 11:11, admin

Beze změny

Dle  informací z MŠMT je zřejmé, že do 14.února budou mít prezenční výuku pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce.  Ovšem my máme od 1.2. do 7.2.2021 jarní prázdniny. 

zveřejněno: 28.01.2021, 12:39, admin

Statistika za 1.pololetí

Podivné první pololetí školního roku 2020/2021 skrze distanční i prezenční výuku doklopýtalo ke svému závěru, a tak se nyní můžete podívat na trochu statistiky – TOP 20 (žáci 2. stupně s nejlepším prospěchem v daném pololetí) a celkový přehled prospěchu podle tříd. 

zveřejněno: 28.01.2021, 10:41, admin

Předání vysvědčení

Žáci a žákyně 1. a 2. ročníku obdrží dne 28.1.2021 výpisy z vysvědčení.

Žáci a žákyně 9. ročníku obdrží výpis z vysvědčení spolu s přihláškou na střední školu.  Oba dokumenty si mohou vyzvednout ve škole u třídního učitele v průběhu čtvrtka 28.1.2021.

Ostatní ročníky – nejpozději 28.1.2021 rozešlou třídní učitelky prostřednictvím e-mailů či aplikace Teams rodičům (zákonným zástupcům) hesla s přístupem do programu Bakaláři. Po zadání přístupových údajů se zobrazí klasifikace za aktuální pololetí.

Výpisy z vysvědčení budou předány žákům a žákyním po jejich návratu do školy. 

zveřejněno: 27.01.2021, 7:48, admin

Do února stejně

Podle informací z médií se zdá, že do konce ledna budou mít prezenční výuku pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky pokračují v povinné distanční výuce.

Způsob předání vysvědčení za 1. pololetí bude oznámen na těchto stránkách po jednání pedagogické rady, které se uskuteční v úterý 26.1.2021.

zveřejněno: 22.01.2021, 12:18, admin

PES pustí do školy jen první a druhý ročník

A to znamená, že do 22.1.2021 se prezenční výuka týká pouze žáků a žákyň 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky pokračují v  povinné distanční výuce.   Z důvodu vládních protiepidemických opatření také neproběhne obvyklé konzultační odpoledne plánované na 12.1.2021. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem či přes žákovský účet v aplikaci Teams. 

zveřejněno: 08.01.2021, 7:29, admin

PES jde do pětky

A to znamená, že 4.1.2021 se do školy vrátí pouze žáci a žákyně 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky čeká povinná distanční výuka. Toto opatření platí zatím do 10.1.2021.

zveřejněno: 23.12.2020, 18:30, admin

Vánoční přání a PF 2021

Radostné a pokojné Vánoce a v novém roce 2021 jen vše dobré přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Bobrová. Zde si můžete prohlédnout naše PF 2021. 

zveřejněno: 18.12.2020, 7:29, admin

Vánoční prázdniny prodlouženy

Vládním rozhodnutím se prodlužují prázdniny o pondělí 21.12. a úterý 22.12. Dle vyjádření vlády budou tyto dny „dny boje proti covidu“Děti tedy půjdou naposledy do školy v pátek 18. prosince.

14.12. ministr Plaga na svém Twitteru uvedl, že do „konce tohoto týdne se v režimu škol nic nemění.“  Pokud se nic nezmění ani v lednu 2021, bude výuka vypadat následovně:

 • 1. stupeň – povinná prezenční výuka
 • 9. třída – povinná prezenční výuka
 • ostatních tříd 2. stupně se zavádí povinná střídavá výuka (jinými slovy – stále platí, že distanční výuka je pro žáky povinná)
   4.1. – 8.1.2021   11.1. – 15.1.2021
 6. ročník – distanční výuka  6. ročník – prezenční výuka
 7. ročník – distanční výuka  7. ročník – prezenční výuka
 8.A a 8. B – prezenční výuka  8.A a 8.B – distanční výuka

Ale kdo ví…

zveřejněno: 15.12.2020, 7:43, admin

Aktualizace školního řádu

Od zítřejšího dne, tj. od 1.12.2020, vstupuje v platnost aktualizovaný školní řád. Nové znění školního řádu vychází z nejnovější verze školského zákona (zavedení povinné distanční výuky) a byl schválen pedagogickou radou dne 25.11.2020 a následně i školskou radou dne 30.11.2020.

