Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název
Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Městys Bobrová

Základní účel zřízení – školní vzdělávání
Hlavní činnost:
příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání
příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování
příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání

3. Organizační struktura
Seznam organizačních složek:
ZŠ, Družina
Kontakty

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Bobrová 129
592 55 Bobrová

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Bobrová 129
592 55 Bobrová

4.3 Úřední hodiny
pondělí – pátek
8:00 – 14:00 hod

4.4 Telefonní čísla
ředitelna: 566 673 297
sborovna: 566 673 956
školní jídelna: 566 673 958
družina: 566 673 959

4.5 Adresa internetové stránky
zsbobrova.eu

4.6 Adresa podatelny
Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Bobrová 129
592 55 Bobrová
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny
zsbobrova@seznam.cz

4.8 Datová schránka
2armjr6

5. Případné platby lze poukázat
číslo účtu: 174545924/0300
číslo účtu školní jídelny: 218596134/0300

6. IČO
70940487

7. DIČ
Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Dokumenty ZŠ

8.2 Rozpočet
Ke stáhnutí zde: Dokumenty ZŠ

9. Žádosti o informace
Prostřednictvím elektronické pošty: zsbobrova@seznam.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 2armjr6
Podání písemně na adresu sídla organizace
Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Bobrová 129
592 55 Bobrová
Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů
Příjem
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel/ředitelka školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce/zástupkyně ředitele/ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 72/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy
Nejsou

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Nebyl stanoven.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
V současné době není dostupné.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzor licenčních smluv
Nejsou

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou Základní škola Bobrová, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty ZŠ