Aktualizovanou verzi školního řádu najdete v záložce Dokumenty.

zveřejněno: 30.11.2020, 10:47, admin

Klasifikace ve čtvrtletí

Na svém včerejším jednání pedagogická rada rozhodla, že v 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 nebudou žáci klasifikováni celkovou známkou v předmětu. Známky udělené v období distanční výuky mají pouze orientační charakter a nelze z nich vyvodit celkové hodnocení v předmětu.

Z důvodu vládních protiepidemických opatření také v tomto čtvrtletí neproběhne obvyklé konzultační odpoledne. Informace o prospěchu žáků mohou rodiče získat od učitelů prostřednictvím e-mailu, telefonickým rozhovorem či přes žákovský účet v aplikaci Teams. 

zveřejněno: 26.11.2020, 10:14, admin

Upozornění školní jídelny

Děti, které jsou běžně přihlášené na obědy, budou mít v době výuky ve škole zajištěné obědy,  pokud o ně nemají zájem, je nutné si je odhlásit.

Pokud by měly o obědy zájem i děti z distanční výuky, je i toto možné,  ale pouze odběr do jídlonosičů (bez možnosti přístupu do jídelny) a to po předešlé domluvě s vedoucí ŠJ.

zveřejněno: 24.11.2020, 12:08, šj

Organizace výuky ve dnech 30.11. – 18.12.2020

Vzhledem k rozhodnutí MŠMT o návratu žáků základních škol  bude v naší škole od 30.11.2020 výuka rozvržena takto:

 • 1. stupeň – povinná prezenční výuka
 • 9. třída – povinná prezenční výuka
 • ostatních tříd 2. stupně se zavádí povinná střídavá výuka (jinými slovy – stále platí, že distanční výuka je pro žáky povinná)
30.11. – 4.12.  7. – 11.12.  14. – 18.12.
6. třída – výuka ve škole 6. třída – distanční výuka 6. třída – výuka ve škole
7. třída – výuka ve škole 7. třída – distanční výuka 7. třída – výuka ve škole
8.A – distanční výuka 8.A – výuka ve škole 8.A – distanční výuka
8.B – distanční výuka 8.B – výuka ve škole 8.B – distanční výuka
 • dle rozhodnutí MŠMT je zakázán zpěv a sportovní činnosti (rozvrh hodin však bude dodržen)
 • žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Věříme, jak se dnes často opakuje, že vzájemná spolupráce nám umožní toto nelehké období úspěšně zvládnout.

zveřejněno: 23.11.2020, 13:35, admin

Do škol se vrátí i další ročníky

Další žáci základních škol se vrátí do školních tříd až od pondělí 30. listopadu. „Je potřeba, aby při změnách a návratu velkého počtu žáků do škol byl dostatečný čas na jejich přípravu. Aby to rodiče i děti věděli dostatečně dopředu,“ uvedl Plaga. Bez omezení půjdou děti z prvního stupně a 9. třídydalší třídy druhého stupně se budou ve škole střídat.

echo24.cz

Přesný rozpis střídání tříd 2. stupně zveřejníme příští týden.  

zveřejněno: 19.11.2020, 18:44, admin

Aktualita k problematice on-line výuky

Citováno z e-mailu Mgr. et Bc. Luboše Klimenta, pověřence pro ochranu osobních údajů:

„Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce),“ upozorňuje MŠMT.

zveřejněno: 13.11.2020, 10:54, admin

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18.11.2020

Provoz základních škol

 • je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ZŠ
 • pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole
 • žáci i zaměstnanci (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy
 • je umožněn provoz školní družiny (za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy)

zveřejněno: 12.11.2020, 10:33, admin

První a druhá třída se vrací 18.11.

„18. listopadu se do škol vrací žáci prvních a druhých tříd, přípravných tříd základních škol a žáci speciálních škol se vrací do výuky,“ řekl dnes ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Vrátí se celé třídy, ale žáci budou muset mít roušku po celou dobu výuky, větší apel bude také na větrání. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat,“ doplnil Plaga.

„Hudební výchova a tělocvik povolené zatím nebudou,“ upřesnil ministr školství Robert Plaga. Podle ministra je ale žádoucí například výuka venku.

aktualne.cz 

zveřejněno: 11.11.2020, 14:00, admin

Uzavření škol pokračuje

Podle usnesení vlády  s účinností od 2.11.2020 do 20.11.2020 (včetně) platí následující:

1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Stále, s výjimkou mateřských škol, obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem beze zpěvu).

zveřejněno: 31.10.2020, 18:10, admin

Ošetřovné – další informace

Nový formulář k žádosti o ošetřovné byl zveřejněn na stránkách ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m). MPSV také upřesnilo, že ošetřovné náleží i za 26. a 27. 10. 2020, nenáleží za 29. 10. a 30. 10. 2020 (původní termín prázdnin).

Rodič vyplní formulář Žádosti včetně uvedení dnů péče za daný kalendářní měsíc a předá tiskopis zaměstnavateli. Zaměstnavatel doplní svou část a předá příslušné OSSZ k proplacení.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

zveřejněno: 26.10.2020, 8:42, admin

MŠMT informuje o čínském koronaviru

LETÁK PRO 1. STUPEŇ

LETÁK PRO 2. STUPEŇ

DOPORUČENÉ ODKAZY

zveřejněno: 22.10.2020, 19:30, admin

Distanční výuka

Dovolujeme si upozornit, že podle ŠKOLSKÉHO ZÁKONA  ve znění  účinném od 25.8. 2020 je distanční výuka pro žáky základních škol povinná.

 • 184a

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí,

žáků a studentů ve školách

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

zveřejněno: 21.10.2020, 11:18, admin

Ošetřovné nově

Žádost o ošetřovné
Podle informace MPSV (https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne) již není nutné vydávat školou potvrzení o uzavření školy. V tuto chvíli rodič, který zůstal s dítětem do 10 let doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. Formulář k žádosti o ošetřovné bude zveřejněn na stránkách ČSSZ až na přelomu října nebo v listopadu. Tento tiskopis rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli.

zveřejněno: 19.10.2020, 10:07, admin

Nová opatření Vlády ČR

Střídavá výuka je minulostí…

Rozhodnutím Vlády ČR dochází od 14.10.2020 uzavření základních škol a k jejich  přechodu na distanční výukuProzatím toto opatření platí do 1.11.2020.

zveřejněno: 13.10.2020, 8:31, admin

Výroční zpráva schválena

Po kliknutí na záložku Dokumenty se Vám objeví odkaz na Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019/2020. Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 12.10.2020. Přejeme pěkné počtení.

zveřejněno: 13.10.2020, 7:57, admin

Organizace výuky

Informace o krizových opatření Vlády ČR.

U 1. stupně se stávající režim nemění (jen v hudební výchově je zakázán zpěv).

2. stupně se zavádí střídavá výuka

12. – 16. října 19. – 23. října
6. třída – distanční výuka 6. třída – výuka ve škole
7. třída – výuka ve škole 7. třída – distanční výuka
8.A+ 8.B – distanční výuka 8.A+8.B – výuka ve škole
9. třída – výuka ve škole 9. třída – distanční výuka
 1. a 27. října 2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna, následujestátní svátek 28.10.dva dny podzimních prázdnin 29.10. a 30.10.

zveřejněno: 09.10.2020, 9:25, admin

Český den proti rakovině

Ve středu 30.9.2020 se žáci a žákyně 9. ročníku zapojí do celostátní akce Český den proti rakovině. Svá stanoviště budou mít od 9.00 do 16.00 v Bobrové, na Moravci, v Dlouhém, v Bohdalci, v Pikárci a v Bobrůvce.

zveřejněno: 29.09.2020, 9:29, admin

Běžecký cross – výsledky

Ve čtvrtek 24.9.2020 se uskutečnila plánovaná 1. etapa sportovní soutěže BST – běh v terénu. Počasí přálo, kůrovcové dřevo bylo z lesa staženo a závod se opravdu vydařil. Litovat můžeme pouze neúčasti dětí z okolních škol, které vždy soutěž obohatí (důvody neúčasti jsou zřejmé). Dosažené časy a pořadí závodníků hledejte pod … VÝSLEDKY.

zveřejněno: 26.09.2020, 16:17, 

V pátek jdeme do školy

I přes výzvu ministra zdravotnictví, plukovníka prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., proběhne v pátek 25.9.2020 v naší škole výuka podle rozvrhu a v plném rozsahu.

zveřejněno: 23.09.2020, 12:00, admin

Úprava učeben AJ a Fy/Che v ZŠ Bobrová

V průběhu prázdnin byl v naší škole realizován projekt Úprava učeben AJ a Fy/Che Základní školy Bobrová, který byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je modernizace učebny anglického jazyka a učebny fyziky a chemie. V rámci projektu byly tyto učebny vybaveny potřebným moderním vybavením odpovídajícím současným potřebám výuky daných oborů. Zlepší se podmínky vzdělávání a možnosti výuky v daných předmětech, zlepší se i možnosti a pracovní podmínky pedagogů.

zveřejněno: 23.09.2020, 11:10, admin

Bobr Sport Tour startuje

24.9. 2020 zahajujeme tradiční etapovou soutěž BOBR SPORT TOUR . V první etapě čeká účastníky běh v terénu. Závodníkům přejeme hodně zdaru a sobě, ať nám závod nepřekazí čínský koronavirus.

zveřejněno: 22.09.2020, 8:05, admin

Pravidla pro nošení roušek se znovu mění

Pravidla pro nošení roušek se znovu mění. Od pátku 18.9.2020 vstupuje v platnost povinnost mít zakrytá ústa a nos i ve třídách, a to s výjimkou žáků prvního stupně. Dosud se nařízení týkalo jen společných prostor škol. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogů není vyžadována  pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku  – např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje(podle Aktuálně.cz a MZd)

zveřejněno: 17.09.2020, 14:58, admin

Ministerstvo zdravotnictví informuje

MZd vypracovalo materiál, v němž informuje, jak postupovat v případě podezření na onemocnění nákazou čínským koronavirem (COVID-19).

COVID ve školách

Algoritmus izolace a karanténa 

Algoritmus respirací PL

zveřejněno: 17.09.2020, 12:09, admin

Školní sběr letos nebude

Z důvodu nepříznivé situace na trhu druhotných surovin v letošním školním roce NEPROBĚHNE ŠKOLNÍ SBĚR.

zveřejněno: 15.09.2020, 7:23, admin

Postup školy v případě výskytu onemocnění COVID-19

Dle manuálu MŠMT a MZd postupuje škola v případě výskytu onemocnění COVID-19 následujícím způsobem:

 • školu v případě onemocnění zpravidla informuje příslušná Krajská hygienická stanice (KHS)
 • KHS rozhodne o okruhu osob, kterých se týká karanténa
 • škole zašle KHS kontaktní údaje na rodiče žáků, kterých se karanténa týká
 • škola prostřednictvím třídních učitelek informuje rodiče žáků, kterých se karanténa týká
 • žáci v karanténě přecházejí na distanční způsob výuky

zveřejněno: 12.09.2020, 8:47, admin

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od 10. září 2020 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve společných prostorách školních budov.

Dle tohoto rozhodnutí od dnešního dne vstupujeme do školy jen s rouškou.

zveřejněno: 10.09.2020, 7:01, admin

Školní knihovna

Školní knihovna je otevřena v pondělí od 12.15 do 12.45.

zveřejněno: 04.09.2020, 9:47, admin

Hygienická a protiepidemická pravidla v ZŠ Bobrová

 • při příchodu do školy si děti umývají ruce dezinfekčními prostředky
 • dezinfekční prostředky spolu s jednorázovými ručníky jsou rozmístěny v učebnách
 • apelujeme na rodiče, aby děti s kašlem a horečkou neposílali do školy
 • bude-li dítě kašlat a jevit příznaky horečky, bude v ředitelně školy změřeno bezkontaktním teploměrem – v případě horečky budou rodiče vyzváni, aby si dítě vyzvedli
 • větrání, úklid a dezinfekce se řídí doporučeními uvedenými v „manuálu“ MŠMT

zveřejněno: 01.09.2020, 9:47, admin

ZNění – hudební kroužek

Čtvrteční odpoledne budou v naší škole patřit hudebnímu kroužku ZNění, který povede pan Zdeněk Novotný, učitel hudební výchovy.

více informací najdete zde: ZNění

zveřejněno: 31.08.2020, 8:25, admin

Provoz školy vzhledem ke COVID -19

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 se bude řídit aktuálními rozhodnutími Vlády ČR. 

Od žáků nevyžadujeme potvrzení o bezinfekčnosti, nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy, rovněž nejsou stanovena závazná pravidla omezující počet žáků ve třídách.

Škola v souladu s tzv. „manuálem“ stanovila hygienická pravidla a standard úklidu.

zveřejněno: 27.08.2020, 11:57, admin

Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok bude slavnostně zahájen v úterý 1. září 2020 v 7.15 v budově ZŠ Bobrová.

Od 28. srpna v době od 9.00 do 11.00 je možno nechat si potvrdit průkazky na jízdné.Ve stejnou dobu vydáváme i potvrzení o studiu.

zveřejněno: 27.08.2020, 11:41, admin